Prostý minimalizmus

  • 25 August 2015
  • krkavec
Bača s fujarou

Prechádzam sa po starootcovskom dome. Na tráme je letopočet 1898. Zariadenie je všetko pôvodné, hlinená dlážka, veľká pec, stôl v rohu. Žiadne zbytočnosti. Predná izba statku – koľko ľudí tu žilo? Starká ako malá spávala v posteli spoločne s bratom, dedo len tak jednoducho na lavici – dvanásti tam žili? Všetko účelné, žiadne zbytoč­nosti. Tá izba, bol to priestor pre ľudí a nie pre veci.

Spoločná misa, každý mal len vlastnú lyžičku. Ako to dokázali? Spolunažívať toľkí? Možno boli menej zamera­ní na predmety a pozlátka a viac na ľudské vzťahy, na podstatu. Prvý, prostý, pravdivý, priamy, úprimný – tieto slová pre mňa znamenajú podstatu toho, dnes pozvoľna znova sa rozvíjajúceho, spôsobu života: minimalizmu. Je to ra­dikál­ne, ide to riadne ku koreňu, ktorý je po latinsky radix a odtiaľ je ten výraz. Od koreňov našich predkov a späť ku koreňom – pretože odtiaľ prúdi sila, sila zeme. Tá sila, ktorej vďačíme, že už tisícky rokov na tejto zemi, sloven­skej, moravskej, českej či inej, žijeme.

Zbytočnosti kryjú podstatu – možno nám je už nepo­hodlná... O čo ľúbivejšie sú trblietajúce sa klamy, pred­stavy, ktorými sa obklopujeme. Vytvárame si pohodlnú ochrannú bublinu, v ktorej sme niekto a zároveň sami. V ktorej sme kým? Sme tými vecami, ktoré nás zakrývajú, zaštíťujú? Sú to šaty, ktoré robia človeka, alebo ho na­opak zastierajú? Prostota nie je cudzia. Je to vlastná cesta očisty, aby sme znova našli seba. Oprosťujem sa od zbytoč­ností a nie len tých hmot­ných. Vzdávam sa vier, predstáv o tom, kto som. Púšťam a zmývam nálepky, ktoré zastierajú pod­statu mojej bytosti. Nachádzam sa! Seba, svojho ducha, telo, dušu. Pravdu.

Studenou čistou vodou, čistými živlami, jednoducho. Bolí to! Odsúvam závoj pozlátok a zložitostí. Čo je za ní­m? Smútok? Rana! Som rozorvaný! Duch je posadnutý zložitosťou, vyťažený pred­stieraním, zamestnaný cudzí­mi predstavami, obraz­mi, slovami... Kde je duša, ladnosť, prirodzenosť? Čis­tota? Prostota? Vôľa? Priestor? Sila?

Naberám odvahu a úprimne, priamo sa pozerám. Prostím sa predstáv, ktoré mi za­tieňujú zrak. Koľko je vo mne bytos­tí? Každá chce niečo iné. Kto som vlastne ja?

Je cesta. Cesta zahojenia, scelenia – cesta k jednote. K jednoduchosti. Neponáhľam sa, pretože viem, že som tu a teraz, v jednom jej bode. Dokonalosť nie je cieľ, tak ako smrť nie je cieľ. Som zhovievavý. Cesta prostá nie je námaha – je to oddych! Vydychujem, púšťam, zmývam to, čo ma ťažilo, pútalo, klesám k zemi v odovzdaní. Vodít­kom mi je úprimnosť. Prosím, chválim, cítim a ctím – tie jednoduché prosté dary, ktorých sa mi práve dostáva. Delím sa s vami. Ďaku­jem.

Názory

clopidogrel - plavix buy online usa buy plavix 75 mg

devops resume career transition cover letter marketing manager resume

viagra without prescription viagra alternatives viagra falls

sildenafil citrate 20 mg viagra canadian pharmacy ezzz viagra no prescription

taking viagra online pharmacy ezzz viagra sildenafil tab 100mg

sildenafil citrate over the counter viagra online canada viagra connect walmart

canadian pharmacy viagra womens viagra viagra online

generic viagra viagra for sale cheap viagra

buy brand name cialis cheapest cialis online singapore cialis

where to buy cialis online cheap buy cialis online canada 5 mg cialis

best ed pill cialis viagra levitra - erectile dysfunction pills ebay ed pills at walmart enhance 9

cialis tadalafil cialis in canada over the counter over the counter generic cialis

cialis vs levitra cialis commercial bathtub cialis canadian pharmacy

cialis cost in india where to buy cialis in uk cialis soft gel

best buy cialis buy cialis paypal cialis daily use cost

{

{Eu | Estive} {surfando | navegando} online mais de {três | 3 | 2 | 4} horas hoje, mas nunca encontrei nenhum artigo interessante

como o seu. {É | É} bastante valioso para mim. {Na

minha opinião | Pessoalmente | Na minha opinião},

se todos os {webmasters | proprietários de sites | proprietários de sites

| proprietários da web} e blogueiros criarem um bom conteúdo

como você, a {internet | rede | web} será {muito mais | a muito mais} útil do que nunca.

Eu {não poderia | não poderia} {resistir | abster-me de}

comentar. {Muito bem | Perfeitamente | Bem | Excepcionalmente

bem} escrito! |

{Vou | Vou} {imediatamente | imediatamente} {segurar | agarrar | clutch | grasp | apreender

| arrebatar} seu {rss | feed rss} porque {não posso | não posso} {para encontrar

| encontre | para encontrar} sua assinatura de {email | e-mail}

{link | hiperlink} ou serviço de {newsletter | e-newsletter}.

Você {tem | você} algum? {Por favor | Por favor} {allow | permit | deixe} me {perceber | reconhecer

| compreender | reconhecer | saber} {para que | para que} eu {só | posso |

poderia} me inscrever. Obrigado.

{É | É} {apropriado | perfeito | o melhor} momento para fazer alguns planos para o futuro e {é | é} hora de ser feliz.

{Eu | Eu} li este post e se pudesse, eu {quero | desejo | desejo} sugerir-lhe {algumas

| algumas} coisas interessantes ou {conselhos | sugestões |

dicas}. {Talvez | Talvez} você {poderia | pode} escrever os próximos artigos referentes a este artigo.

Eu {quero | desejo | desejo} ler {mais | ainda mais} coisas sobre isso!

|

{É | É} {apropriado | perfeito | o melhor} momento

para fazer {alguns | alguns} planos para {o futuro | longo prazo | o longo prazo} e {é | é} hora de ser feliz.

{Eu tenho | Eu} {ler | aprender} este {post | enviar | publicar | colocar} e se eu {posso | apenas | posso | poderia} eu {quero | desejo | desejo} {sugerir |

recomendar | aconselhar} você {alguns | alguns} {interessantes | fascinantes | atraentes} {coisas | questões} ou {conselhos | sugestões |

dicas}. {Talvez | Talvez} você {poderia | pode} escrever {próximo | subsequentes}

artigos {relacionados a | referindo-se a | referentes} a este artigo.

Eu {quero | desejo | desejo} {ler | aprender} {mais | ainda

mais} {coisas | questões} {aproximadamente | sobre} isso!

|

{Estive | Estive} {surfando | navegando} {online

| on-line} {mais de | mais de} {três | 3}

horas {estes dias | hoje | hoje | recentemente | até o final}, { ainda | mas} Eu {nunca | de forma alguma} {encontrei | descobri}

qualquer artigo {interessante | fascinante

| chamativo} como o seu. {É | É} {adorável | bonita | bela} {vale | valor |

preço} {suficiente | suficiente} para mim. {Na minha opinião | Pessoalmente |

Na minha opinião}, se todos os {webmasters | proprietários de sites | proprietários de sites | proprietários da web} e

blogueiros fizessem {na medida certa | bom | excelente} {conteúdo

| material de conteúdo} como {você fez | provavelmente fez}, a {internet

| net | web} {será | será | pode ser | provavelmente será | pode ser | provavelmente

será} {muito mais | muito mais} {útil | útil} do

que nunca. |

Ahaa, é {bom | agradável | bom | exigente} {discussão | conversa | diálogo} {sobre | concernente |

sobre | sobre o tema} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo} {aqui | neste lugar} neste {blog | weblog | página da web | site | site

da web}, eu li tudo isso, então {agora | neste momento} eu também comentando {aqui |

neste lugar}. |

Tenho certeza de que este {artigo | postagem | texto | parágrafo}

tocou toda a internet {usuários | pessoas | espectadores |

visitantes}, é realmente {bom | agradável | bom | exigente} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} sobre

a construção de um novo {blog | weblog

| página da web | site | site da web}. |

Uau, este {artigo | postagem | texto | parágrafo}

é {bom | agradável | bom | exigente}, minha {irmã | irmã mais

nova} está analisando {tais | esses | esses tipos de} coisas, {então | assim | portanto} vou {dizer | informar | avisar | transmitir} a ela.

|

{Salvo como favorito | marcado como favorito !!}, {Gosto muito | Gosto | Adoro} {seu

blog | seu site | seu site | seu site}! |

Forma legal! Alguns pontos {muito | extremamente} válidos!

Agradeço por você {escrever isto | escrever este} {artigo | postagem | artigo} {e o

| e também o | mais o} resto do {site é | o site é} {também muito | extremamente |

muito | também realmente | realmente} bom.

|

Olá, {Eu acredito | Eu acho} {este é um excelente | este é um ótimo} {blog

| site | site | site}. Eu tropecei nele;) {Eu vou | Eu vou | Eu vou | Eu posso} {voltar | voltar |

revisitar} {mais uma vez | mais uma vez} {desde | desde que eu

tenho} {favorito | livro marcado | marcado com livro | salvo como favorito}.

Dinheiro e liberdade {é o melhor | é a melhor} maneira de mudar, que você seja rico e continue a

{ajudar | orientar} {outras pessoas | outros}. |

Uau! Estou realmente {amando | curtindo | cavando} o modelo / tema deste {site | site | blog}.

É simples, mas eficaz. Muitas vezes é {muito difícil | muito difícil | desafiador | difícil | difícil | difícil} obter o "equilíbrio perfeito" entre {excelente usabilidade | facilidade

de uso | usabilidade} e {aparência visual | apelo visual | aparência}.

Devo dizer {que você | você | você} fez um {incrível | incrível

| muito bom | excelente | fantástico | excelente

| ótimo} trabalho com isso. {Além | Além disso | Além disso},

o blog carrega {muito | extremamente | super} {rápido

| rápido} para mim no {Safari | Internet explorer | Chrome | Opera |

Firefox}. {Soberbo | Excepcional | Excelente | Excelente} Blog!

|

Estas são {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {ótimo | enorme

| impressionante | maravilhoso | fantástico} idéias

em {a respeito | sobre | sobre | sobre o tópico de} blogs.

Você tocou em alguns {nice | agradáveis | bons | fastidiosos} {points | fatores | coisas} aqui.

De qualquer maneira, continue escrevendo.

{Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto | Eu gosto

| Todo mundo adora} o que vocês {são | geralmente

| tendem a ser} também. {Este tipo de | Este tipo de | Tal | Este tipo

de} trabalho inteligente e {exposição | cobertura | relatório}!

Continuem com os trabalhos {excelente | excelente | muito bom |

ótimo | bom | incrível | fantástico | excelente | incrível | maravilhoso}

que eu {incorporei || adicionei | incluí} vocês ao {| meu | nosso || meu | meu próprio} blogroll.

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Alguém em meu grupo {MySpace | Facebook} compartilhou este {site | website}

conosco, então eu vim para {dar uma olhada | dar uma olhada | dar uma olhada | dar uma olhada}.

Estou definitivamente {curtindo | amando} a

informação. Estou {book -king | bookmarking} e irei twittar

isso para meus seguidores! {Terrific | Maravilhoso | Ótimo | Fantástico

| Excelente | Excepcional | Excelente | Excelente} blog e {maravilhoso | fantástico | brilhante | incrível | ótimo | excelente |

fantástico | excelente | excelente} {estilo e design | design e

estilo | design}. |

{Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto | Eu gosto | Todo mundo adora} o que vocês {são | geralmente | tendem a ser} também.

{Este tipo de | Este tipo de | Tal | Este tipo de} trabalho

inteligente e {exposição | cobertura | relatório}!

Continuem com os trabalhos {excelente | ótimo | muito bom

| ótimo | bom | incrível | fantástico | excelente | incrível | maravilhoso} que eu {incorporado | adicionei

| incluí} vocês ao {| meu | nosso | meu pessoal | meu próprio} blogroll.

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}, você se importaria

de {declarar | compartilhar} com qual plataforma de blog você está {trabalhando

| usando}? Estou {procurando | planejando | vou}

começar meu próprio blog {em um futuro próximo | em breve}, mas estou tendo um

momento {difícil | difícil | difícil} de {tomar uma decisão | selecionar | escolher | decidir}

entre o BlogEngine / Wordpress / B2evolution e Drupal.

A razão de eu perguntar é porque seu {design e estilo | design | layout} parece diferente da maioria dos

blogs e eu estou procurando por algo {completamente único | único}.

PS {Minhas desculpas | Desculpas | Desculpe} por {ficar | fora do tópico, mas eu tinha que perguntar!

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}, você se importaria de me informar com qual {webhost | empresa de hospedagem | host}

você está {utilizando | trabalhando com | usando}?

Carreguei seu blog em 3 {completamente diferentes | diferentes} {navegadores de internet | navegadores

da web | navegadores} e devo dizer que este blog carrega muito {mais rápido | mais rápido} do que a maioria.

Você pode {sugerir | recomendar} um bom provedor de {hospedagem na Internet | hospedagem na

web | hospedagem} a um preço {honesto | razoável | justo}?

{Muito obrigado | Kudos | Saúde | Obrigado | Muito obrigado |

Obrigado}, agradeço! |

{Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto | Todo

mundo adora} {quando as pessoas | quando as pessoas | quando as pessoas | sempre que as pessoas} {vêm juntos |

se reúnem} e compartilham {opiniões | pensamentos | pontos de

vista | ideias}. Ótimo {blog | site | site}, {continue assim | continue o bom trabalho

| continue com ele}! |

Obrigado pela {auspiciosa | boa} redação. É, de facto, foi uma

diversão que representam. Olhe avançado para {far | mais} adicionado agradável de

você! {A propósito | No entanto}, como {podemos | poderíamos} nos comunicar?

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} só queria avisar

rapidamente. As {text | words} em seu {content |

post | article} parecem estar saindo da tela

no {Ie | Internet explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera}.

Não tenho certeza se este é um problema de {formatação | formatação}

ou algo a ver com a compatibilidade do {navegador | navegador da Internet | navegador}, mas eu {pensado | figurado} postaria para

informá-lo. O {estilo e design | design e estilo | layout | design} parece ótimo!

Espero que você consiga o {problema | problema} {resolvido

| resolvido | corrigido} em breve. {Kudos |

Cheers | Muito obrigado | Obrigado} |

Este é um tópico {que é | que é | que é} {perto de | perto de} meu

coração ... {Saúde | Muito obrigado | Cumprimentos | Cuidado | Obrigado}!

{Onde | Exatamente onde} estão seus dados de contato?

|

É muito {fácil | simples | sem problemas | direto | sem esforço}

para descobrir qualquer {tópico | assunto} na {rede | web} em comparação com {livros | livros}, como eu encontrei este {artigo

| postagem | parte de escrevendo | parágrafo}

neste {site | site | site | página da web}. |

O seu {site | site | blog} tem uma página de contato?

Estou tendo {um momento difícil | problemas | problemas} para localizá-lo, mas gostaria

de {enviar | atirar} para você um {e-mail | e-mail}. Eu tenho algumas {ideias

criativas | recomendações | sugestões | ideias} para o seu blog que você pode estar interessado em ouvir.

De qualquer forma, ótimo {site | site | blog} e estou ansioso para vê-lo {desenvolver | melhorar | expandir |

crescer} com o tempo. |

{Hola | Olá | Olá | Olá | Saudações}! Eu tenho

{seguindo | lendo} seu {site | site | site

| weblog | blog} há {muito tempo | um tempo | algum tempo} agora e finalmente tive a {bravura | coragem} para ir em frente e dar a você um grito

de {New Caney | Kingwood | Huffman | Porter | Houston | Dallas | Austin | Lubbock | Humilde | Atascocita} {Tx | Texas}!

Só queria {dizer | mencionar | dizer} manter o {fantástico | excelente | ótimo | bom} {trabalho | trabalho}!

|

Saudações de {Idaho | Carolina | Ohio | Colorado | Flórida

| Los angeles | Califórnia}! Estou {entediado até as lágrimas | entediado até a morte | entediado} no trabalho,

então decidi {verificar | navegar} seu {site | site | blog} no meu iphone durante

a pausa para o almoço. Eu {gosto | realmente | amo} o {conhecimento | informação

| informação} que você {presente | fornece} aqui e

mal posso esperar para dar uma olhada quando eu chegar em casa.

Estou {chocado | espantado | surpreso} com o quão {rápido | rápido} seu blog carregou no meu {celular | celular | telefone} ..

Não estou usando WIFI, apenas 3G .. {De qualquer maneira | De qualquer maneira}, {incrível |

incrível | muito bom | excelente | bom | maravilhoso |

fantástico | excelente | ótimo} {site | blog}!

|

É {como você | como você} {ler | aprender} meus {pensamentos

| pensamentos}! Você {parece | parece} {entender | saber

| entender} {tanto | muito} {aproximadamente | sobre}

isso, {como você | como você} escreveu o {livro | e-book | guia | e-book

| e livro} nele ou algo assim. {Eu acho | Eu sinto | Eu acredito}

{que você | que você simplesmente | que você

apenas} {poderia | pode} fazer com {alguns | alguns} {% | pc | percent} para {force | pressure | drive | poder} a mensagem {casa

| casa} {um pouco | um pouco}, {no entanto | mas} {diferente de | em

vez de} que, {isto é | aquilo é} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} blog.

{Uma ótima | Uma excelente | Uma fantástica} leitura.

{Eu | Eu irei} {definitivamente | certamente} voltarei.

|

Visitei {vários | muitos | vários | vários} {sites | sites | sites | páginas da web | blogs} {mas | exceto | no entanto} o áudio {qualidade | recurso}

para músicas de áudio {atual | presente | existente} neste {site |

site | site | página da web} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {maravilhoso | maravilhoso | excelente | fabuloso | excelente}.

|

{Olá | Olá | Olá | Olá}, eu li seu blog {ocasionalmente |

de vez em quando} e possuo um semelhante e estava {pensando | curioso} se você recebe

muitos spams {comentários | respostas | feedback |

comentários}? Se sim, como você {prevenir | reduzir | parar | proteger contra}

isso, qualquer plugin ou qualquer coisa que você

possa {aconselhar | sugerir | recomendar}? Eu tenho recebido tanto ultimamente que está me deixando {louco

| louco | louco} então qualquer {assistência

| ajuda | suporte} é muito apreciado. |

Saudações! {Muito útil | Muito útil} conselho

{neste | neste particular} {artigo | postagem}! {É o | São as} pequenas mudanças

{que fazem | que farão | que produzem | que farão} {as maiores | as maiores | as maiores | as

mais importantes | as mais significativas} mudanças.

{Muito obrigado | Obrigado | Muito obrigado} por compartilhar!

|

{Eu realmente | Eu realmente | Sério | Eu absolutamente} amo

{seu blog | seu site | seu site} .. {Muito bom | Excelente |

Agradável | Ótimas} cores e tema. Você {criar | desenvolver |

fazer | construir} {este site | este site | este site | este site incrível} você

mesmo? Responda de volta como estou {olhando para | tentando | planejando |

querendo | esperando | tentando} criar {meu | meu próprio | meu próprio} {blog | site | site} e

{gostaria to | want to | adoraria} {know | learn | find out} de onde você tirou isso ou {what the | exatamente o que o | apenas o que o} tema {é chamado

| é nomeado}. {Obrigado | Muito obrigado | Obrigado | Saudações | Agradecemos | Kudos}!

|

{Olá | Olá | Olá}! Este {post | artigo |

postagem do blog} {não poderia | não poderia} ser escrito {melhor | muito

melhor}! {Lendo | Olhando | Passando | Olhando} este {post | artigo} me lembra do meu colega de quarto anterior!

Ele {sempre | constantemente | continuamente} manteve {falando sobre | pregando sobre} isso.

{Vou | Vou | Vou | Com certeza vou} {encaminhar | enviar} {este artigo | esta informação | esta postagem} para ele.

{Bastante certo | Bastante certo} {ele vai | ele vai

| ele vai} {ter uma boa | ter uma muito boa | ter uma ótima} leitura.

{Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por

| Agradeço por} compartilhar! |

{Uau | Uau | Incrível | Incrível}! Este blog se parece {exatamente | apenas} com o meu antigo!

Está em um {tópico | assunto} {completamente | inteiramente | totalmente} diferente, mas tem praticamente o mesmo {layout | layout

de página} e design. {Excelente | Maravilhoso | Ótimo | Excelente

| Excelente} escolha de cores! |

{Há | Há} {definitivamente | certamente} {muito para | muito para} {saber sobre | aprender sobre | descobrir sobre} este {assunto | tópico | problema}.

{Eu gosto | Eu amo | Eu realmente gosto} {todos os | todos os} pontos {você fez | você fez | você fez}.

|

{Você fez | Você fez | Você fez} alguns pontos {decentes | bons | realmente bons} lá.

Eu {olhei | marquei} {na internet | na web | na rede} {para mais informações | para mais informações | para descobrir

mais | para saber mais | para informações adicionais} sobre

o problema e encontrei {maioria dos indivíduos | a

maioria das pessoas} concordará com suas opiniões sobre {this website | this site | this web site}.

|

{Hi | Hello | Hi there | What's up}, eu {log on to | check |

read} your {new stuff | blogs | blog} {regular | like every week | daily | on regular

basis}. Seu estilo de {história | escrita | humorístico} é {incrível | espirituoso}, continue {fazendo o que está fazendo | aumente o

trabalho | pronto}! |

Eu {simplesmente | apenas} {não poderia | não poderia} {deixar | partir | ir embora}

seu {site | site | site} {antes de | antes} sugerindo

que eu {realmente | extremamente | na verdade} {gostei | amou} {o padrão | o usual}

{informações | informações} {uma pessoa | um indivíduo} {fornecimento | fornecer} {para seu | em seu | em seu | para seus} {visitantes | convidados}?

{Vai | vai} estar {voltar | de novo} {frequentemente |

regularmente | incessantemente | constantemente | incessantemente | frequentemente | continuamente} {para |} {verificar |

verificar | inspecionar | investigar verificação cruzada} novos posts |

{Eu queria | Eu precisava | Eu quero | Eu preciso} de

agradecer por esta {ótima | excelente | fantástica | maravilhosa | boa | muito boa} leitura !!

Eu {definitivamente | certamente | absolutamente} {gostei

| amei} cada {um pouco | pouco} disso. {Eu tenho | Eu tenho | Eu tenho} você {favorito | livro

marcado | livro marcado | salvo como favorito} {para verificar | para olhar para} novas {coisas que você

| coisas que você} postar… |

{Olá | Olá | Olá | E aí}, só queria {mencionar | dizer | contar

para você}, eu {gostei | gostei | amei} este {artigo | postagem | postagem no blog}.

Foi {inspirador | engraçado | prático | útil}. Continue postando!

{Olá | Olá}, gosto de ler {todos | através da} sua {artigo | postagem |

postagem do artigo}. Eu {gosto | queria} escrever um pequeno comentário para apoiá-lo.

|

Eu {sempre | constantemente | todas as vezes} gastei meia

hora lendo este {blog | weblog | página da web |

site | site} {artigos | postagens | artigos ou análises | conteúdo} {todos

os dias | todos os dias | todos os dias | o tempo todo}

junto com uma {xícara | caneca} de café. |

Eu {sempre | para todos os tempos | todo o tempo | constantemente |

sempre} enviei este {blog | weblog | página da web | site

| site} página de postagem para todos os meus {amigos | associados

| contatos}, {because | desde | as | pelo motivo de que}

se gostaria de lê-lo {then | after that | next | afterward} meus {amigos | links | contatos} também.

|

Meu {codificador | programador | desenvolvedor}

está tentando {persuadir | me convencer} a mudar para .net

do PHP. Sempre não gostei da ideia por causa das {despesas |

custos}. Mas ele está tentando, mesmo assim. Tenho

usado {Movable-type | WordPress} em {vários | vários | vários | vários | vários} sites por cerca de um ano e

estou {nervoso | ansioso | preocupado | preocupado} em mudar para

outra plataforma. Eu ouvi coisas {fantásticas | muito boas | excelentes | excelentes

| boas} sobre o blogengine.net. Existe uma maneira de eu poder {transferir | importar} todo o meu wordpress {conteúdo | posts} para ele?

{Qualquer tipo de | Qualquer} ajuda seria {realmente | muito} apreciada!

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Bom dia}! Eu poderia jurar que {estive em | visitei} {este blog | este site

| este site | este site | seu blog} antes, mas depois de {navegando | indo através | olhando} {alguns dos | alguns de

| muitos dos} {posts | artigos} Percebi que é novo para mim.

{De qualquer maneira | De qualquer forma | Mesmo assim

| Independentemente}, estou {definitivamente | certamente} {feliz | satisfeito | encantado} {Eu encontrei | Eu descobri | Me deparei com | Eu tropecei} e estarei {favorito | livro -marcar} e verificar novamente

{freqüentemente | regularmente | frequentemente}! |

{Terrific | Ótimo | Maravilhoso} {artigo | trabalho}!

{Isto é | Isso é} {o tipo de | o tipo de} {informações |

informações} {destinadas a | que deveriam | que deveriam} ser compartilhadas {ao redor da | na} {web | internet

| rede } {Disgrace | Shame} nos {os {buscam

| motores de busca} | Google} por {agora não

| não | não mais} posicionar este {post | enviar | publicar | colocar} {superior

| mais alto}! Venha e {converse com | discuta com | peça conselhos de | visite | consulte} meu

{site | site | site}. {Obrigado | Obrigado} =) |

Ei {eu sou | eu sou} pela primeira vez aqui. Eu {deparei | encontrei} esta placa e acho

que é {verdadeiramente | realmente} útil e me ajudou {muito | muito}.

Espero retribuir e {help | help} outros como você {me ajudou | ajudou}.

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Saudações}, {Eu

acho | Eu acredito | Eu acredito | Eu acho | Não há dúvida

de que} {seu site | seu site | seu site | seu blog} {pode ser | pode ser | pode ser | pode estar} tendo {navegador | navegador de internet | navegador da web} compatibilidade {questões | problemas}.

{Quando eu | Sempre que} {olhar seu | dar uma olhada em seu} {site | site | site

| blog} no Safari, parece bom {mas quando | no entanto, quando | no entanto, se | no

entanto, quando} abrindo no {Internet Explorer | IE | IE}, {tem | tem} alguns problemas de sobreposição.

{Eu apenas | Eu simplesmente | Eu apenas} queria {dar-lhe um

| fornecer-lhe um} aviso rápido! {Além disso | Além disso | Além disso | Além disso}, {fantástico | maravilhoso | ótimo | excelente} {blog | site | site}!

|

{Uma pessoa | Alguém | Alguém} {necessariamente | essencialmente} {dar uma mão | ajudar |

ajudar} a fazer {seria | criticamente | significativamente

| severamente} {artigos | postagens} {Eu | poderia | Eu} afirmaria .

{Esta é | Essa é} a {primeira | primeira} vez que frequentei sua {página da web |

página do site} e {até este ponto | até agora | até agora |

até agora}? Eu {espantado | surpreso} com a {pesquisa | análise} que você fez para {criar | fazer} {este real

| este particular} {post | enviar | publicar | colocar} {incrível |

incrível | extraordinário}. {Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} {tarefa | processo | atividade | trabalho}!

|

Ei {eu sou | eu sou} pela {primária | pela primeira} vez aqui.

Eu {encontrei | encontrei} esta placa e eu {em encontrar

| encontrar | para encontrar} É {verdadeiramente | realmente} {útil |

útil} e me ajudou {muito | muito}. {Estou esperando | Eu espero

| Estou esperando} {dar | oferecer | fornecer | apresentar} {algo | uma coisa} {voltar | novamente} e {ajudar

| ajudar} outros {como você | como você} {ajudou | ajudou}

a mim. |

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá}!

{Eu apenas | Eu simplesmente} {gostaria de | quero | desejo} {dar-lhe um | oferecer-lhe um} {grande | grande}

polegar para cima {para o | para o seu} {ótimo | excelente} {informações | informações

} {você tem | você tem | você tem} {aqui | aqui} nesta postagem.

{Estarei | Estarei | Estou} {voltando a | retornando a} {seu

blog | seu site | seu site | seu site} para saber mais em breve.

|

Eu {sempre | o tempo todo | todas as vezes} costumava {ler | estudar} {artigo

| postar | peça de escrita | parágrafo} em jornais, mas agora como sou um usuário de {internet | web | net} {so | portanto | portanto} a partir

de agora estou usando a rede para {artigos | postagens | artigos ou

resenhas | conteúdo}, graças à web. |

Seu {modo | método | significa | modo} de {descrever | explicar

| contar} {tudo | tudo | tudo} neste {artigo | postagem

| texto | parágrafo} é {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente |

genuinamente} {bom | agradável | bom | exigente}, {todos | todos} {pode | ser capaz de | ser

capaz de} {facilmente | sem dificuldade | sem esforço |

simplesmente} {compreender | saber | estar ciente} disso , Muito obrigado.

|

{Olá | Olá} lá, {eu encontrei | descobri} seu {blog | site | site | site} {por meio de | via | pelo uso de |

por meio do} Google {ao mesmo tempo que | enquanto | mesmo

quando | enquanto} {pesquisando | procurando} um {semelhante | comparável | relacionado}

{tópico | assunto | assunto}, seu {site | site | site} {chegou aqui | surgiu}, {parece | parece | parece | parece ser | parece

ser} {good | great}. {Eu tenho | Eu} marquei-o em meus favoritos do

Google.

{Olá | Olá}, {simplesmente | apenas} {transformou | tornou-se | foi

| tornou-se | mudou para} {ciente de | alerta para} seu {blog | weblog} {através | através do} Google, {e encontrado | e localizado}

que {é | é} {realmente | verdadeiramente} informativo.

{Eu | Eu vou} {vou | vou} {cuidado | ter cuidado} com

Bruxelas. {Eu irei | Eu irei} {aprecio | serei grato} {se você | deveria | quando você | no caso

de você | no caso de você | para aqueles que | se

acontecer de} {continuar | prosseguir} isto {em futuro}. {Muito | Muitos | Muitos | Numerosos}

{outras pessoas | pessoas | outras pessoas | pessoas} {será |

será | pode ser | provavelmente será | pode ser

| provavelmente será} beneficiado {de seu | de sua} escrita.

Saúde!

{Estou | Estou} curioso para descobrir qual blog

{sistema | plataforma} {você esteve | por acaso é | você está | está} {trabalhando

com | utilizando | usando}? Estou {enfrentando | tendo} alguns {menores

| pequenos} problemas de {problemas | problemas} de segurança

com meu {site | site | blog} mais recente e {gostaria |

gostaria} de encontrar algo mais {seguro | sem risco | salvaguardado | seguro}.

Você tem alguma {soluções | sugestões | recomendações}?

|

{Estou | Estou} {extremamente | realmente} impressionado com suas habilidades de escrita {e também | bem como} com

o layout do seu {blog | weblog}. Este é um tema pago ou você mesmo {customize | modificou}?

{De qualquer maneira | De qualquer forma} mantenha a {boa | excelente} redação de qualidade, {é | é} raro ver um {bom | ótimo} blog como este {esses

dias | hoje em dia | hoje}. |

{Estou | Estou} {extremamente | realmente} {inspirado |

impressionado} {com sua | junto com sua | junto com sua} escrita {talentos

| habilidades | habilidades} {e também | como {smartly | well | nitidamente} as} com o

{layout | format | structure} {for your | on your | in your | to

your} {blog | weblog}. {Isso | Isso é} um {assunto | tópico |

assunto | tema} pago ou você {personalizou | modificou}

{você | você mesmo}? {De qualquer maneira | De qualquer forma} {ficar | manter} a escrita {agradável | excelente}

{qualidade | alta qualidade}, {é | é} {raro | incomum} {para par |

ver | para olhar} um {bom | ótimo} {blog | weblog} como

este {esses dias | hoje | hoje} .. |

{Hi | Hello}, Postagem legal. {Há | Há} {um problema | um problema} {com seu | junto com seu | junto com seu} {site | site | site} no explorador de

{internet | web}, {maio | poderia | poderia | seria}

{verificar | testar} isso? IE {ainda | no entanto} é o

{mercado | mercado} {líder | chefe} e {um grande | um bom | um grande | um grande} {parte de | seção de | componente para | porção de | componente de | elemento de } {other folks | folks | other people |

people} vai {deixar de fora | omitir | perder | ignorar} sua {ótima | maravilhosa | fantástica | magnífica | excelente} escrita {devido a | por causa} deste problema.

|

{Eu | Não estou} certo de onde {você está | você} está obtendo seu {info | informação}, mas {bom |

ótimo} tópico. Eu preciso passar algum tempo aprendendo {mais | muito mais} ou entendendo mais.

Obrigado por {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} {informações | informações} Eu estava procurando por isso

{informações | informações} para minha missão.

|

{Olá | Olá}, acho que vi que você visitou meu {blog |

weblog | site | site | site} {então | então} cheguei a “retribuir o favor”.

{Estou | Estou} {tentando para | tentar} encontrar

coisas para {melhorar | melhorar} meu {site | site |

site}! Suponho que não há problema em usar {algumas de | algumas} suas idéias !!

|

{Olá | Olá}, {acho | sinto | acredito} que {vi | percebi} que

você visitou meu {blog | weblog | site | site | site}

{então | portanto} i {cheguei | veio} para {voltar | retornar} o {prefer

| escolher | favor | querer | desejo}?. {Estou | Estou} {tentando | tentando}

{em encontrar | encontrar | em encontrar} {coisas |

problemas} para {melhorar | aprimorar} meu {site | site | site}!

{Eu acho | Eu presumo | Eu suponho} é {bom o suficiente | ok | adequado}

{para usar | para fazer uso de} {alguns de | alguns de} suas {ideias | conceitos

| ideias} !! |

{Olá | Olá}, acabei de ficar {ciente de | alerta para} seu blog por meio do Google e descobri que {é | é} {realmente | verdadeiramente} informativo.

{Eu | Eu vou} {vou | vou} tomar cuidado com Bruxelas.

{Eu irei | Eu irei} {aprecio | serei grato} se você continuar {no futuro}.

{Muita | Muita | Muitas | Numerosas} pessoas se beneficiarão com sua escrita.

Saúde!

{Estou | Estou} {agora não | não | não estou mais} {certo | positivo |

certo} {onde | o lugar} {você | você está} recebendo suas {informações | informações}, {no entanto | mas } {good | great} tópico.

Eu {preciso | devo} gastar {um pouco | algum tempo} {estudando | aprendendo | descobrindo} {mais |

muito mais} ou {trabalhando | compreensão | descobrindo} mais.

{Obrigado | Obrigado} por {ótimo | maravilhoso | fantástico

| magnífico | excelente} {informações | informações} {Eu costumava ser | Eu estava} {procurando |

em busca de | procurando | procurando} este { informações | informações} para minha missão.

{Olá | Olá} meu {membro da família | ente querido |

amigo}! Eu {quero | desejo} dizer que este {artigo | postagem} é {incrível | incrível}, {ótimo | bom} escrito

e {vir com | incluir} {quase | aproximadamente} todas as informações {importantes | significativas | vitais} .

{Eu | Eu gostaria} de {ver | ver | olhar} {mais | extras} postagens como esta.

|

{oi | oi}!, {Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto} da sua escrita

{muito | muito} {muito | muito | muito}! {porcentagem | proporção | compartilhar} nós {manter contato | manter

uma correspondência | comunicar | estar em contato} {mais | extra} {aproximadamente

| sobre} seu {post | artigo} no AOL? Eu {preciso | exijo} {um especialista | um especialista} {neste | neste} {espaço | área | casa} {para resolver | para desvendar | para resolver} meu

problema. {Pode ser | Talvez} {isso é | isso é} você! {Dando uma olhada | Olhando | Dando uma

olhada} {forward | ahead} {to peer | to see | to look} você.

|

{Estou | Estou} realmente {amando | curtindo} o tema / design do seu {site | weblog | site

| site | blog}. Você já se deparou com algum {navegador | navegador da

Internet | navegador} de compatibilidade {problemas

| problemas}? Um {número de | poucos | poucos | poucos | poucos} leitores

do meu blog {audiência | visitantes | leitores} reclamaram

sobre meu {blog | site | site} não estar {funcionando | funcionando} corretamente no Explorer, mas parece ótimo no {Safari | Chrome | Opera | Firefox}.

Você tem alguma {soluções | ideias | conselhos |

dicas | sugestões | recomendações} para ajudar a resolver este {problema | problema}?

|

{Bom | Ótimo | Muito bom} {informações | informações}.

Sorte minha {Eu encontrei | Descobri | Encontrei

| Encontrei | Encontrei recentemente} {seu site | seu site |

seu blog} {por acidente | por acaso} (stumbleupon).

{Eu | Eu} {marquei | salvei | o livro marcou | o livro marcou | salvei como favorito}

para mais tarde! |

É {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} que

você está recebendo {ideias | pensamentos} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo}, bem como de nosso {discussão | argumento | diálogo} feito {aqui | neste lugar | neste momento}.

|

Se você {deseja | deseja | deseja | gostaria} de {aumentar | melhorar | aumentar} sua {experiência | conhecimento

| familiaridade | know-how} {apenas | simplesmente | apenas} continue

visitando este {site | site | site | página da web} e

seja atualizado com as {últimas | mais recentes | mais recentes |

mais atualizadas | mais quentes} {notícias | informações | fofoca | atualização de notícias} postadas aqui.

|

O que está {acontecendo | acontecendo | acontecendo} {eu

sou | eu sou} novo nisso, me deparei com isso {eu | tenho}

{encontrado | descobri} {positivamente | absolutamente} {útil | útil} e tem

{me ajudado | me ajudado} muito. {Eu estou esperando | Eu espero | Estou esperando} para {dar

uma contribuição | contribuir} e {assistir | ajudar | ajudar} {outro | diferente} {usuários |

clientes} como {me ajudou | ajudou}. {Bom | Ótimo}

trabalho. |

{Uau | Viva}, era isso que eu estava {procurando | pesquisando | buscando | explorando}, que {coisas | informações | dados | material}!

{presente | existente} aqui neste {blog | weblog | página da

web | site | site da web}, obrigado administrador deste {site |

site | site | página da web}. |

Se você {deseja | deseja | deseja | gostaria de} {levar | obter | obter} {muito

| um ótimo negócio | um bom negócio} deste {artigo | postagem

| texto | parágrafo}, então você deve se inscrever {tais | estes}

{estratégias | técnicas | métodos} para o seu {blog | weblog | página

da web | site | site}. |

É um {incrível | notável | incrível} {artigo | postagem |

texto | parágrafo} {para | projetado para | em favor de | em apoio a}

toda a {internet | web | online} {usuários | pessoas | espectadores | visitantes};

eles vão {tirar | obter | obter} {benefício | vantagem} disso,

tenho certeza. |

{I've | I have} {read | learn} {some | vários | some} {just right | good | excellent} stuff aqui.

Marcação {Definitely | Certamente} {worth | value | price} para revisitar.

Eu {pergunto | surpresa} quanto {tanto | tanto | muito}

{tentativa | esforço} {você coloca | você define | você coloca} para {criar | fazer} {este tipo de |

este tipo de | este tipo de | tal | um destes | qualquer | o tipo de} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} informativo {site | site | site}. |

{This is a | That is a} {very good | great | good | very good} dica {special | particularmente} para aqueles {new to |

fresh to} blogosphere. {Breve | Curto | Simples} mas muito {preciso |

preciso} {informação | informação}… {Obrigado por

| Obrigado por | Muito obrigado por | Agradecemos por} compartilhar este.

Uma leitura obrigatória {artigo | postagem}! |

{Estive | Estive} explorando por {um pouco | um pouco |

um pouco} para quaisquer artigos de {alta qualidade | alta qualidade} ou postagens de {blog | weblog}

{neste | neste} {tipo de | tipo de} {espaço | área | casa}.

Explorando no Yahoo, eu {finalmente | finalmente | finalmente |

finalmente} me deparei com este {site | site | site}.

{Lendo | Estudando} estas {informações | informações}

Então, {estou | estou} {satisfeito | contente | feliz} em {expressar | mostrar | exibir | transmitir} que {eu | tenho}

{muito | uma sensação incrível} {perfeita | boa | excelente} estranha que eu {descobri | deparei com | descobri}

{exatamente | apenas} o que eu precisava.

Depois de ler isto, {achei que fosse | achei que fosse} {muito

| realmente | extremamente | bastante} {informativo | esclarecedor}.

Agradeço por você {tomar seu tempo | encontrar tempo

| gastar algum tempo} {e esforço | e energia} para

reunir {este artigo | este breve artigo | este artigo informativo | estas informações | este conteúdo} juntos.

Eu mais uma vez me encontro {eu mesmo | pessoalmente}

gastando {muito | uma quantidade significativa de | muito} tempo tanto lendo quanto {comentando | deixando comentários | postando comentários}.

Mas e daí, ainda valeu {vale a pena | vale a pena}!

|

{Artigos | postagens | artigos ou avaliações |

conteúdo} de qualidade é a {chave | segredo |

importante | principal | crucial} para {atrair | ser um foco para | convidar |

interesse} os {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} para { visite | vá ver | faça uma visita |

faça uma visita rápida} o {site | site | site | página da web}, é isso que este {site | site |

site | página da web} está fornecendo. |

A troca de links não é nada mais, {mas |

exceto | no entanto} é {apenas | simplesmente | apenas} colocar o link

do {blog | weblog | página da web | site | site} da outra pessoa em sua página no local

{apropriado | apropriado | adequado} e outra pessoa também fará {mesmo | semelhante} {para | em favor de | em apoio de} você.

|

Eu li tantos {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo} {sobre | concernente | sobre | sobre o tópico dos} amantes do blogueiro {mas | exceto | no entanto} este {artigo

| postagem | artigo escrito | parágrafo} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente}

um {bom | agradável | bom | meticuloso} {artigo |

postagem | texto | parágrafo}, continue assim. |

{Realmente | Realmente | De fato | Verdadeiramente | Genuinamente} {não importa

se | quando} alguém não {entende | sabe | estar ciente de} {então

| depois disso | depois} depende de outros {usuários |

pessoas | espectadores | visitantes} que irão {ajudar |

auxiliar}, então aqui {acontece | ocorre | ocorre}.

|

Você {pode | poderia} {definitivamente | certamente} ver

seu {entusiasmo | experiência | habilidades} {no |

dentro do} {artigo | trabalho} que você escreve.

{A arena | O mundo | O setor} espera por {mais | ainda mais} escritores apaixonados {como você | como

você} que {não | têm | medo {de mencionar | de dizer} como

eles acreditam. {Sempre | Sempre | Em todos os momentos} {vá atrás

| siga} seu coração. |

{Ótimo | Excelente | Bom | Muito bom} {post | article}.

{Eu sou | Eu estou | Eu estarei} {enfrentando | lidando com | passando por |

enfrentando} {alguns desses | alguns desses | muitos desses} problemas também ..

|

{Ótimo | Excelente | Bom} {blog | site | site} {você tem | você tem |

você tem} aqui .. É {difícil de encontrar | difícil de encontrar} {qualidade | alta qualidade | boa qualidade | alta qualidade | excelente} escrita como a sua {hoje em dia}.

{Sinceramente | Sinceramente | Sério | Sinceramente} aprecio {pessoas

como você | indivíduos como você}! Cuide-se !!

Fui {recomendado | sugerido} este {blog | site | site} por meu primo.

{Eu sou | Eu} não tenho certeza se este post foi escrito por

ele como {ninguém | ninguém} sabe tão detalhadamente sobre meu

{problema | dificuldade | problema}. {Você é | Você é} {incrível | maravilhoso

| incrível}! Obrigado!

{Ótimo | Excelente | Maravilhoso | Bom | Muito bom} {artigo | postagem}!

{Estaremos | Estamos} vinculando {para isso | para este particularmente} ótimo {artigo | postagem | conteúdo} em {nosso site

| nosso site}. Continue escrevendo {o bom | o ótimo}.

|

Ó meu Deus! Artigo {Amazing | Incredible | Awesome | Impressionante} cara!

{Obrigado | Obrigado | Muito obrigado | Muito obrigado}, No

entanto, estou {experimentando | encontrando

| passando | tendo} {problemas com | dificuldades com | problemas com | problemas com} seu RSS.

Eu não {sei | entendo} {por que | a razão

por que} {Não consigo | Não consigo | Não consigo} {inscrever-se | participar}.

Há {outra pessoa | outra pessoa | qualquer pessoa}

{recebendo | tendo} {idêntico | o mesmo | semelhante} RSS {problemas |

problemas}? {Qualquer pessoa que | Qualquer pessoa que

| Qualquer pessoa que} conhece {a solução | a resposta} {você | pode} responder gentilmente?

{Thanx | Obrigado} !! |

{Muito bom | Incrível | Incrível | Excelente | Maravilhoso | Fantástico |

Excelente | Excelente} blog! Você tem alguma {recomendações

| dicas | dicas e sugestões | dicas úteis | sugestões | dicas} para aspirantes a escritores?

Estou {planejando | esperando} começar meu próprio {site | site

| blog} em breve, mas estou um pouco perdido em tudo. Você {propor | aconselhar | sugerir | recomendar} começar com uma

plataforma gratuita como o Wordpress ou optar por uma opção paga?

Existem tantas {escolhas | opções} por aí que estou

{totalmente | completamente} {confuso | oprimido}

.. Alguma {recomendações | sugestões |

ideias | dicas}? {Muito obrigado | Muito obrigado | Kudos

| Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado | Obrigado}!

|

É {difícil de encontrar | difícil de encontrar | quase impossível de encontrar | difícil de encontrar} pessoas {conhecedoras

| educadas | bem informadas | experientes} {sobre isso | sobre isso | para isso | neste particular} {tópico | assunto }, {mas você | no entanto,

você} {soa como | parece} você sabe do que está

falando! Obrigado

Eu {não | não} nem mesmo {conheço o caminho | entendo

como | sei como} {parei | terminei | terminei} até {aqui | aqui}, {no entanto |

mas} {pensei | presumi | Eu acreditei} que este {post | enviar | publicar | colocar} {costumava ser | era | já

foi} {bom | ótimo}. Eu {não | não} {percebo |

reconheço | entendo | reconheço | sei} quem {você é | você | você pode ser} {entretanto | mas} {definitivamente | certamente} {você é | você é } indo a um

blogueiro {famoso | conhecido} {se você | deveria | quando você

| no caso de você | no caso de você | para aqueles que | se acontecer de} {não | não são} já.

Saúde!

{Agradável | Bom | Exigente} {respostas | responder | respostas | responder de

volta | resposta} em troca desta {pergunta | consulta

| dificuldade | problema | assunto} com argumentos {sólidos | firmes | reais | genuínos} e {descrevendo | explicando | dizendo} {tudo | tudo | a coisa toda} {a respeito |

concernente | sobre | sobre o tópico de} isso.

|

Eu {não | não} nem sei como vim parar aqui, mas achei esse post {bom | ótimo}.

Eu {não | não} sei quem você é, mas {definitivamente | certamente} {você é | você} está indo para um blogueiro famoso se você {não | não está] já;) Saúde!

|

{Nós somos | Somos} {um grupo | um bando | um bando} de voluntários e {começando | abrindo} {um novo | um novo} esquema

em nossa comunidade. Seu {site | site | site}

{fornecido | nos ofereceu} {úteis | úteis | valiosos}

{informações | informações} para trabalhar. {Você | Você} {realizou | fez}

{impressionante | uma formidável} {tarefa | processo | atividade | trabalho} e

nossa {inteira | inteira} {comunidade | grupo | bairro} {será | será | pode ser

| provavelmente será | pode ser | provavelmente será}

{grato | grato} a você. |

{Bom | Ótimo | Excelente} maneira de {descrever | explicar | contar} e {bom | agradável | bom | meticuloso} {artigo | postar | texto | parágrafo} para {pegar | obter

| obter} {dados | informações | fatos} {a respeito | a respeito | sobre | sobre o tópico de} minha apresentação {tópico | assunto

| assunto | foco}, que irei {entregar | transmitir | apresentar} na {universidade | instituição de ensino superior | faculdade | academia | escola}.

|

{Legal | Excelente | Ótimo} {blog | weblog} {aqui | bem aqui}!

{Também | Além disso} seu {website | site | web site}

{muito | muito | muito | um pouco | bastante | carrega} {rápido | muito rápido}!

Qual {host | host} você {usa | usa | usa}? Posso {Estou recebendo

| Eu consigo} seu {associado | afiliado} {link | hiperlink} {para seu | em seu |

em seu | para seu} host? Eu {desejo | desejo | desejo} meu {site |

site | site} carregado tão {rápido | rapidamente}

quanto o seu lol |

Eu {amo | gosto muito} do seu blog .. cores e tema muito bons.

Você mesmo {criou | projetou | fez} este site ou contratou alguém para fazer

isso por você? Por favor {responda | responda de volta | responda}, pois estou

procurando {criar | projetar | construir} meu próprio blog e gostaria de {saber | descobrir} de onde

você tirou isso. {obrigado | muito obrigado | kudos | aprecio | elogios | obrigado | muito obrigado} |

{Somos | Somos} um grupo de voluntários e {começando

| abrindo} um novo esquema em nossa comunidade.

Seu {site | site | site} {fornecido | nos ofereceu} valiosas {informações | informações} para trabalhar.

{Você | Você} fez {um trabalho impressionante | formidável} e

nossa comunidade {inteira | inteira} será {grata | grata} a

você. |

Agradeço {a recomendação | esta postagem}. {Will | Deixe-me} experimentar.

|

Fazer perguntas é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom |

agradável | bom | exigente} se você não está entendendo {nada | algo} {totalmente

| completamente | inteiramente | totalmente}, {mas | exceto | entretanto} este {artigo | postagem | texto

| parágrafo} {fornece | ofertas | dá | apresenta} {bom | agradável | bom | meticuloso} entendimento {até | ainda}.

|

Você já {considerou | pensou} em {incluir | adicionar} um

pouco mais do que apenas seus artigos? Quer dizer, o que

você diz é {valioso | fundamental | importante} e {tudo

| tudo}. {No entanto | No entanto | Mas} {pense em |

imagine | pense em | imagine} se você adicionou ótimos {visuais | gráficos | fotos | imagens | imagens} ou {videoclipes | vídeos} para

dar mais às suas postagens, "pop "! Seu conteúdo é excelente, mas com {imagens | fotos} e {clipes | videoclipes | vídeos}, este {site | site | blog} poderia {inegavelmente | certamente | definitivamente} ser um dos {mais benéficos | muito melhores | melhores | best} em seu {nicho | campo}.

{Incrível | Incrível | Muito bom | Ótimo | Soberbo | Bom |

Maravilhoso | Fantástico | Excelente | Ótimo} blog!

|

Seu estilo {é tão | é realmente | é muito | é} único {em comparação com

| em comparação com} {outras pessoas | outras pessoas} {eu | eu} li coisas de.

{Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por | Agradeço por} postar {quando tiver | quando tiver}

a oportunidade, Acho que {Vou | Vou} apenas {favorito | marcador} {isso página | este site | este site | este blog}.

|

Postagem {Pretty | Very} {great | nice}. Eu {simplesmente | acabei de}

topar com seu {blog | weblog} e {queria | desejava} {para mencionar | para dizer} que {eu

| eu} {realmente | verdadeiramente} {gostei | amei} {navegando | surfando em torno

de} suas postagens de {blog | weblog}. {Em qualquer caso | Afinal} {irei |

Estarei} inscrevendo-me {para o seu | no seu | no seu | no seu} {feed | feed rss} e {Estou esperando | Espero | Estou esperando

} você escreve {de novo | mais uma vez} {em breve | muito em breve}!

|

Estou {impressionado | surpreso}, {Devo dizer | Tenho que

admitir}. {Raramente | Raramente} eu {encontro | encontro} um blog que é {ambos

| igualmente | igualmente} educativo e {divertido | envolvente | interessante | divertido},

e {deixe-me dizer-lhe | sem dúvida}, {você | você} acertou em cheio.

{O problema é | O problema é} {algo que | algo que | algo | um problema que} {insuficiente | muito poucos} {pessoas são

| pessoas são | homens e mulheres} falando de forma inteligente.

{Estou | Estou | Agora estou} muito feliz {que | eu} {tropecei | encontrei | me deparei

com} isto {na minha | durante a minha} {pesquisa por | caçar}

algo {relacionado a isto | a respeito disso | em relação a isso}.

|

Hmm, {parece | parece | parece} que seu {site | site |

blog} comeu meu primeiro comentário (foi {extremamente | super} longo),

então acho que vou resumir o que {enviado | tinha

escrito | escreveu} e digo, estou gostando muito do seu blog.

Eu {também | também} sou um aspirante a blog {blogger | escritor},

mas ainda sou novo em {a coisa toda | tudo}.

Você tem alguma {dicas úteis | recomendações | dicas e sugestões | pontos | sugestões | dicas} para escritores de blogs {inexperientes

| iniciantes | novatos | novatos | iniciantes | novatos}?

Eu {certamente | definitivamente | genuinamente |

realmente} aprecio isso. |

{Pretty | Very} nice post. Acabei de topar com o seu {blog |

weblog} e {queria | desejo} dizer que {eu tenho | eu}

{realmente | verdadeiramente} gostei de {navegar | navegar pelos} posts do seu blog.

{Em qualquer caso | Afinal} {irei | Estarei} inscrevendo seu {feed | feed rss}

e espero que você escreva novamente {em breve | muito em breve}!

|

Eu gosto das {valiosas | úteis} {informações

| informações} que você fornece em seus artigos. {Vou | Vou} marcar seu

{weblog | blog} e verificar novamente aqui {com frequência | regularmente}.

{Estou | Estou} bastante {certo | certo} {Vou | Vou} aprender {muitos | muitos | muitos |

muitos | muitos} materiais novos aqui mesmo!

{Boa sorte | Boa sorte} para o próximo! |

Se você estiver procurando por {best | most excellent | finest} conteúdos como {me | I do |

me}, {only | simplesmente | apenas} {visit | go to see |

pay a visit | pay a quick visit} este {website | site | site | página da web} {todos os dias | todos os dias | todos

os dias | o tempo todo} {porque | desde | as | porque} ele {fornece | oferece | dá | apresenta} {qualidade | recurso} conteúdo, obrigado |

Escreva mais, é tudo o que tenho a dizer. Literalmente,

parece que você confiou no vídeo para mostrar seu ponto de vista.

Você {claramente | definitivamente | obviamente} sabe do que está

falando, por que {desperdiçar | jogar fora} sua inteligência apenas postando vídeos em seu {blog | site | weblog} quando você poderia estar nos dando algo {esclarecedor |

informativo} para ler ? |

{Altamente | Muito} {enérgico | descritivo} {blog | artigo | postagem},

Eu {gostei | gostei | amei} que {muito | pouco}.

Haverá uma parte 2?

{Nice | Excellent | Great} post. {Eu costumava estar | Eu estava} verificando {continuamente | constantemente} este

{blog | weblog} e {estou | estou} {inspirado | impressionado}!

{Muito | Extremamente} {útil | útil} {informação

| informação} {especialmente | particular | especificamente} o {final | último | último |

restante | fechamento} {fase | parte | seção} :) Eu {cuidar de |

cuidado para | lidar com | manter | lidar} com essas {informações | informações} {muito | muito}.

{Eu costumava ser | Eu estava} {procurando | procurando} esta {particular | certas} {informações | informações} por um

{longo tempo | muito {longo | longo} tempo}.

{Obrigado | Obrigado} e {boa sorte | boa sorte}. |

{Nice | Excellent | Great} post. Eu estava verificando {continuamente | constantemente} este blog e {estou | estou} impressionado!

{Muito | Extremamente} {útil | útil} {informações | informações} {especialmente | particularmente | especificamente} a última parte :) Eu me importo com essas

{informações | informações} {muito | muito}. Eu estava {procurando

| procurando} esta {particular | certas} {informações | informações}

por um {muito tempo | muito tempo}. Obrigado e {boa sorte |

boa sorte}. |

{Ótimo | Incrível} {post | artigo}. |

Depois de {verificar | examinar | analisar | examinar | explorar | examinar} {alguns dos | vários | um

punhado de} {postagens do blog | artigos do blog | artigos} no seu {website |

web site | site | página da web | blog}, {Sinceramente | Sinceramente | Sinceramente | Sério} {gosto da sua | aprecio a sua} {maneira de | técnica

de} {blogar | escrever um blog}. Eu {favorito | salvei | livro marcado | marcado | adicionei | salvei como favorito} na minha lista

de favoritos {site | site | página da web} e voltarei {em breve | em um futuro próximo}.

{Por favor, verifique | Dê uma olhada em | Visite} meu {site | site} {também

| também} e {deixe-me saber | diga-me} {o que

você acha | como você se sente | sua opinião}. |

{Um interessante | Um fascinante | Um comentário intrigante | Uma

discussão} motivadora {vale a pena | definitivamente

vale} a pena}. {Eu acho | Eu acredito | Eu acredito | Eu acho

| Não há dúvida de que} {que você deveria | que

deveria | que você precisa} {escrever | publicar} {mais sobre | mais sobre} este {tópico | assunto | problema | assunto}, {pode não

| pode não} ser um tabu {assunto | assunto}, mas {geralmente

| geralmente | normalmente} {pessoas não | pessoas não | pessoas

não} { falar sobre | discutir | falar sobre} {such | these} {topics | subject | issues}.

Para o próximo! {Saudações | Muito obrigado | Atenciosamente | Atenciosamente | Cumprimentos} !!

|

{claro | obviamente | naturalmente | certamente} como seu {web-site | site | web site} {no entanto | mas}

você {precisa | ter que} {teste | verificar | dar

uma olhada} na ortografia em {bastante algumas | várias} de suas postagens.

{Um número | Vários | Muitos} deles estão repletos de {problemas | problemas} de ortografia e eu {em encontrar | encontrar | em encontrar}

é muito {incômodo | problemático} {para contar |

informar} {a verdade | a realidade } {por outro lado | no entanto | novamente | no entanto} {Eu irei | Eu irei} {certamente

| com certeza | definitivamente} voltarei {de volta | novamente}

novamente. |

Eu {aceitar como verdadeiro com | concordar com

| acreditar | considerar | confiar} {todas as | todas as} {ideias | conceitos | ideias} {você | você} {apresentado | introduzido

| oferecido} {para o seu | em sua | em sua | em sua} postagem.

{Eles são | Eles são} {muito | realmente} convincentes

{e irão | e podem} {definitivamente | certamente} funcionar.

{Ainda | No entanto}, as postagens são {muito | muito} {breve

| rápido | curto} para {novatos | iniciantes | novatos | iniciantes}.

{May apenas | May | Você poderia} por favor {extend |

prolongar | alongá-los} {um pouco | um pouco} da {próxima | subseqüente} vez?

{Obrigado | Obrigado} pela postagem. |

{Meu cônjuge e eu | Nós | Meu parceiro e eu} tropeçamos aqui {| vindo

de um | de um | por um} diferente {página da web | site | página | endereço

da web} e pensei que {poderia | também | pode muito

bem | deve} verificar as coisas. Eu gosto do que vejo, então {agora estou |

agora estou | estou apenas} seguindo você. Ansioso para

{ir mais | explorar | descobrir mais sobre | olhando | verificando | olhando | olhando para} sua página da web {de novo | mais uma vez | pela segunda vez | repetidamente}.

|

{Muito bom | Excelente | Bom | Muito bom} {post | article | write-up

| blog post}. Eu {certamente | definitivamente | absolutamente} {amo | aprecio} {este site | este site}.

{Continue assim | Continue o bom trabalho | Continue | Continue escrevendo | Obrigado}!

|

Você já {pensou sobre | considerou} {publicar | criar | escrever} um {e-book | ebook} ou autorar como convidado em outros {sites | sites | blogs}?

Eu tenho um blog {baseado em | centrado | baseado} nas mesmas {informações | idéias | assuntos | tópicos} que você discute e {realmente

gostaria | adoro} que você compartilhasse algumas

histórias / informações. Eu sei que meus {assinantes | público | espectadores |

visitantes | leitores} gostariam de {apreciar | valorizar | apreciar} seu trabalho.

Se {você está | você está} mesmo remotamente interessado, sinta-se à vontade para {enviar | atirar} em mim um {e-mail | e-mail | e-mail}.

|

{Meu cônjuge e eu | Nós | Meu parceiro e eu} tropeçamos aqui {| vindo

de um | de um | por um} diferente {página da web | site | página | endereço da web} e pensei que {poderia | também | pode muito bem | deve} verificar as coisas.

Eu gosto do que vejo, então {agora estou | agora estou | estou apenas} seguindo você.

Ansioso para {ir mais | explorar | descobrir mais

sobre | olhando | verificando | olhando | olhando para} sua página da

web {de novo | mais uma vez | pela segunda vez | repetidamente}.

|

{Nice | Excelente | Ótimo} blog aqui! Além disso, o seu {site | site

| site} carrega {rápido | muito rápido}! Qual {host | host} você

está usando? Posso obter o seu link de afiliado para o seu host?

Desejo que meu {site | site | site} carregue tão {rápido | rapidamente} quanto o seu lol |

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá |

Olá | Olá}! Eu sei que isso está {meio | um pouco | meio fora do assunto,

mas estava me perguntando qual plataforma de blog você está

usando para este {site | site}? Estou ficando {cansado | farto | farto}

do Wordpress porque tive {problemas | problemas} com

hackers e estou procurando {opções | alternativas} para outra plataforma.

Eu ficaria {ótimo | incrível | fantástico} se você pudesse me apontar na direção de uma boa plataforma.

|

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Eu sei que isso está {meio | meio} fora do assunto, mas eu queria saber se

você sabia onde eu poderia {encontrar | obter | localizar}

um plugin de captcha para o meu formulário de comentário?

Estou usando a mesma plataforma de blog que a sua e estou tendo

{problemas | dificuldade | problemas} para encontrar uma? Muito obrigado!

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Esta é a minha primeira visita ao seu blog! Somos um {grupo | coleção | equipe} de voluntários e estamos iniciando uma

nova {iniciativa | projeto} em uma comunidade no mesmo nicho.

Seu blog nos forneceu informações {valiosas | úteis | benéficas} para trabalharmos.

Você fez um trabalho {maravilhoso | excelente | extraordinário | maravilhoso}!

|

{Quando eu | Depois de eu} {originalmente | inicialmente} {comentou

| deixei um comentário} Eu {parece ter | parece ter} {clicado | clicado} na caixa

de seleção -Notifique-me quando novos comentários forem adicionados- {e agora | e de agora em diante}

{cada vez a | cada vez a | sempre que um} comentário for adicionado {Recebo | Recebo

| Recebo} {quatro | 4} e-mails {com o mesmo | com exatamente

o mesmo} comentário. {Existe | Talvez haja | Deve haver}

{uma maneira | um meio | um método fácil} {você pode | você é

capaz de} me remover desse serviço? {Obrigado |

Muito obrigado | Obrigado | Saudações | Muito obrigado | Agradeço | Kudos}!

|

{Em primeiro lugar | Em primeiro lugar} {Eu quero | Eu gostaria

de} dizer {ótimo | incrível | ótimo | excelente | maravilhoso | fantástico | excelente} blog!

Eu tenho uma pergunta rápida {that | in which | which} Eu

gostaria de perguntar {if you don't | if you not} mind.

Eu estava {curioso | interessado} {saber | descobrir} como você se

concentra e limpa {sua mente | seus pensamentos | sua cabeça} {antes | antes de} escrever.

{Eu tenho | Eu} tive {um momento difícil | um momento

difícil | um momento difícil | problemas | dificuldade} limpando

minha {mente | pensamentos} para obter meus {pensamentos | ideias} {para fora | lá fora}.

{Sim | Eu realmente faço} {gosto | tenho prazer

em} escrever {mas | no entanto} parece que os primeiros 10 a 15 minutos {são

| são | geralmente | costumam | tendem a ser} {desperdiçados | perdidos} {apenas | simplesmente} tentando descobrir como começar.

Alguma {sugestão | ideia | recomendação} ou {dicas | dicas}?

{Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}!

|

{Este blog | Este site | Este site} foi ...

{como eu | como faço para você} dizer isso? Relevante!!

Finalmente {eu descobri | eu encontrei} {algo que | algo que} me ajudou.

{Obrigado | Muito obrigado | Obrigado | Saudações | Muito obrigado |

Agradeço | Kudos}! |

Tudo é muito aberto com um {muito claro |

claro | preciso | muito claro} {explicação | descrição | esclarecimento} dos {problemas | desafios}.

Foi {verdadeiramente | realmente | definitivamente} informativo.

{Seu site é | Seu site é} {muito útil | muito útil | extremamente útil | útil}.

{Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por} compartilhar!

|

Este design é {perverso | espetacular | steller | incrível}!

Você {certamente | obviamente | com certeza | definitivamente} sabe como manter um leitor {entretido | divertido}.

Entre sua sagacidade e seus vídeos, quase fui

movido a começar meu próprio blog (bem, quase ...

HaHa!) {Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Excelente} trabalho.

Eu realmente {gostei | amei} o que você tinha a dizer e, mais

do que isso, como você o apresentou. Muito

legal!

Vai ser {fim | fim | fim} do meu dia, {mas | exceto | entretanto} antes de {fim | fim | fim} Estou lendo este {ótimo |

enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {artigo | postagem | artigo

escrito | parágrafo} para {aumentar | melhorar} minha {experiência

| conhecimento | know-how}. |

I {visitar | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} {todos os dias |

todos os dias | todos os dias | todos os dias} {alguns | alguns} {sites | sites | sites | páginas da web | blogs}

e {blogs | sites | sites de informação | sites} para ler {artigos | postagens |

artigos ou resenhas | conteúdo}, {mas | exceto | no entanto} este {blog |

blog | página da web | site | site da web} {fornece | oferece | dá | apresenta} {qualidade | recurso}

com base em {artigos | postagens | conteúdo | escrita}.

|

{Ei | Olá | Ei | Olá | Olá | Olá}! Eu só queria perguntar se você já teve {problemas | problemas | problemas} com hackers?

Meu último blog (wordpress) foi hackeado e acabei perdendo {meses | muitos meses | alguns meses | várias semanas} de

trabalho árduo devido à falta de {backup | backup de dados | backup}.

Você tem algum {soluções | métodos} para {prevenir | proteger contra |

parar} hackers? |

Acho que o administrador deste {site | site | site | página da web} está {realmente

| na verdade | na verdade | verdadeiramente | genuinamente} trabalhando duro {para | a

favor de | em apoio ao} seu {site | site | site | página da web}, {porque | desde | as | pela

razão de que} aqui todo {material | informação | dados | material} é baseado em qualidade {material | informação |

dados | material}. |

{Agora | Neste momento | Neste momento | Imediatamente} Estou {indo | indo embora | pronto}

para fazer meu café da manhã, {depois | mais tarde

que | uma vez | quando | depois} tomando meu café

da manhã {de novo | mais uma vez | novamente} para

ler {mais | adicionais | mais | outras} notícias. |

Eu {gosto de | apenas gosto dos} {valiosos | úteis} {informações | informações} que você {fornecer | fornecer} {para seus | em seus

| em seus | para seus} artigos. {Vou | Vou} marcar seu {weblog | blog} e {testar | verificar | dar uma olhada em} {novamente | mais uma vez} {aqui

| aqui} {freqüentemente | regularmente}. {Estou | Estou} {bastante | bastante | um pouco | um pouco | razoavelmente | relativamente | moderadamente | razoavelmente} {certo | certo}

{vou | serei} {ser informado | ser informado | aprender}

{muitos | muitos | muitos | muitos | muitos} itens novos {certo | adequado} {aqui | bem aqui}!

{Boa sorte | Boa sorte} para {o seguinte | o próximo}!

|

Eu acho que esta é {uma das | entre as} mais {importantes | significativas | vitais} {informações | informações} para

mim. E {estou | estou} feliz em ler seu artigo. Mas {quero | quero

| deveria} comentar sobre {poucas | algumas} coisas gerais, O estilo do

{site | site | site} é {perfeito | ideal | ótimo | maravilhoso}, os artigos

são realmente {excelente | bom | ótimo }: D. Bom trabalho, saúde |

É uma {vergonha | pena} você não ter um botão de doação!

Eu {com certeza | sem dúvida | com certeza | definitivamente} doaria para este {excelente | brilhante | fantástico | excelente |

excelente} blog! Eu {suponho | suponho} que por agora vou me contentar

com {book-mark | bookmarking} e adicionar seu feed RSS à minha conta do Google.

Estou ansioso para {fresh | brand new | new} updates e {falar sobre | compartilhar} este

{blog | site | site} com meu grupo do Facebook. {Chat |

Talk} em breve! |

Para ser honesto, não sou muito leitor de {online

| internet}, mas seus {blogs | sites} são muito legais,

continue assim! Seguirei e adicionarei seu {site | website} aos favoritos para

voltar {mais tarde | na estrada | no futuro | mais tarde}.

{Saudações | Atenciosamente | Muito obrigado} |

Este {artigo | postagem | artigo | parágrafo}

é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente}

um {bom | agradável | bom | meticuloso} que {ajuda | auxilia} novo {internet | web | net | a web} {usuários | pessoas | espectadores | visitantes}, que desejam

{por | a favor de} um blog. |

{É | É} {na verdade | na verdade | realmente |

na realidade | verdadeiramente} uma {nice | great} e {útil | útil} peça de {information |

info}. {Estou | Estou} {satisfeito | feliz | feliz} {que você

| simplesmente | que acabou de} compartilhar esta

{útil | útil} {informação | informação} conosco.

Por favor, {fique | mantenha-nos {informados | atualizados} assim.

{Obrigado | Obrigado} por compartilhar. |

Este {artigo | postagem | artigo | parágrafo} {fornece | ofertas | dá |

apresenta} uma ideia clara {para | projetado para | em favor de | em apoio

aos} novos {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} dos

blogs , que {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} como fazer {blogar

| blogar e construir sites | administrar um blog}. |

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Pergunta rápida que está {completamente | inteiramente | totalmente

fora do assunto. Você sabe como tornar seu site compatível com dispositivos móveis?

Meu {blog | site | site | site | weblog} parece estranho quando {visualizando | navegando} no

meu {iphone | iphone4 | iphone 4 | apple iphone}.

Estou tentando encontrar um {tema | modelo} ou plug-in que possa ser capaz de {consertar |

corrigir | resolver} este {problema | problema}.

Se você tiver alguma {sugestão | recomendação}, compartilhe.

{Obrigado | Com agradecimentos | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}!

|

{É | Não é | Não é a primeira vez que {visitar | ir ver | fazer uma

visita | fazer uma visita rápida} este {site | site | site | página da web}, estou {visitando |

navegando} isso {site | site | site | página

da web} diariamente e {pegar | obter | obter} {agradável | agradável | bom | exigente} {dados | informações | fatos} daqui {todos os dias |

todos os dias | todos os dias | o tempo todo} . |

{Fascinante | Legal | Incrível | Interessante | Legal | Ótimo | Incrível | Legal} blog!

O seu tema é personalizado ou você baixou de algum lugar?

Um {design | tema} como o seu com alguns {ajustes | ajustes} simples faria

meu blog {brilhar | pular | se destacar}. Por favor, deixe-me saber onde você conseguiu seu {design | tema}.

{Muito obrigado | Muito obrigado | Kudos | Muito obrigado | Agradeço | Vivas | Obrigado | Muito

obrigado | Obrigado} |

Este {artigo | postagem | texto | parágrafo} irá {ajudar | ajudar} a internet {usuários

| pessoas | espectadores | visitantes} para {criar | construir | configurar} novo {blog | blog | página

da web | site | web site} ou mesmo um {blog | weblog} do início ao fim.

|

Eu sei que isso está fora do assunto, mas estou pensando em começar meu próprio {blog | weblog} e estava {pensando | curioso} o que

tudo é {necessário | necessário} para obter {configurar | configurar}?

Estou assumindo que ter um blog como o seu custaria um bom dinheiro.

Não sou muito {internet | web} {experiente | inteligente}, então

não estou 100% {certo | positivo | certo}.

Quaisquer {dicas | recomendações | sugestões} ou conselhos seriam muito apreciados.

{Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito

obrigado} |

Meus {parentes | membros da família | família} {sempre | todo o tempo

| todas as vezes} dizem que estou {perdendo | matando} meu tempo aqui na {net | web}, {mas | exceto | no entanto}

eu sei que estou conseguindo {experiência | conhecimento | familiaridade |

know-how} {todos os dias | todos os dias | todos

os dias | o tempo todo} lendo {tal | estes} {agradável |

bom | bom | exigente} {artigos | postagens | artigos ou

resenhas | conteúdo} . |

Identifique com este artigo, {Eu verdadeiramente | Eu realmente | Eu seriamente | Sinceramente | Eu absolutamente | Eu realmente} {pense |

acredito | sinto | acredito que} {este site | este site |

este site | isso é incrível site} precisa de {muito mais | muito mais | muito mais | muito mais}

atenção. Provavelmente estarei {de volta | voltando} {para

ler | para ler | para ver} mais, obrigado pelo {info | informação | conselho}!

|

Eu conheço esta {website | web site | site | página da web} {fornece | ofertas | dá | apresenta}

qualidade {baseada | dependente | dependendo} {artigos | postagens

| artigos ou comentários | conteúdo} e {outro | adicional

| extra} {coisas | informações | dados | material}, existe

algum outro {site | site | site | página da web} que {fornece

| ofertas | dá | apresenta} {tais | estes | esses tipos de} {coisas | informações |

coisas | data} em qualidade?

Eu li este {artigo | postagem | texto | parágrafo} {totalmente

| completamente} {referente | concernente | sobre | no tópico da} {comparação | semelhança | diferença} de {mais recente | mais recente | mais

recente | mais recente -até-data | mais quente} e {anterior | anterior | anterior}

tecnologias, é {incrível | notável | incrível} artigo.

|

{Eu acho | Eu sinto | Eu acredito} {isto é | isto é} {um

dos | entre os} {tanto | tanto | mais} {importante | significativo | vital} {informações | informações}

para mim. E {estou | estou} {satisfeito | contente |

feliz} {lendo | estudando} seu artigo. {No entanto | Mas} {deseja | deseja | deveria} {observação | observação | declaração | comentário} em {poucos | alguns} {geral | comum

| básico | normal} {coisas | problemas}, O {website | site | web site} {gosto | estilo} é {perfeito | ideal | ótimo | maravilhoso}, o artigo é {na verdade | na verdade | realmente | na

realidade | verdadeiramente} {excelente | bom | ótimo}:

D. {Exatamente | Bom | Excelente} {tarefa | processo | atividade | trabalho}, saúde |

{Gosto | Gosto | Adoro | Gosto bastante | Gosto

muito} {lendo | lendo | olhando} {a post | an article} {that will make

| that can make} {people | men and women} pensar.

Além disso, {obrigado por | obrigado por | muito obrigado por} {permitindo | permitindo | permitir} que eu comente!

|

{Ei | Obrigado} blog muito {interessante | bom}!

|

Todo fim de semana eu costumava {visitar | ir ver | fazer

uma visita | fazer uma visita rápida} este {site | site | site | página da web}, {porque | as | pelo motivo que} eu {quero | desejo } prazer, {desde | as | pela razão que} este {site | site | site | página da web} conations

{realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | agradável | bom | exigente} engraçado

{ material | informação | dados | material} também. |

Eu {não sei | não sei} {se é | se é} só eu ou {se | se talvez} {todos os outros | todos

os outros} {experimentando | encontrando} {problemas com

| problemas com} {seu blog | seu site | seu site}.

{Parece que | Parece que | Parece que | Parece | Parece que} alguns dos {texto |

texto escrito} {em seu | em seu | em seu} {posts | conteúdo}

estão se esgotando a tela. {Outra pessoa | outra pessoa} pode {comentar | fornecer feedback} e me informar se isso está acontecendo com ela {também |

também}? {Isso pode | Isso pode | Isso pode} ser um {problema | problema} com

meu {navegador | navegador da web | navegador da Internet} porque isso já aconteceu {antes | anteriormente}.

{Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado} |

Você {realmente | na verdade} faz com que pareça tão fácil com a sua apresentação, mas acho que este {tópico | assunto} é {realmente | na verdade} algo {que | que} acho que nunca entenderia.

Parece muito {complicado | complexo} e {muito | extremamente} amplo para mim.

{Estou | Estou} ansioso pelo seu próximo post, {Vou | Vou} tentar pegar o jeito!

|

{Gostaria de | Devo | Gostaria de | Tenho de} agradecer

pelos esforços que {você | você} colocou em {escrever isto | escrever este} {blog |

site | site}. {Estou esperando | Estou esperando | Eu realmente espero} {ver | ver | verificar} o mesmo {blog posts | conteúdo}

de alta qualidade {de você | por você} {no futuro | mais

tarde } também. {Na verdade | Na verdade}, suas habilidades de escrita criativa {inspirou | motivou |

encorajou}-me a obter {meu | meu próprio | meu, pessoal} {blog | site | site} agora;) |

É {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} muito {complexo

| difícil | complicado} nesta vida {ocupada

| cheia de atividade | ativa} ouvir notícias na {TV | Televisão}, {então | assim |

portanto} Eu {apenas | simplesmente | apenas} uso {internet | web | world wide web | a web} para

esse {propósito | motivo}, e {pegar | obter | obter} o {mais recente | mais recente | mais recente

| mais atualizado -data | mais quente} {notícias | informações}.

|

Estou {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {grato | grato}

ao {proprietário | titular} deste {site | site | site | página da web} que compartilhou este {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {artigo | postagem | texto | parágrafo} em {aqui | neste lugar | neste momento}.

|

Eu sou {leitor | visitante} regular, como vão vocês?

Este {artigo | postagem | texto | parágrafo} postado neste {site |

site | site | página da web} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | agradável |

bom | exigente}. |

É {realmente | na verdade} um {nice | cool | great} e {útil

| útil} pedaço de {information | info}. {Estou | Estou} {satisfeito | feliz | feliz} {que você | simplesmente

| que acabou de} compartilhar esta {útil | útil} {informação | informação} conosco.

Por favor, {fique | mantenha-nos {informados | atualizados} assim.

{Obrigado | Obrigado} por compartilhar. |

Sim! Finalmente {algo | alguém escreve} sobre% keyword1%.

|

{Inegavelmente | Inquestionavelmente | Definitivamente}

{acreditar | considerar | imaginar} que {que você | que você} {declarou | disse}.

Seu {favorito | favorito} {justificativa | razão} {parecia ser | parecia ser} {na

| na} {internet | rede | web} o {mais simples | mais fácil} {coisa |

fator} a {manter em mente | tenha em mente | lembre-se

| considere | leve em consideração | tenha em mente | tome nota | esteja atento | compreenda | esteja ciente | leve em consideração} de.

Eu digo a você, eu {definitivamente | certamente} fico {irritado | irritado} {ao mesmo

tempo que | enquanto | mesmo as | enquanto} {outras pessoas

| pessoas | outras pessoas | pessoas} {considerar | pensar sobre} {preocupações | preocupações | problemas} que eles {claramente | apenas} {não | não} {percebem | reconhecem | compreendem | reconhecem

| sabem}. Você {controlado | conseguiu} acertar o prego no {topo | o mais alto} {as {smartly | well

| neatly} as | and also | and} {defined | outlined} out {the tudo | the tudo} { sem necessidade | sem ter} {efeito colateral | efeitos colaterais}, {outras

pessoas | pessoas | outras pessoas | pessoas} {pode | poderia} receber um sinal.

Será {provável | provavelmente} {de volta | novamente} para obter mais.

{Obrigado | Obrigado} |

{Inegavelmente | Inquestionavelmente | Definitivamente} acredita no que você {declarou | disse}.

Sua {justificativa | razão} favorita {parecia ser | parecia ser} na {internet

| net | web} a coisa {mais simples | mais fácil} de se saber.

Eu digo a você, eu {definitivamente | certamente} fico {irritado | irritado} enquanto as pessoas {considere | pensam sobre} preocupações

que eles {claramente | apenas} {não | não} sabem sobre.

Você conseguiu acertar o prego no topo {bem como | e também | e} definiu

a coisa toda sem ter {efeito colateral | efeitos colaterais},

as pessoas {podem | poderiam} receber um sinal.

Será {provável | provavelmente} de volta para obter mais.

Obrigado

Estou {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente |

genuinamente} {feliz | satisfeito | contente | encantado} por {ler

| dar uma olhada} neste {blog | blog | página da web | site |

site} postagens que {contém | consiste em | inclui | carrega} {lotes

| abundância | toneladas} de {úteis | úteis | valiosos} {dados | informações | fatos}, obrigado por fornecer {such | estes | esses tipos de} {dados | informações | estatísticas}.

|

Você {realmente | realmente} faz {parecer | parecer}

{tão fácil | realmente fácil} {com sua | junto com sua

| junto com sua} apresentação {no entanto | mas} Eu {em

encontrar | encontrar | encontrar} isso { tópico | assunto} a ser {realmente

| realmente} {algo | uma coisa} {que | que} {Eu acho | Eu

sinto | Eu acredito} {Eu | Eu poderia | Eu} {nunca | de forma alguma}

Compreendo. {Parece | Parece | Parece} muito {complicado

| complexo} e {muito | extremamente} {largo | amplo | extenso | grande | vasto | enorme} para mim.

{Estou | Estou} {dando uma olhada | olhando |

dando uma olhada} {adiante | à frente} {para seu | em seu | em seu | em seu} {próximo | subsequente} {post

| enviar | publicar | colocar para cima}, {Eu vou |

Vou} {tentar | tentar} pegar o {pendurar | segurar | agarrar | agarrar | pendurar} disso!

|

{Grande entrega | Pontos incríveis | Toque}. Argumentos {Ótimo | Excelente | Sólido | Som}.

Mantenha o {incrível | bom | ótimo} {esforço | trabalho | espírito}.

|

Estou {realmente | verdadeiramente} gostando do design e layout do seu {blog | site | site}.

É muito agradável para os olhos, o que torna muito mais

{agradável | agradável} para mim vir aqui e visitar com mais frequência.

Você contratou um {designer | desenvolvedor} para criar seu tema?

{Excelente | Ótimo | Fantástico | Excepcional | Excelente | Excelente} trabalho!

|

{Incrível | Ridículo | Excelente | Inspirador | Impressionante} {quest

| story} lá. O que {ocorreu | aconteceu} depois?

{Boa sorte | Obrigado | Tome cuidado}! |

{sempre | o tempo todo | constantemente | continuamente

| cada vez} eu costumava ler {artigos | postagens | artigos

ou resenhas | conteúdo} {que | que} {também | também} esclarecia seu motivo, e isso também

está acontecendo com este {artigo | postagem | texto |

parágrafo} que estou lendo {aqui | neste lugar | neste momento | agora}.

|

{Você deve | Você deve | Você precisa} {participar

| fazer parte de} um concurso para um {dos melhores | dos maiores | dos melhores | da mais alta qualidade

| dos mais úteis} { blogs | sites | sites} {na web | na internet | na rede | online}.

{Vou | Vou | Com certeza vou | Vou} {recomendar | altamente recomendar} {este site | este site | este blog | este site}!

|

{Fiquei | Estou} {muito satisfeito | extremamente satisfeito | muito satisfeito | muito feliz | mais do que feliz | animado} {encontrar | descobrir | descobrir}

{este site | este site | este site | este ótimo site | esta página}.

{Eu queria | Eu quero | Eu preciso} agradecer

a você {por seu | por seus} tempo {por isso | apenas por isso | devido a isso |

por isso particularmente} {maravilhoso | fantástico} lido !!

Eu definitivamente {gostei | amei | apreciei |

gostei | saboreei | realmente gostei} de cada {um pouco | pouco | parte} disso {e eu |

e também} você {favorito | marcado | salvo

como favorito | marcado no livro | livro marcado

| salvo em fav} {para verificar | para ver | para ver} novas {coisas | coisas | informações} {em seu | em seu} {blog | site | site | site}.

|

Blog {Sweet | Wonderful}! Eu o encontrei enquanto {navegava

| navegava | pesquisando} no Yahoo News. Você tem alguma {dicas | sugestão} sobre como ser listado no Yahoo News?

Estou tentando há um tempo, mas nunca consigo chegar lá!

{Obrigado | Muito obrigado | Agradeço | Saúde | Obrigado} |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} {site

| web site | website}. {Muitas | Muitas | Muitas} {úteis | úteis} {informações | informações}

aqui. {Estou | Estou} enviando para {alguns | alguns

| vários} {amigos | amigos | amigos} e {também | adicionalmente} compartilhando delicioso.

E {claro | obviamente | naturalmente | certamente}, {obrigado | obrigado} {pelo seu | no seu

| no seu | no seu} {esforço | suor}! |

{ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} {post | enviar | publicar | colocar}, muito informativo.

{Eu me pergunto | Estou pensando | Eu pondero} por que {o outro | o oposto} {especialistas | especialistas} deste

setor {não | não} {perceba | compreenda | observe} isso.

Você {deve | deve} {continuar | prosseguir} sua escrita.

{Estou | Estou} {certo | confiante}, {você tem | você já} {uma enorme | uma

ótima} base de leitores! |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} batida!

Eu {desejo | gostaria de} ser aprendiz enquanto você

altera seu {site | site | site}, como {posso | poderia} me inscrever em um blog {site |

site | site}? A conta {aided | ajudou} me um acordo aceitável.

Eu estava {tiny | um pouco} familiarizado com esta

sua transmissão {fornecida | oferecida} brilhante e clara {conceito | ideia}

|

{ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} {questões | pontos} ao todo, você {apenas | simplesmente} {ganhou | ganhou

| recebeu} {a {logo | emblema | novo | um novo} leitor. O que {pode | pode | poderia |

gostaria} de {sugerir | recomendar} {em relação a | sobre} sua {postagem |

enviar | publicar | publicar} {que você | que

você simplesmente | que acabou de} fazer {alguns | alguns} dias

{atrás | no passado}? Alguma {certeza | positiva | certa}?

|

Você se importa se eu citar algumas das suas {postagens | artigos}, contanto que eu forneça créditos e fontes para o seu {página

| site | site | blog | blog}? Meu {blog site | website

| blog} está na {mesma | exatamente} {área de interesse | nicho} que o seu e meus {visitantes | usuários} se beneficiariam {certamente |

definitivamente | genuinamente | verdadeiramente |

realmente} de { muitas das | algumas das} informações que você {apresenta | fornece} aqui.

Por favor, deixe-me saber se esta {tudo bem | tudo bem | ok} com você.

{Atenciosamente | Muito obrigado | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado |

Obrigado}! |

Com tanto {conteúdo e artigos | conteúdo escrito | conteúdo}, você já teve {problemas |

questões} de plagorismo ou {violação | violação} de direitos autorais?

Meu {site | site | blog} tem muito conteúdo {completamente único | exclusivo | único} que eu mesmo {autor |

criei | escrevi} ou terceirizei, mas {parece | parece | parece} muito

dele é aparecendo em toda a {web | internet} sem minha {acordo | autorização | permissão}.

Você conhece {soluções | técnicas | métodos | formas}

de ajudar {proteger contra | reduzir | parar | evitar} que o

conteúdo seja {roubado | roubado}? Eu {certamente | definitivamente | genuinamente

| verdadeiramente | realmente} aprecio isso. |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} {mercadorias | itens} de você, cara.

{Eu | Eu tenho} {tenha em mente | tenha em mente | lembre-se

| considere | leve em consideração | tenha em mente | tome nota | esteja

atento | compreenda | esteja ciente | leve em conta} suas coisas

{antes de | anterior a} e {você | você é} {simplesmente | apenas} {também | extremamente} {ótimo | maravilhoso | fantástico

| magnífico | excelente}. Eu {realmente | realmente} gosto do que {você | você tem} {recebeu | recebeu | obteve | adquiriu | comprou} {aqui | bem aqui}, {realmente

| certamente} gosto do que {você | você é} { afirmando | dizendo} e {a maneira | a melhor maneira | a

maneira pela qual} {em que | por qual | durante a qual | por qual | em

que} {você afirma | você está dizendo | você diz}. {Você está fazendo |

Você faz | Você está tornando} {divertido | agradável} e {você ainda | você continua a} {cuidar de

| cuidar de} para {ficar | manter} {inteligente | sensato | sábio} .

Eu {não posso | não posso | não posso} esperar para {ler | aprender}

{muito mais | muito mais} de você. {Isso é | Isso é} {na verdade | realmente} um

{ótimo | ótimo | maravilhoso | tremendo} {site | site | site}.

|

Se alguém {precisa | deseja | deseja | deseja} ser atualizado com as tecnologias {mais recentes | mais recentes |

mais recentes | mais atualizadas | mais quentes} {então | depois disso | depois | portanto},

ele deve ser {visita | vá para ver | faça uma visita |

faça uma visita rápida} este {site | site | site | página da

web} e esteja atualizado {todos os dias | todos os dias

| todos os dias | o tempo todo}. |

Eu estava {pensando | curioso} se você já {considerou | pensou em} alterar o {layout | layout da página | estrutura} do seu {blog

| site | website}? Está muito bem escrito; Eu

amo o que você tem a dizer. Mas talvez você pudesse um pouco

mais na forma de conteúdo para que as pessoas pudessem se conectar melhor com ele.

Você tem uma quantidade enorme de texto por

ter apenas {um | 1} ou {dois | 2} {imagens | fotos}.

Talvez você pudesse espaçar melhor?

Muito {em breve | rapidamente | rapidamente | em breve} este {site |

site | site | página da web} será famoso {entre | entre} todos os {blogs | blogs e construção de sites | blog} {usuários | pessoas |

visualizadores | visitantes }, devido ao seu {bom | agradável | bom | exigente} {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo} |

Se alguém {precisa | deseja | deseja | deseja} visão de especialista {sobre | sobre |

sobre | sobre o tópico de} {blogging | blogging and site-building | running a

blog} {then | after that | afterward} i {sugerir | propor |

aconselhar | recomendar} que ele / ela {visite

| vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} este {blog | weblog |

página da web | site | site}, Continue com {bom | agradável | bom | fastidioso} {trabalho |

trabalho}. |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} produtos

de você, cara. {Eu | Eu} entendi suas coisas

antes de e {você | você é} {muito | extremamente} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente}.

Eu {realmente | realmente} gosto do que {você | você} adquiriu aqui,

{realmente | certamente} gosto do que {você | está} {afirmando | dizendo} e da maneira

como o diz. Você o torna {divertido | agradável} e ainda {cuidar

de | cuidar} para mantê-lo {inteligente | sensato | sábio}.

Eu {não posso | não posso | mal posso} esperar para ler {muito mais | muito mais} de

você. Este é {na verdade | realmente} um {ótimo | ótimo

| maravilhoso | tremendo} {site | site | site}.

|

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} batimento!

Eu {desejo | gostaria de} aprendiz {ao mesmo tempo que | enquanto | embora | enquanto} você altera seu {site | site |

site}, como {pode | poderia} me inscrever em um {blog

| blog } {site | site | site}? A conta {aided | me ajudou} a

um acordo {apropriado | aplicável | aceitável}.

Eu {fui | fui | fui} {minúsculo | um pouco} {familiar | conhecedor} desta sua transmissão {fornecida |

oferecida} {brilhante | brilhante | brilhante | vibrante

| vívido} {transparente | claro} {conceito |

ideia} |

{Normalmente | Normalmente | Geralmente} Eu {não | não} {leia | aprendo} {artigo | postar} em blogs,

{no entanto | mas} Eu {desejo | gostaria de} dizer que este artigo é muito {forçado | pressionado | compelido}-me {a dar uma olhada | para tentar | verificar} e fazer {então | isso}!

Sua escrita {gosto | estilo} tem me {espantado | surpreendido}.

{Obrigado | Obrigado}, {bastante | muito} {ótimo |

bom} {artigo | postagem}. |

{Eu costumava ser | fui} {recomendado | sugerido} este {blog | site

| site} {por | via | por meio de | por meio

de | por} meu primo. {Eu sou | Estou} {agora não | não | não

estou mais} {certo | positivo | certo} {quer | quer

ou não} este {post | enviar | publicar | colocar} está

escrito {através | via | por maneira de | por meio de | por} ele como

{ninguém | ninguém} mais {perceber | reconhecer | compreender | reconhecer | saber} tal

{específico | particular | certo | preciso | exclusivo | distinto

| exato | especial | especificado | direcionado

| detalhado | designado | distinto} {aproximadamente | sobre}

meu {problema | dificuldade | problema}. {Você é | Você é}

{incrível | maravilhoso | incrível}! {Obrigado

| Obrigado}! |

{Ei | Olá} Pronto. Encontrei seu blog usando msn. Este

é {um muito | extremamente | um artigo muito} bem escrito.

{Eu irei | Eu irei} {certifique-se | certifique-se} de marcá-lo

e {voltar | retornar} para ler mais de suas {informações | informações} úteis.

Obrigado pela postagem. {Vou | Vou} {definitivamente | certamente} {comeback |

return}. |

{Ei | Olá} Pronto. {Eu encontrei | Eu descobri} seu {blog | weblog} {o uso de | usando | o uso de} msn. {This is | That

is} {a very | an extremamente | a realmente} {smart | well | ordenadamente} artigo escrito.

{Eu irei | Eu irei} {certifique-se | certifique-se} de marcá-lo e {voltar | retornar} para {ler | aprender} {mais | extra} de suas {úteis | úteis} {informações | informações}.

{Obrigado | Obrigado} pela postagem. {Vou | Vou} {definitivamente |

certamente} {comeback | return}. |

Obrigado {por um | por um | por seu | por seu pessoal | por uma | pela | sua} postagem maravilhosa!

Eu {realmente | sério | muito | definitivamente | realmente | genuinamente | verdadeiramente |

certamente} gostei de ler, {você poderia ser | você

é | você pode ser | você pode ser | você | você será |

você pode ser | por acaso você é} um grande autor.

Vou {certifique-se de | garantir que | sempre | certifique-se de | certifique-se de | lembrar

de} marcar seu blog {e irei | e definitivamente irei | e acabará |

e frequentemente | e poderá} volte {de agora em diante | na

estrada | no futuro | muito em breve | algum dia

| mais tarde na vida | em algum ponto | no futuro previsível | em breve | mais

tarde}. Quero encorajar {| você a finalmente | que

você | mesmo a | você definitivamente | você a | um a | você} continue seu ótimo

{trabalho | postagens | redação | trabalho},

tenha um bom {dia | manhã | fim de semana | feriado fim de semana |

tarde | noite}! |

{Olá | Bom dia | Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Eu poderia jurar que já estive neste {site | blog | website} antes,

mas depois de {ler | navegar | verificar} algumas das postagens, percebi que é novo para mim.

{De qualquer maneira | Mesmo assim | De qualquer maneira}, estou definitivamente {contente | feliz | encantado} Eu

encontrei e estarei {bookmarking | book-mark} e verificarei

novamente {freqüentemente | freqüentemente}! |

Obrigado {por | projetado para | em favor de | em apoio de} compartilhar um {bom |

agradável | bom | meticuloso} {pensamento | ideia | opinião | pensamento}, {artigo | postagem | artigo escrito | parágrafo} é { bom

| agradável | bom | exigente}, é por isso que li {totalmente | completamente | inteiramente} |

{hey | hello} lá e obrigado por sua {informação

| informação} - {I've | I have} {definitivamente | certamente} peguei

{any | something} new from here. No entanto, experimentei {alguns | alguns | vários} {problemas |

pontos} técnicos usando este {site | site | site}, {desde | as} eu experimentei

recarregar o {site | site | site} {muitos | muitas | muitas} vezes

antes de eu conseguir carregá-lo {corretamente | corretamente}.

Eu estava me perguntando se o seu {hospedagem | hospedagem

na web | host} está OK? Não que {estou | estou} reclamando,

mas os tempos de carregamento {lento | lento} das

instâncias irão {muito freqüentemente | frequentemente | às vezes} afetar sua colocação no google e {pode |

poderia} danificar sua {alta qualidade | qualidade

| alta -quality} pontuação se {publicidade | anúncios} e marketing com o Adwords.

{De qualquer forma | Bem} {I ' m | Estou} adicionando este RSS ao meu {e-mail

| e-mail} e {pode | poderia} procurar {muito

| muito} mais do seu respectivo conteúdo {intrigante | fascinante | interessante | empolgante}.

{Certifique-se | Certifique-se de} atualizar isso novamente {em breve | muito em breve}.

|

O que eu {não | não} {percebe | compreendeu} é {se a

verdade for dita | de fato | na verdade | na realidade | na verdade} como {você | você é} {agora não | não |

não está mais } {realmente | na verdade} {muito mais |

muito mais} {smartly | well | neatly} - {likes | apreciados | favored | preferidos} do

que você {pode ser | pode ser} {agora | agora}.

{Você é | Você é} {tão | muito} inteligente. {Você

sabe | Você entende | Você percebe | Você reconhece | Você já

sabe} {portanto | portanto} {significativamente | consideravelmente} {quando se trata de | em termos de | em relação a | com relação a | relativo a | no

assunto de | no caso de} este {tópico | assunto |

assunto}, {produziu | me fez} {da minha parte | pessoalmente | individualmente | na minha opinião | na minha opinião} {acreditar | considerar | imaginar} isso de { tantos |

numerosos | muitos} {vários | numerosos | variados} ângulos.

É como {homens e mulheres | mulheres e homens} {não parecem ser | aren ' t | não estão} {interessado | fascinado | envolvido} {a menos | até | exceto} {é | é} {algo | uma coisa} a

{realizar | fazer} com {Mulher | Senhora | Menina} gaga! {Your own | Your personal | Your individual}

stuff {excelente | bom | ótimo | excelente}.

{Sempre | Sempre | Sempre} {cuidar de | cuidar de | lidar com | manter | lidar} com isso!

|

{Hurrah | Uau}! {Finalmente | No passado | Afinal |

No final} eu obtive um {blog | weblog | página da web | site | site} de onde eu {pode | ser capaz de | saber como | ser capaz de} {realmente | realmente

| de fato | verdadeiramente | genuinamente} {levar | obter | obter}

{útil | útil | valioso} {dados | informações | fatos}

{a respeito | concernentes} ao meu estudo e conhecimento.

|

Quando alguém escreve um {artigo | postagem | texto | parágrafo}, ele / ela {mantém | mantém

| retém} a {ideia | pensamento | plano | imagem} de um usuário em sua {mente | cérebro} que como um o usuário pode {compreender | saber | estar ciente} disso.

{Então | Assim | Portanto} é por isso que este {artigo

| postagem | texto | parágrafo} é {incrível | ótimo | perfeito | extraordinário}.

Obrigado!

{Você | Você é} tão {legal | incrível | interessante}!

{Eu não | Eu não} {suponha | penso | acredito} {Eu | Eu tenho

| Eu realmente} {li | li} {qualquer coisa | algo | uma única coisa}

{assim | que} antes. Então, {bom | bom | ótimo | maravilhoso} {encontrar | descobrir} {alguém |

alguém | outra pessoa} {com alguns | com alguns | com} {original | exclusivo | genuíno} pensamentos sobre

este {assunto | tópico | assunto | assunto}. {Sério | Sério} ..

{obrigado por | obrigado por | muito obrigado por} começar isso.

{Este site | Este site | Este site} {é algo

| é uma coisa} {que é necessário | que é necessário | que é

necessário} {na web | na internet}, alguém {com um pouco | com algum

| com um pouco de} originalidade!

Obrigado {por um | por uns | por seu | por seu pessoal | por uma | por |

em sua} postagem maravilhosa! Eu {realmente | sério | bastante | definitivamente |

realmente | genuinamente | verdadeiramente | certamente} gostei de ler,

{você poderia ser | você é | você pode ser | você pode ser | você | você será | você pode ser

| por acaso você é} um grande autor. Eu {certifique-se de | garantir que | sempre | certifique-se de | | lembre-se

de} marcar seu blog como favorito {e irei | e definitivamente irei | e irei eventualmente | e muitas vezes | e pode} voltar {de agora

em diante | no futuro | no futuro | muito em breve | algum dia | mais

tarde na vida | em algum ponto | no futuro previsível | em breve | mais tarde}.

Quero encorajar {| você a finalmente | que você | mesmo a | você definitivamente | você a |

um a | você} continue seu ótimo {trabalho | postagens | redação | trabalho}, tenha um bom

{dia | manhã | fim de semana | feriado fim

de semana | tarde | noite}! |

{Obrigado | Agradecimento | Agradecimento} ao meu pai que {disse | informado | compartilhou com | declarou} a mim {a

respeito | sobre | sobre | sobre o tópico

de} este {blog | blog | página da web | site | site da web}, este {blog | weblog | página da web | site

| site} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente |

genuinamente} {incrível | notável | incrível}.

|

{Artigo | Postagem | Trabalho escrito | Parágrafo} escrever também é uma {diversão | empolgante}, se você {sabe | se

familiarizar com | estar familiarizado com} {então |

depois disso | depois} você pode escrever {de outra forma | ou então | se

não} é {complexo | difícil | complicado} de escrever.

|

{Não importa se | Quando} alguém pesquisa sua coisa {necessária | necessária | essencial | vital},

{então | portanto | portanto} ele / ela {deseja | precisa | deseja | deseja} estar disponível em detalhes, {

então | assim | portanto} essa coisa é mantida aqui.

Obrigado por finalmente {escrever | falar} sobre>%

blog_title% <{Gostou | Adorei} isso! |

Artigo {Ótimo | Muito bom | Informativo | Peculiar}, {exatamente | apenas | totalmente} o que eu {precisava | queria encontrar | estava procurando}. |

Meu irmão {sugerido | recomendado} Talvez eu goste deste {blog | site | site}. Ele estava {totalmente | inteiramente} certo. Esta postagem {realmente | verdadeiramente} fez meu dia. Você {não pode | não pode} imaginar {apenas | simplesmente} quanto tempo eu gastei para esta {informação | informação}! Obrigado!

Obrigado por compartilhar suas idéias {on | about}% meta_keyword%. Atenciosamente |

Meu irmão {sugerido | recomendado} Eu {possivelmente | talvez | talvez} goste deste {blog | site | site}. Ele {costumava ser | era | uma vez} {totalmente | inteiramente} certo. Este {post | enviar | publicar | colocar} {realmente | verdadeiramente} fez o meu dia. Você {não pode | não pode} {acreditar | considerar | imaginar} {simplesmente | simplesmente} quanto {tanto | tanto | muito} tempo que gastei para {informações | informações}! {Obrigado | Obrigado}! |

Quando eu {originalmente | inicialmente} comentei, cliquei na caixa de seleção "Notifique-me quando novos comentários forem adicionados" e agora cada vez que um comentário é adicionado, recebo {quatro | três | vários} {emails | e-mails} com o mesmo comentário. Existe alguma maneira de remover {me | people} desse serviço? {Obrigado | Muito obrigado | Muito obrigado | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Impressionante | Notável | Incrível}! É {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {incrível | notável | incrível} {artigo | postagem | texto | parágrafo}, tenho uma ideia muito clara {a respeito | referente | a | sobre o tópico de} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} a todos, é minha primeira {visita | vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} deste {blog | weblog | página da web | site | site da web}; este {blog | weblog | página da web | site | site} {contém | consiste em | inclui | carrega} {incrível | notável | incrível} e {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | ótimo | excelente} {material | informação | dados | material} {para | projetado para | em favor de | em apoio a} {leitores | visitantes}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} para {todos | todos | cada um}, é {realmente | na verdade | na verdade | verdadeiramente | genuinamente} um {bom | agradável | bom | exigente} para mim, { visite | vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} este {site | site | site | página da web}, {contém | consiste em | inclui} {valioso | precioso | inestimável | importante | útil | útil} Informações.

{Olá | E aí | Olá | Olá} para {todos | todos}, o conteúdo {presente | existente} neste {site | site | site | página da web} são {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {incrível | notável | incrível} para as pessoas {experiência | conhecimento}, bem, continuem os {nice | bons} colegas de trabalho. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} sou eu, também estou visitando este {site | site | site | página da web} {regularmente | diariamente | em uma base regular}, este {site | site | site | página da web} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {agradável | agradável | bom | exigente} e os {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} estão {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} compartilhando pensamentos {nice | agradáveis | bons | fastidiosos}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} Caro, você está {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} visitando este {site | site | site | página da web} {regularmente | diariamente | em uma base regular} , se for assim {then | after that | afterward} você {definitivamente | absolutamente | sem dúvida} {take | get | get} {nice | pleasant | good | fastidious} {experience | knowledge | know-how}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} estou kavin, é minha primeira {hora | ocasião} a comentar {em qualquer lugar | qualquer lugar}, quando li este {artigo | postagem | texto | parágrafo} pensei que poderia também {criar | criar} comentário devido a este {brilhante | sensível | bom} {artigo | postagem | texto | parágrafo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {amigos | amigos | colegas}, é {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} {a respeito | referente | a respeito | em o tópico de} {educação | ensino | tutoria | cultura} e {totalmente | completamente | inteiramente} {explicado | definido}, mantenha-o o tempo todo. |

Eu amei tanto quanto {você | você} receberá realizado aqui mesmo. O esboço é {bom gosto | atraente}, sua autoria {assunto | material} elegante. no entanto, você comando get {comprou | tenho} um {nervosismo | nervosismo | impaciência | tremores} sobre o que você deseja entregar o seguinte. inquestionavelmente vir {avançar | mais} anteriormente de novo {desde | as} exatamente o mesmo quase {muito | muito} frequentemente no caso de você proteger este {aumento | caminhada}. |

{Hi | What's up | Hi there | Hello} para {all | every one | every}, {because | since | as | pela razão de que} estou {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {keen | ansioso} de ler este {blog | weblog | página da web | website | site da web} a ser atualizado {regularmente | diariamente | em uma base regular}. Ele {contém | consiste em | inclui | carrega} {nice | agradáveis | good | fastidious} {stuff | information | data | material}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {todos | todos | todos}, aqui {todos | todos | todos} estão compartilhando {tal | esses | esses tipos de} {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento} , {então | portanto | portanto} é {bom | agradável | bom | meticuloso} ler este {blog | weblog | página da web | site | site}, e eu costumava {visitar | ir ver | fazer uma visita | pagar uma visita rápida} este {blog | blog | página da web | website | site da web} {todos os dias | todos os dias | todos os dias | o tempo todo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} a todos, como está {tudo | tudo | tudo}, acho que cada um está aproveitando mais este {website | site | site | página da web} e suas visualizações são {nice | agradáveis | good | fastidious} {for | projetado para | a favor de | em apoio a} novos {usuários | pessoas | espectadores | visitantes}. |

Recebi este {site | site | site | página da web} do meu {amigo | amigo | amigo} que {disse | informado | compartilhou comigo {a respeito | concernente | sobre | sobre o tópico} deste {site | web site | site | página da web} e {agora | no momento} neste momento estou {visitando | navegando} este {site | site | site | página da web} e lendo {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo muito informativo } {aqui | neste lugar | neste momento}. |

Para {mais recente | mais recente | mais recente | mais atualizado | mais quente} {notícias | informações}, você deve {visitar | ir para ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} {internet | web | world wide web | world-wide-web | the web} e na {internet | web | world-wide-web | the web} Eu achei este {site | site | site | página da web} como um {melhor | mais excelente | melhor} {site | site | site | página da web} para as atualizações {mais recentes | mais recentes | mais recentes | mais atualizadas | mais quentes}. |

{Marvelous | Maravilhoso | Excelente | Fabuloso | Soberbo}, que {blog | weblog | página da web | site | site} que é! Este {blog | weblog | página da web | site | site} {fornece | dá | apresenta} {útil | útil | valioso} {dados | informações | fatos} para nós, continue assim. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {amigos | amigos | colegas}, {agradável | agradável | bom | exigente} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} e {bom | agradável | bom | exigente} { argumentos | urgência} comentou {aqui | neste lugar}, estou {realmente | na verdade | na verdade | verdadeiramente | genuinamente} gostando deles. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {amigos | companheiros | colegas}, como está {tudo | tudo | a coisa toda}, e o que você {deseja | desejo | desejo | gostaria} de dizer {a respeito | sobre | sobre | sobre o tópico} deste {artigo | postagem | peça escrita | parágrafo}, na minha opinião é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {incrível | notável | incrível} {para | projetado para | a favor de | em apoio} a mim. |

É {incrível | notável | incrível} {para | projetado para | em favor de | para me apoiar} ter um {site | site | site | página da web}, que é {benéfico | útil | útil | valioso | bom } {for | projetado para | em favor de | em apoio de} minha {experiência | conhecimento | know-how}. obrigado admin |

É {incrível | notável | incrível} {visitar | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} este {site | site | site | página da web} e ler as opiniões de todos os {amigos | amigos | colegas} {a respeito | concernente | a respeito | sobre o tema} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo}, embora eu também esteja {agudo | ansioso | zeloso} de obter {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento}. |

Por que {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} ainda {use | fazem uso de} para ler jornais quando neste {mundo | globo} tecnológico {tudo | tudo | tudo} está {disponível | acessível | existente | apresentado} na {net | web}? |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, {sim | sim | sim | claro} este {artigo | postagem | texto | parágrafo} é {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {nice | agradável | bom | exigente} e eu aprendi muitas coisas com ele {sobre | sobre | sobre | sobre o tópico de} blogs. obrigado.

{Olá | E aí | Olá | Olá}, {sempre | para todos os tempos | todo o tempo | constantemente | todas as vezes} eu costumava verificar as postagens de {blog | weblog | página da web | site | site} aqui {no início | em as primeiras horas} na {manhã | amanhecer | romper do dia | luz do dia}, {porque | desde | as | pela razão que} eu {gosto | amo | gosto} para {aprender | obter conhecimento de | descobrir} mais e mais. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} a todos, é a minha primeira {visita | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} neste {site | site | site | página da web} e {artigo | post | pedaço de escrita | parágrafo} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} frutífero {para | projetado para | em favor de | em apoio a mim, continue postando {tais | estes | esses tipos de} {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, este fim de semana é {bom | agradável | bom | exigente} {para | projetado para | em favor de | em apoio} a mim, {porque | desde | as | pelo motivo que} neste {tempo | ocasião | ponto no tempo | momento} estou lendo este {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {informativo | educacional} {artigo | postagem | texto | parágrafo} aqui em minha {casa | casa | residência}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, {tudo | tudo | tudo} está indo {bem | bem | som | perfeitamente | bem} aqui e, claro, todos estão compartilhando {dados | informações | fatos}, isso é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | ótimo | excelente}, continue escrevendo. |

{Um impressionante | Um excelente} compartilhamento! {Eu tenho | Eu} acabei de encaminhar isso para um {colega | amigo | colega de trabalho | colega de trabalho} {que era | quem tinha sido | quem estava} {fazendo uma | conduzindo uma} pequena {pesquisa | lição de casa} sobre esta. E ele {de fato | na verdade} {comprou | pediu} me {café da manhã | almoço | jantar} {porque | simplesmente porque | devido ao fato de que} {eu encontrei | descobri | me deparei com} para ele ... lol. Então, {deixe-me | permitir-me} reformular isso .... {Obrigado por | Obrigado pela} refeição !! Mas sim, {obrigado | obrigado} por gastar {tempo | tempo | algum tempo} {para discutir | falar sobre} este {assunto | problema | tópico | assunto} aqui em seu {site | site | site | site da internet | página da web | blog}. |

uau, este {blog | weblog} é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} {eu amo | eu realmente gosto | eu gosto} {ler | estudar} seus {artigos | postagens}. {Stay | Keep} up the {good | great} trabalho! {Você sabe | Você entende | Você percebe | Você reconhece | Você já sabe}, {muitos | muitos | muitos} {pessoas são | indivíduos são | pessoas são} {caçando | procurando | procurando} {ao redor | redondo} para esta {info | informação}, {você pode | você poderia} {ajudar | ajudá-los} muito. |

{Saudações | Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Eu sei que isso está meio fora do assunto {entretanto, | no entanto | no entanto | mas} eu pensei em perguntar. Você estaria interessado em {trocar | negociar} links ou talvez convidar {escrever | autorar} um blog {artigo | postagem} ou vice-versa? Meu {site | site | blog} {vai ao longo | discute | endereços | cobre} muitos dos mesmos {assuntos | tópicos} que o seu e eu {sinto | acredito | acho} que poderíamos nos beneficiar muito uns dos outros. Se {acontecer de você ser | você pode estar | você está | você está} interessado, sinta-se à vontade para {enviar | atirar} em mim um {e-mail | e-mail}. Estou ansioso para ouvir de você! {Awesome | Terrific | Soberbo | Maravilhoso | Fantástico | Excelente | Ótimo} blog, a propósito! |

{Este site | Este site | Este excelente site | Este site | Esta página} {realmente | verdadeiramente | definitivamente | certamente} contém {todos os | todos os} {informações | informações | informações e fatos} {Eu queria | Eu necessário} {sobre isso | em relação a este} assunto e não sabia a quem perguntar. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, Eu {quero | desejo | desejo | gostaria} de me inscrever neste {blog | weblog | página da web | site | site} para {levar | obter | obter} {últimas | mais recentes | mais recentes | mais atualizadas | mais quentes} atualizações, {então | portanto | portanto} onde posso fazer isso, {help | assist | help out}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, é {bom | agradável | bom | meticuloso} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} {referente | referente | sobre | no tópico de} impressão de mídia, todos nós {saber | estar familiarizado com | entender | estar ciente de} mídia é uma {ótima | enorme | impressionante | maravilhosa | fantástica} fonte de {dados | informações | fatos}. |

{Ei | E aí | Olá | Olá | Ei | Olá | Olá | Olá} você está usando Wordpress para sua plataforma de {blog | site}? Eu sou novo no mundo dos blogs, mas estou tentando começar e {criar | configurar} o meu próprio. Você {precisa | requer} qualquer {codificação | codificação html} {conhecimento | experiência} para fazer seu próprio blog? Qualquer ajuda seria {muito | realmente} apreciada! |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, depois de ler este {incrível | notável | incrível} {artigo | postagem | texto | parágrafo}, estou {também | também | também} {feliz | contente | alegre | encantado} em compartilhar minha {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento} aqui com {amigos | companheiros | colegas}. |

{Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} Estou tão {grato | contente | animado | feliz | emocionado | encantado} Encontrei sua {página do blog | página da web | site | site | site | site | weblog | blog}, realmente encontrei você por {erro | erro | acidente}, enquanto estava {pesquisando | navegando | pesquisando | procurando} no {Digg | Askjeeve | Aol | Bing | Google | Yahoo} por algo mais, {Mesmo assim | Independentemente | De qualquer forma | De qualquer forma} Estou aqui agora e gostaria apenas de dizer {muito obrigado | kudos | saudações | obrigado | muito obrigado | obrigado} por um {fantástico | maravilhoso | notável | incrível | tremenda} postagem e um blog completo {emocionante | emocionante | interessante | agradável | divertido} (também adoro o tema / design),Não tenho tempo para {ler | navegar | examinar | percorrer | ler} tudo no {minuto | momento}, mas {book-marcado | salvo | marcado} e também {adicionado | incluído | adicionado} seus feeds RSS, então, quando eu tiver tempo, voltarei para ler {muito mais | muito mais | muito mais | mais}, por favor, continuem {incrível | excelente | fantástico | excelente | ótimo} {jo | b | trabalho}. |

{Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Este é o meu {primeiro | primeiro} comentário aqui, então eu só queria dar um grito rápido e {dizer a você | dizer} que {genuinamente | verdadeiramente | realmente} gosto de {ler | ler} suas {postagens | artigos | postagens } Você pode {sugerir | recomendar} qualquer outro blog / site / fórum que {examine | lidem com | cobrem} os mesmos {assuntos | tópicos}? {Muito obrigado | Obrigado pelo seu tempo | Muito obrigado | Agradecemos | Muito obrigado | Muito obrigado | Obrigado | Obrigado}! |

{Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} Estou tão {grato | contente | animado | feliz | emocionado | encantado} Encontrei sua {página do blog | página da web | site | site | site | site | weblog | blog}, realmente encontrei você por {erro | erro | acidente}, enquanto eu estava {pesquisando | navegando | pesquisando | procurando} no {Digg | Askjeeve | Aol | Bing | Google | Yahoo} por algo mais, {Mesmo assim | Independentemente | De qualquer forma | De qualquer forma} Estou aqui agora e gostaria apenas de dizer {muito obrigado | kudos | saudações | obrigado | muito obrigado | obrigado} por um {fantástico | maravilhoso | notável | incrível | tremenda} postagem e um blog completo {emocionante | emocionante | interessante | agradável | divertido} (também adoro o tema / design), nãot tenho tempo para {ler | navegar | examinar | percorrer | ler} tudo no {minuto | momento}, mas eu {book-marcado | salvo | favorito} e também {adicionado | incluído | adicionado} seus feeds RSS, então, quando eu tiver tempo, voltarei para ler {muito mais | muito mais | muito mais | mais}, Por favor, continuem {incrível | excelente | fantástico | excelente | ótimo} {trabalho | trabalho}.

{Porque | Desde | As | Por causa de que} o administrador deste {site | site | site | página da web} está funcionando, sem {dúvida | hesitação | incerteza | pergunta} muito {em breve | rapidamente | rapidamente | em breve} será {famoso | bem conhecido | renomado}, devido ao seu conteúdo de {qualidade | recurso}. |

Eu fui para {dizer | informar | dizer | transmitir} meu irmão mais novo, que ele também deve {visitar | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} este {blog | blog | página da web | site | web site} regularmente para {take | get | get} atualizado de {mais recente | mais novo | mais recente | mais atualizado | mais quente} {news | information | reports | gossip | news update}. |

{Ei | Olá | Olá | Olá}, acho que seu {blog | site | site} pode estar com problemas de compatibilidade do navegador. Quando vejo o seu {blog | site do blog | site da Web} no {Firefox | Safari | Ie | Chrome | Opera}, parece bom, mas ao abrir no Internet Explorer, há algumas sobreposições. Eu só queria avisar você rapidamente! Fora isso, {ótimo | incrível | incrível | muito bom | excelente | ótimo | maravilhoso | fantástico | excelente} blog! |

{I | Meu parceiro e eu | Minha esposa e eu | Nós} amamos seu blog e achamos que {quase todos | muitos | muitos | a maioria | a maioria | quase todos} seus posts são {apenas o que | exatamente | exatamente o que | o que exatamente | exatamente o que | exatamente o que} estou procurando. {Você | Você | poderia} oferecer a escritores convidados para escreverem conteúdo {para você | disponível para você | para você pessoalmente | para você | para atender às suas necessidades | no seu caso}? Eu não me importaria de {compor | criar | produzir | publicar | escrever} um post ou elaborar sobre {a lot of the | muitos dos | a maioria dos | alguns dos | alguns dos | vários dos} assuntos você escreve {em relação a | concernente | sobre | em relação a | relacionado a | com relação a} aqui. Mais uma vez, incrível {web site | site | weblog | web log | blog | site}! |

{Excelente | Excelente | Maravilhoso | Bom | Ótimo | Fantástico | Excelente | Excepcional | Excelente} postagem {mas | entretanto, | entretanto} Eu estava {pensando | querendo saber} se você poderia escrever um pouco mais sobre este {tópico | assunto }? Eu ficaria muito {grato | grato} se você pudesse elaborar um pouco mais {mais | mais}. {Obrigado | Abençoado | Kudos | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Este é o | Aqui está o} {certo | perfeito} {blog | site | site | site | página da web} {para qualquer um que | para qualquer pessoa que | para todos que} {deseja | realmente deseja | gostaria to | deseja | espera} {descobrir mais sobre | entender} este tópico. {Você percebe | Você entende | Você sabe} {tanto | muito} é quase {difícil de | difícil} discutir com você (não que {eu realmente | eu pessoalmente | eu realmente} {gostaria | de precisar} para ... HaHa). {Você definitivamente | Você certamente} colocou {um novo | um novo | novo} toque em um {tópico | assunto} {que foi | que foi | que foi} {escrito sobre | discutido} {por anos | por muito tempo | por muitos anos | por décadas | por muito tempo}. Coisas {Ótimo | Excelente | Maravilhoso}, apenas {ótimo | excelente | maravilhoso}! |

Seção {bonita | atraente} de conteúdo. Acabei de descobrir seu {blog | weblog | site | web site | site} e no capital de acesso para afirmar que {adquirir | obter} {de fato | realmente} gostei das postagens de seu blog. {Any way | Anyway} {I will | I will} subscrever os seus {augment | feeds} e até mesmo eu conquista que você acessa de forma consistente {rapid | fast | rapid}. |

{Você pode nos contar mais sobre isso | Eu gostaria de saber mais | Você tem algum vídeo disso}? Eu {care | like | love | want} para descobrir {more details | some additional information}. |

{Apreciando | Admirando} o {trabalho árduo | dedicação | tempo e energia | persistência | compromisso | tempo e esforço} que você colocou em seu {site | site | blog} e {em profundidade | informações detalhadas} que você {presente | fornece | oferece } É {incrível | ótimo | bom | bom} encontrar um blog de vez em quando que não é o mesmo {desatualizado | indesejado | desatualizado | antigo} refeito {material | informação}. {Wonderful | Fantastic | Excellent | Great} read! Eu {salvei | marquei} seu site e estou {incluindo | adicionando} seus feeds RSS à minha conta do Google. |

{Bonito | Atraente} {parte da | seção de | componente para | porção de | componente de | elemento de} conteúdo. Eu {simplesmente | acabei de} topar com seu {blog | weblog | site | site | site} e na capital de acesso {para reivindicar | dizer | para afirmar} que {adquirir | obter} {de fato | realmente} {gostei | amou} suas postagens no {blog | weblog}. {De qualquer forma | De qualquer forma} {Eu | Eu estarei} me inscrevendo {para seu | em seu | em seu | em seu} {aumento | feeds} {ou mesmo | e até} Eu {cumprimento | realização | sucesso} você {get entry to | access | get right of entry to | get admission to} {consistently | persistently | constant} {rapid | fast | rapid}. |

Informe se você está procurando um {autor do artigo | redator do artigo | autor | redator} para o seu {site | weblog | blog}. Você tem realmente {ótimo | bom} {posts | artigos} e eu {believe | think | feel} que seria um bom trunfo. Se você quiser tirar um pouco da carga, eu {absolutamente adoraria | realmente | adoraria} escrever algum {material | artigos | conteúdo} para o seu blog em troca de um link para o meu. Por favor, {envie | explosão | atire} em mim um {e-mail | e-mail} se estiver interessado. {Atenciosamente | Kudos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado | Obrigado}! |

Este {post | texto | informação | informação} é {inestimável | inestimável | vale a atenção de todos}. {Onde | Como | Quando} posso saber mais? |

Eu {gosto | tenho prazer em | tenho prazer em | aprecio | prazer em | me divirto com | saborear | saborear | saborear}, {conduzir a | causar | resultado em} {eu descobri | descobri} {exatamente | apenas} o que {Eu costumava ser | Eu estava} {dando uma olhada | procurando | dando uma olhada} para. {Você | Você} encerrou minha caça de {4 | quatro} dias {longa | longa}! Deus te abençoe homem. Tenha um {bom | ótimo} dia. Tchau |

Que {material | informação | dados | material} de não ambigüidade e preservação de {precioso | valioso} {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento} {a respeito | concernente | a respeito | no tópico de} {inesperado | imprevisto } {sentimentos | emoções}. |

{Boa postagem | Boa postagem}. Eu aprendo {algo novo | algo totalmente novo} e desafiador em {blogs | sites | sites} Eu stumbleupon {todos os dias | todos os dias | em uma base diária}. {Sempre será | É sempre} {interessante | empolgante | útil | útil} {para ler | para ler} {conteúdo | artigos} de outros {escritores | autores} {e praticar | e usar} {um pouco | algo} {de seus | de outros} {sites | sites | sites}. |

{Isto é | Isso é} {muito | realmente} {interessante | fascinante | chamativo}, {Você é | Você é} {um excessivamente | um excessivamente | um blogueiro muito} {profissional | habilidoso}. {Eu | me inscrevi} no seu {feed | feed rss} e {ansioso para | ansioso para | sentar-se para | ficar acordado} {em busca de | buscando | procurando | em busca de | no caçar | procurando por} {mais | extra} de sua {ótima | maravilhosa | fantástica | magnífica | excelente} postagem. {Além disso | Além disso}, {Eu | Eu} compartilhei seu {site | site | site} em minhas redes sociais |

{Awesome | Tremendo | Notável | Incrível} {coisas | questões} aqui. {Estou | Estou} muito {satisfeito | contente | feliz} {to peer | to see | to look} your {article | post}. {Obrigado | Obrigado} {muito | muito} e {Estou | Estou} {dando uma olhada | procurando | dando uma olhada} {para frente | à frente} para {touch | entrar em contato} com você. Você pode {por favor | gentilmente} me mandar um {email | e-mail}? |

Bonito! {Isso foi | Isso foi} {realmente | extremamente | um incrivelmente} maravilhoso {post | artigo}. {Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por} {fornecer | fornecer} {esta informação | esta informação | estes detalhes}. |

{Obrigado | Obrigado}, {Eu | Estive} {recentemente | apenas} estive {pesquisando | procurando} {informações | informações} {aproximadamente | sobre} este {tópico | assunto} por {algum tempo | anos | há muito tempo} e o seu é o {melhor | maior} {eu | eu} {found out | veio | descoberto} {até agora | até agora}. {No entanto | Mas}, e {sobre o | em relação ao | em relação ao} {conclusão | linha de fundo}? Você tem {certeza | positivo | certo} {sobre o | em relação ao | em relação ao} {fonte | fornecimento}? |

{Obrigado | Obrigado} um {grupo | muito} por compartilhar isso com todos {pessoas | pessoas | de nós} você {realmente | na verdade} {perceber | reconhecer | compreender | reconhecer | saber} o que {você é | você é } {falando | falando} {aproximadamente | sobre}! Marcado como favorito. {Favor | Atenciosamente} {também | adicionalmente} {falar com | discutir com | buscar conselhos de | visitar | consultar} meu {site | site | site} =). Nós {terá | pode ter | poderia ter | pode ter} um {link | hiperlink} {troca | comércio | mudança | alternativo} {acordo | contrato | acordo} {entre | entre} nós |

Não tenho certeza {por quê | exatamente por quê}, mas este {blog | site | site | site | weblog} está carregando {extremamente | incrivelmente | muito} lento para mim. Alguém mais está tendo este {problema | problema} ou é um {problema | problema} da minha parte? Vou verificar novamente {mais tarde | mais tarde} e ver se o problema ainda existe.

{Obrigado | Obrigado} pela {auspiciosa | boa} redação. É {verdade seja dita | de fato | na verdade | na realidade | na verdade} {costumava ser | era | já foi} uma conta de {entretenimento | diversão | lazer | diversão}. {Olhar | Olhar} {complexo | complicado | avançado} para {longe | mais} {trouxe | introduzido | adicionado | entregue} agradável de você! {A propósito | No entanto}, como {pode | poderia} nós {manter contato | manter uma correspondência | comunicar | estar em contato}? |

{Eu era | Eu costumava ser} capaz de encontrar bons {info | informações | conselhos} em seus {posts | artigos do blog | artigos | conteúdo}. |

{Obrigado | Obrigado} por {qualquer outro | outro | algum outro | todos os outros} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} {artigo | postagem}. {Onde | O lugar} else {pode apenas | pode | poderia} {qualquer um | qualquer pessoa} obter esse {tipo de | tipo de} {informação | informação} de tal {um | ideal} {modo | método | meios | abordagem | maneira} de escrever? {Eu tenho | Tenho} uma apresentação na {próxima | subsequente} semana, e {Eu sou | Estou} {no | no} {procure | pesquise} tais {informações | informações}. |

{Obrigado | Obrigado} por compartilhar suas {informações | pensamentos}. Eu {verdadeiramente | realmente} aprecio seus esforços e {estou | estarei} esperando por seus {próximos | mais} {post | escrever ups} {obrigado | obrigado} mais uma vez. |

Eu blog {com bastante frequência | com frequência | com frequência} e {realmente | verdadeiramente | genuinamente | sério} {aprecio | obrigado por seu} {conteúdo | informações}. {O artigo | Este artigo | Este ótimo artigo | Seu artigo} {realmente | realmente} despertou meu interesse. {Irei | Irei | Irei} {bookmark | book mark | anotar} {your site | your website | your blog} e continuo procurando por novos {information about | details about} {uma vez uma semana | uma vez por semana}. Eu {inscrevi-me | optei por} seu {feed RSS | Feed} {também | também}. |

{Simplesmente | Apenas} {quero | desejar | desejo} dizer que seu artigo é tão {surpreendente | incrível | surpreendente | surpreendente}. A {clareza | clareza} {for your | on your | in your | to your} {post | submit | publish | put up} é {simplesmente | apenas} {espetacular | bom | excelente | legal | ótimo} {ei | e que eu} {pode | poderia} {pensar | assumir | supor} {você é | você é} {um profissional | conhecedor | um especialista} {neste | neste} assunto. {Bem | Ótimo} {com sua | junto com sua | junto com sua} permissão {permitir | deixe-me} {pegar | agarrar | agarrar | agarrar | agarrar} seu {RSS feed | feed} para {ficar | manter} {atualizado | atualizado} com {chegando perto | se aproximando | chegando perto | próximo | iminente | iminente} post. {Obrigado | Obrigado} {um milhão | um milhão | 1.000.000} e, por favor, {continue | continue | continue} o trabalho {gratificante | recompensador | agradável}. |

{Obrigado | Obrigado} por {qualquer outro | outro | algum outro | todos os outros} {blog | site | site | site} informativo}. {Onde | O lugar} else {pode apenas | pode | poderia} {Estou recebendo | Eu recebo} esse {tipo de | tipo de} {informação | informação} escrito em um método {perfeito | ideal} de {maneira | | significa | abordagem | maneira}? {Eu tenho | Tenho} um {projeto | empreendimento | desafio | empreendimento | missão} em que {Eu sou | Estou} {simplesmente | agora} {executando | operando | trabalhando} e {Eu tenho | Eu estive {no | no} {relance | olhar} para tais {informações | informações}. |

{Simplesmente | Apenas} {quero | desejar | desejo} dizer que seu artigo é tão {surpreendente | incrível | surpreendente | surpreendente}. A {clareza | clareza} em sua postagem é {simplesmente | apenas} {espetacular | bom | excelente | legal | ótimo} e eu {posso | poderia} assumir {você é | você} um especialista neste assunto. {Bem | Tudo bem} com sua permissão, {permitir | deixe-me} pegar seu {RSS feed | feed} para mantê-lo {atualizado | atualizado} com a próxima postagem. Um milhão de agradecimentos e, por favor, {continue | continue | continue} o trabalho {gratificante | recompensador | agradável}. |

{Útil | Útil | Valioso} {informações | informações}. {Sorte} minha {eu encontrei | Eu descobri} seu {site | site | site} {acidentalmente | por acaso | por acidente | sem intenção}, e {estou | estou} {surpreso | atordoado | chocado} por que esta {reviravolta do destino | coincidência | acidente} {não | não} {aconteceu | aconteceu | ocorreu} {antecipadamente | antes}! Eu marquei.

Você tem um {problema | problema} de spam neste {site | site | blog}; Eu também sou um blogueiro e estava {curioso sobre | querendo saber | imaginando} sua situação; {muitos de nós | nós} {criamos | desenvolvemos} alguns bons {procedimentos | métodos | práticas} e estamos procurando {trocar | negociar | trocar} {soluções | estratégias | métodos | técnicas} com {outras pessoas | outros} , {por que não | certifique-se de | por favor} enviar-me um {e-mail | e-mail} se estiver interessado. |

Isso é {muito | realmente} interessante, {você é | você} um blogueiro muito habilidoso. {Eu | me inscrevi} no seu {feed | feed rss} e estou ansioso para buscar mais de sua {ótima | maravilhosa | fantástica | magnífica | excelente} postagem. Além disso, {I have | I've} compartilhado seu {site | web site | website} em minhas redes sociais! |

{Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postado | {escrito | digitado | composto} | dito | publicado} | Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postado | {escreveu | digitou | composto} | disse | publicado} | Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postou | {escreveu | digitou | composto} | disse | publicado} | Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postado | {escrito | digitado | composto} | dito | publicado} | {O que você | Tudo} {postado | {escrito | digitado | composto} | dito | publicado}} {{foi | foi na verdade} muito {lógico | razoável} | fez {muito | uma tonelada de | um monte de | muito} sentido}. {Mas | Porém}, {e quanto a isso? | {Pense sobre | considere | pense sobre} isso,} {e se | suponha que} você {fosse {escrever | criar} um {assassino | incrível} {título | {título | título do post}}? | adicionou um pouco de {conteúdo | informações}? | {escreveu | digitou | compôs} um título cativante {título | título do post}?} {I {ain ' t | não estou} {dizendo | sugerindo} seu {conteúdo | informação} {não | é} {bom | sólido}. | Não {não estou | estou} {dizendo | sugerindo} seu {conteúdo | informação } {is | is not} {good | solid} | Quer dizer, eu {não quero | não desejo} dizer a você como administrar seu {blog | site}}, {mas | no entanto} { e se | suponha que} você adicionou {a {title | post title} | algo | a {headline | {title | post title}}} {que chamou a atenção de {people | a person | folk's}? | to {Maybe | possivelmente} {get | grab} a atenção de {people | a person | folk's}? | isso faz as pessoas {want | want} mais?} Quero dizer,% BLOG_TITLE% é {um pouco | meio} {vanilla | plain | chato}. Você {poderia | deve | deve | deve} {espreitar | olhar | olhar} para o Yahoo ' s {home | front} page e {watch | see | note} como eles {create | {write | create}} {post | news | article} {headlines | title} to {get | grab} {viewers | people} { interessado | clicar | para abrir os links}. Você pode {adicionar um vídeo | adicionar um vídeo relacionado | tentar adicionar um vídeo} ou uma {imagem relacionada | imagem relacionada | imagem | imagem} ou dois para {obter | agarrar} {leitores | pessoas} {interessado | animado} sobre { o que você | tudo} {escreveu | tem a dizer}. {Apenas minha opinião | Na minha opinião}, {poderia | poderia | seria} {trazer | tornar} seu {posts | {blog | site}} {um pouco mais animado | um pouco mais interessante}. |

{Incrível | Muito bom | Soberbo | Maravilhoso | Fantástico | Excelente | Ótimo} {site | website | blog} que você tem aqui, mas eu estava {curioso | querendo saber | curioso sobre | imaginando} se você conhecia algum {fórum de discussão de usuário | quadros de mensagens | fóruns da comunidade | quadros de discussão | fóruns} que cobrem os mesmos tópicos {falado | discutido} {neste artigo | aqui}? Eu {realmente adoraria | realmente gostaria} de fazer parte de {grupo | comunidade online | comunidade} onde posso obter {conselho | feedback | respostas | opiniões | comentários | sugestões | feedback} de outros {conhecedores | experientes } {indivíduos | pessoas} que compartilham o mesmo interesse. Se você tiver alguma {recomendação | sugestão}, por favor me avise. {Deus te abençoe | Muito obrigado | Kudos | Saúde | Muito obrigado | Obrigado | Agradeço | Obrigado}! |

{Olá | Olá | Olá | Ei | E aí | Bom dia | Olá} muito {bom | legal} {blog | site | site | site} !! {Guy | Man} .. {Beautiful | Excellent} .. {Amazing | Superb | Wonderful} .. {I will | I will} bookmark your {blog | website | web site | site} e pegue os feeds {também | Além disso}? {Estou | Estou} {satisfeito | contente | feliz} {encontrar | procurar | pesquisar} {tantos | numerosos | muitos} {úteis | úteis} {informações | informações} {aqui | bem aqui} {no | dentro do} {post | enviar | publicar | colocar}, {precisamos | gostaríamos | queremos} {desenvolver | trabalhar} {mais | extra} {estratégias | técnicas} { a este respeito, {obrigado | obrigado} por compartilhar. . . . . . |

Hoje, eu fui para a {praia | beira-mar | em frente à praia} com meus {filhos | filhos}. Eu encontrei uma concha do mar e dei para minha filha de 4 anos e disse: "Você pode ouvir o mar se colocar isto no seu ouvido." Ela {colocou | colocou} a concha no ouvido e gritou. Havia um caranguejo eremita dentro e beliscou sua orelha. Ela nunca quer voltar! LoL Eu sei que isso está {completamente | inteiramente | totalmente fora do assunto, mas eu tinha que contar a alguém! |

Continue {trabalhando | isso por favor | escrevendo}, ótimo trabalho! |

Ei, eu sei que isso está fora do tópico, mas gostaria de saber se você sabia de algum widget que eu pudesse adicionar ao meu blog que automaticamente tweetou minhas atualizações mais recentes do Twitter. Eu estive procurando por um plug-in como este por algum tempo e esperava que talvez você tivesse alguma experiência com algo assim. Por favor, deixe-me saber se você encontrar alguma coisa. Eu realmente gosto de ler seu blog e estou ansioso por suas novas atualizações.

{Agora | Atualmente | No momento} {parece | parece | parece | parece} que {BlogEngine | Movable Type | Drupal | Expression Engine | Wordpress} é a {melhor | top | preferida} plataforma de blogging {lá fora | disponível } agora mesmo. (pelo que li) É isso que {você | você está} usando no seu blog? |

Aw, esta foi {realmente | muito | extremamente | incrivelmente | excepcionalmente} {boa postagem | boa postagem}. {Tomando o tempo | Encontrando o tempo | Gastando algum tempo | Demorando alguns minutos} e esforço real {para fazer um | para criar um | para produzir um | para gerar um} {muito bom | ótimo | bom | realmente bom | top notch | superb} artigo ... mas o que posso dizer ... Eu {procrastino | adio as coisas | hesito} {muito | muito} {e nunca | e não} {parece | conseguir} obter {qualquer coisa | quase tudo} feito.

Uau, isso foi {estranho | estranho | incomum}. Acabei de escrever um comentário {extremamente | realmente | muito | incrivelmente} longo, mas depois que cliquei em enviar meu comentário não {apareceu | apareceu}. Grrrr ... bem, não vou escrever tudo de novo. {De qualquer forma | Independentemente | De qualquer forma | De qualquer forma}, só queria dizer {ótimo | excelente | maravilhoso | fantástico | excelente} blog! |

WOW exatamente o que eu estava {procurando | procurando}. Vim aqui pesquisando por {% keyword% |% meta_keyword%} |

{Greate | Excelente} {artigo | peças | postagem}. Continue {escrevendo | postando} esse tipo de {informação | informação} em seu {blog | página | site}. Estou realmente impressionado com {your blog | your site | it}.

{Olá | Ei | Olá} lá, {Você | Você} {executou | fez} {um ótimo | um excelente | um fantástico | um incrível} trabalho. {Eu irei | Eu irei} {definitivamente | certamente} cavar e {da minha parte | pessoalmente | individualmente | na minha opinião | na minha opinião} {recomendar | sugerir} aos meus amigos. {Estou | Estou} {certo | confiante} {eles vão | eles vão} ser beneficiados com este {site | site | site}. |

{Posso | Posso} {apenas | simplesmente | simplesmente} dizer que {alívio | conforto} {encontrar | descobrir | descobrir} {alguém que | alguém que | alguém que | uma pessoa que | um indivíduo que | alguém que} {realmente | realmente | verdadeiramente | genuinamente} {sabe | entende} {o que é | o que são} {falando sobre | discutindo} {na internet | na web | na rede | online | no a Internet}. {Você definitivamente | Você certamente | Você realmente} {sabe como | entender como | perceber como} trazer {um problema | um problema} à luz e torná-lo importante. {Mais pessoas | Mais e mais pessoas | Muito mais pessoas} {precisam | têm que | devem | deveriam | ou deveriam | realmente precisam} {leia isto | olhe para isto | verifique isso} e entenda este lado {de a | de sua} história. {Não consigo acreditar | É surpreendente | Fiquei surpreso que | Fiquei surpreso} {você não | você não está

{Ontem | Outro dia | Hoje}, enquanto eu estava no trabalho, minha {irmã | prima} roubou meu {iPad | iphone | apple ipad} e testou para ver se ele pode sobreviver a {trinta | quarenta | 40 | vinte e cinco | 25 | 30} pés caídos, apenas para que ela possa ser uma sensação no youtube. Meu {iPad | apple ipad} agora está {quebrado | destruído} e ela tem 83 visualizações. Eu sei que isso está {completamente | inteiramente | totalmente} fora do assunto, mas eu tive que compartilhar com alguém! |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você se importaria se eu compartilhasse seu blog com meu grupo {facebook | twitter | zynga | myspace}? Há muitas {pessoas | pessoas} que eu acho que realmente {apreciariam | apreciar} o seu conteúdo. Por favor, me avise. {Obrigado | Saudações | Obrigado | Muito obrigado} |

{Olá | Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá}! Esta postagem {não poderia | não poderia} ser escrita melhor! {Lendo | Lendo} esta postagem me lembra do meu {old | good old | anterior} colega de quarto! Ele sempre continuou {falando | conversando} sobre isso. Vou encaminhar este {artigo | página | postagem | artigo} para ele. {Bastante certo | Bastante certo} ele terá uma boa leitura. {Obrigado | Obrigado | Muito obrigado} por compartilhar! |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você sabe se eles fazem algum plug-in para {proteger | salvaguardar} contra hackers? Estou meio paranóico sobre perder tudo em que trabalhei duro. Alguma {sugestões | recomendações | dicas}? |

{você é | você é} {na verdade | na verdade | realmente | na realidade | verdadeiramente} um {perfeito | bom | excelente} webmaster. O {site | site | site} carregando {velocidade | velocidade | ritmo} é {incrível | incrível}. {Parece | Parece | Parece} que {você está | você} fazendo qualquer truque {único | distinto}. {Também | Além | Além | Além disso}, Os conteúdos são {obra-prima | obra-prima}. {você | você} {realizou | fez} um {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} {tarefa | processo | atividade | trabalho} {neste | neste} {tópico | assunto | assunto}! |

{Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! {Eu sei | Eu percebo | Eu entendo} isso é {meio que | um tanto | meio fora do assunto {mas | no entanto} {eu tinha | eu precisava} perguntar. {Executando um | operando um | construindo um | gerenciando um} bem estabelecido {blog | site} {like | such as} seu {take a | requer a} {muito | grande quantidade | grande quantidade de} trabalho? {Eu | sou} {completamente novo | totalmente novo} em {blogging | operando um blog | escrevendo um blog | executando um blog} {mas | no entanto} eu escrevo em meu {diário | diário} {diário | em uma base diária | todos os dias | todos os dias}. Eu gostaria de começar um blog para que eu {possa | ser capaz de | facilmente} compartilhar {minha | minha | minha | pessoal} experiência e {pensamentos | visualizações | sentimentos} online. Por favor, deixe-me saber se você tem {qualquer | qualquer tipo de} {sugestões | ideias | recomendações} ou dicas para {novos | novos} aspirantes a {blogueiros | proprietários de blogs}. {Agradeço | Obrigado}! |

Hmm, mais alguém está {experimentando | tendo | encontrando} problemas com o carregamento de {imagens | fotos} neste blog? Estou tentando {descobrir | descobrir | determinar} se é um problema da minha parte ou se é o blog. Quaisquer {feedback | feed-back | respostas | sugestões} seriam muito apreciados. |

{Ei | Olá | Olá | Ei | Olá | Olá | Olá} só queria dar um {rápido | breve} aviso e avisar que algumas das {imagens | fotos} não estão carregando {corretamente | devidamente}. Não sei por que, mas acho que é um problema de vinculação. Eu tentei em dois {navegadores | navegadores de internet | navegadores da web} diferentes e ambos mostram os mesmos {resultados | resultados}. |

{Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} {excelente | ótimo | ótimo | fantástico | excepcional | excelente | excelente} {blog | site}! A execução de um blog {assim | semelhante a este | semelhante a este} {leva a | requer a} {muito | quantidade massiva | grande quantidade | grande quantidade de} trabalho? {Tenho | Não tenho} {nenhum | muito pouco | virtualmente nenhum | absolutamente nenhum} {conhecimento de | experiência em | compreensão de} {programação | programação de computadores | codificação} {mas | no entanto} eu {era | tinha sido} na esperança de começar meu próprio blog {em breve | em um futuro próximo}. {De qualquer forma | De qualquer forma | De qualquer forma}, {se você | deve ter} alguma {sugestões | recomendações | ideias} ou {dicas para | técnicas para} novos proprietários de blog, por favor, compartilhe. {Eu sei | Eu entendo} isso está fora de {tópico | assunto} {mas | não obstante | no entanto} {Eu apenas | Eu simplesmente} {precisava | precisava | queria} perguntar. {Obrigado | Muito obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Estou no trabalho {navegando | navegando} seu blog com meu novo {iphone | iphone 4 | iphone 3gs | apple iphone}! Só queria dizer que adoro {ler | ler} o seu blog e espero ansiosamente por todas as suas postagens! {Continue | Continue} o {excelente | ótimo | fantástico | excelente | excelente} trabalho! |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Este é um assunto fora do assunto, mas preciso de alguns {conselhos | ajuda | orientação} de um blog estabelecido. É {difícil | muito difícil | muito difícil | difícil | difícil} criar seu próprio blog? Eu não sou muito técnico, mas posso descobrir as coisas muito {rápido | rápido}. Estou pensando em {criar | configurar | fazer} o meu próprio, mas não tenho certeza de onde {iniciar | começar}. Você tem alguma {dicas | pontos | ideias} ou sugestões? {Obrigado | Muito obrigado | Agradeço | Vivas | Obrigado | Muito obrigado} |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você usa o Twitter? Eu gostaria de segui-lo se isso for {ok | ok}. Estou {definitivamente | sem dúvida | absolutamente} gostando do seu blog e estou ansioso para novas {atualizações | postagens}. |

{Olá | Ei | Olá} lá, {Você | Você} fez {um ótimo | um excelente | um fantástico | um incrível} trabalho. {Vou | Vou} {definitivamente | certamente} cavar e, pessoalmente, {recomendar | sugerir} aos meus amigos. {Estou | Estou} {certo | confiante} {eles vão | eles vão} ser beneficiados com este {site | site | site}. |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você sabe se eles fazem algum plug-in para {ajudar | auxiliar} com {SEO | Otimização de mecanismos de pesquisa}? Estou tentando classificar meu blog para algumas palavras-chave direcionadas, mas não estou obtendo {resultados | ganhos | sucesso} muito bons. Se você souber de algum, por favor, compartilhe. {Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Ei | Olá | E aí | Oi | Ei | Oi | Ei | Olá} isso é {meio | um pouco | meio fora do assunto, mas eu estava {pensando | querendo saber} se os blogs usam editores WYSIWYG ou se você tem que codificar manualmente com HTML. Estou começando um blog em breve, mas não tenho {conhecimento | habilidades | experiência | know-how | especialização} de codificação, então queria obter {conselho | orientação} de alguém com experiência. Qualquer ajuda seria {muito | enormemente} apreciada! |

Esta é a minha primeira vez {visite | vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} aqui e eu estou {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {impressionado | feliz | agradável} para ler {todos | tudo} em {um | só | único} lugar. |

É como se você lesse minha mente! Você {parece | parece} saber {tanto | muito} sobre isso, como se tivesse escrito o livro nele ou algo assim. Eu acho que você {poderia | pode} fazer com {algumas | algumas} fotos para levar a mensagem para casa {um pouco | um pouco}, mas {diferente de | em vez de} isso, isso é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} blog. {Uma ótima | Uma excelente | Uma fantástica} leitura. {Eu | Eu irei} {definitivamente | certamente} voltarei. |

Uau, layout do blog {incrível | maravilhoso | incrível | incrível | maravilhoso | excelente | fantástico}! Há quanto tempo você bloga? você {fez | fez} blogar parecer fácil. A aparência geral do seu {site | site | site} é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente}, {muito menos | assim como} o conteúdo! |

Uau, {incrível | maravilhoso | incrível | incrível | maravilhoso | excelente | fantástico} {blog | weblog} {layout | formato | estrutura}! Há quanto {tempo | longo} {você | você já} {blogou | administrando um blog}? você {faz | tornou} {blogar | publicar um blog} {olhar | parecer} fácil. {O total | O todo | O todo | O total | O geral} {relance | aparência} do seu {site | site | site} é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente}, {muito menos | como { de forma inteligente | bem | ordenada} como} o {conteúdo | material de conteúdo}!

}

Also visit my web page :: Laguna Web Marketing - Tudo de

SEO em um site apenas!

{

{Eu | Estive} {surfando | navegando} online mais de {três | 3 | 2 | 4} horas hoje, mas nunca encontrei nenhum artigo interessante

como o seu. {É | É} bastante valioso para mim. {Na

minha opinião | Pessoalmente | Na minha opinião},

se todos os {webmasters | proprietários de sites | proprietários de sites

| proprietários da web} e blogueiros criarem um bom conteúdo

como você, a {internet | rede | web} será {muito mais | a muito mais} útil do que nunca.

Eu {não poderia | não poderia} {resistir | abster-me de}

comentar. {Muito bem | Perfeitamente | Bem | Excepcionalmente

bem} escrito! |

{Vou | Vou} {imediatamente | imediatamente} {segurar | agarrar | clutch | grasp | apreender

| arrebatar} seu {rss | feed rss} porque {não posso | não posso} {para encontrar

| encontre | para encontrar} sua assinatura de {email | e-mail}

{link | hiperlink} ou serviço de {newsletter | e-newsletter}.

Você {tem | você} algum? {Por favor | Por favor} {allow | permit | deixe} me {perceber | reconhecer

| compreender | reconhecer | saber} {para que | para que} eu {só | posso |

poderia} me inscrever. Obrigado.

{É | É} {apropriado | perfeito | o melhor} momento para fazer alguns planos para o futuro e {é | é} hora de ser feliz.

{Eu | Eu} li este post e se pudesse, eu {quero | desejo | desejo} sugerir-lhe {algumas

| algumas} coisas interessantes ou {conselhos | sugestões |

dicas}. {Talvez | Talvez} você {poderia | pode} escrever os próximos artigos referentes a este artigo.

Eu {quero | desejo | desejo} ler {mais | ainda mais} coisas sobre isso!

|

{É | É} {apropriado | perfeito | o melhor} momento

para fazer {alguns | alguns} planos para {o futuro | longo prazo | o longo prazo} e {é | é} hora de ser feliz.

{Eu tenho | Eu} {ler | aprender} este {post | enviar | publicar | colocar} e se eu {posso | apenas | posso | poderia} eu {quero | desejo | desejo} {sugerir |

recomendar | aconselhar} você {alguns | alguns} {interessantes | fascinantes | atraentes} {coisas | questões} ou {conselhos | sugestões |

dicas}. {Talvez | Talvez} você {poderia | pode} escrever {próximo | subsequentes}

artigos {relacionados a | referindo-se a | referentes} a este artigo.

Eu {quero | desejo | desejo} {ler | aprender} {mais | ainda

mais} {coisas | questões} {aproximadamente | sobre} isso!

|

{Estive | Estive} {surfando | navegando} {online

| on-line} {mais de | mais de} {três | 3}

horas {estes dias | hoje | hoje | recentemente | até o final}, { ainda | mas} Eu {nunca | de forma alguma} {encontrei | descobri}

qualquer artigo {interessante | fascinante

| chamativo} como o seu. {É | É} {adorável | bonita | bela} {vale | valor |

preço} {suficiente | suficiente} para mim. {Na minha opinião | Pessoalmente |

Na minha opinião}, se todos os {webmasters | proprietários de sites | proprietários de sites | proprietários da web} e

blogueiros fizessem {na medida certa | bom | excelente} {conteúdo

| material de conteúdo} como {você fez | provavelmente fez}, a {internet

| net | web} {será | será | pode ser | provavelmente será | pode ser | provavelmente

será} {muito mais | muito mais} {útil | útil} do

que nunca. |

Ahaa, é {bom | agradável | bom | exigente} {discussão | conversa | diálogo} {sobre | concernente |

sobre | sobre o tema} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo} {aqui | neste lugar} neste {blog | weblog | página da web | site | site

da web}, eu li tudo isso, então {agora | neste momento} eu também comentando {aqui |

neste lugar}. |

Tenho certeza de que este {artigo | postagem | texto | parágrafo}

tocou toda a internet {usuários | pessoas | espectadores |

visitantes}, é realmente {bom | agradável | bom | exigente} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} sobre

a construção de um novo {blog | weblog

| página da web | site | site da web}. |

Uau, este {artigo | postagem | texto | parágrafo}

é {bom | agradável | bom | exigente}, minha {irmã | irmã mais

nova} está analisando {tais | esses | esses tipos de} coisas, {então | assim | portanto} vou {dizer | informar | avisar | transmitir} a ela.

|

{Salvo como favorito | marcado como favorito !!}, {Gosto muito | Gosto | Adoro} {seu

blog | seu site | seu site | seu site}! |

Forma legal! Alguns pontos {muito | extremamente} válidos!

Agradeço por você {escrever isto | escrever este} {artigo | postagem | artigo} {e o

| e também o | mais o} resto do {site é | o site é} {também muito | extremamente |

muito | também realmente | realmente} bom.

|

Olá, {Eu acredito | Eu acho} {este é um excelente | este é um ótimo} {blog

| site | site | site}. Eu tropecei nele;) {Eu vou | Eu vou | Eu vou | Eu posso} {voltar | voltar |

revisitar} {mais uma vez | mais uma vez} {desde | desde que eu

tenho} {favorito | livro marcado | marcado com livro | salvo como favorito}.

Dinheiro e liberdade {é o melhor | é a melhor} maneira de mudar, que você seja rico e continue a

{ajudar | orientar} {outras pessoas | outros}. |

Uau! Estou realmente {amando | curtindo | cavando} o modelo / tema deste {site | site | blog}.

É simples, mas eficaz. Muitas vezes é {muito difícil | muito difícil | desafiador | difícil | difícil | difícil} obter o "equilíbrio perfeito" entre {excelente usabilidade | facilidade

de uso | usabilidade} e {aparência visual | apelo visual | aparência}.

Devo dizer {que você | você | você} fez um {incrível | incrível

| muito bom | excelente | fantástico | excelente

| ótimo} trabalho com isso. {Além | Além disso | Além disso},

o blog carrega {muito | extremamente | super} {rápido

| rápido} para mim no {Safari | Internet explorer | Chrome | Opera |

Firefox}. {Soberbo | Excepcional | Excelente | Excelente} Blog!

|

Estas são {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {ótimo | enorme

| impressionante | maravilhoso | fantástico} idéias

em {a respeito | sobre | sobre | sobre o tópico de} blogs.

Você tocou em alguns {nice | agradáveis | bons | fastidiosos} {points | fatores | coisas} aqui.

De qualquer maneira, continue escrevendo.

{Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto | Eu gosto

| Todo mundo adora} o que vocês {são | geralmente

| tendem a ser} também. {Este tipo de | Este tipo de | Tal | Este tipo

de} trabalho inteligente e {exposição | cobertura | relatório}!

Continuem com os trabalhos {excelente | excelente | muito bom |

ótimo | bom | incrível | fantástico | excelente | incrível | maravilhoso}

que eu {incorporei || adicionei | incluí} vocês ao {| meu | nosso || meu | meu próprio} blogroll.

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Alguém em meu grupo {MySpace | Facebook} compartilhou este {site | website}

conosco, então eu vim para {dar uma olhada | dar uma olhada | dar uma olhada | dar uma olhada}.

Estou definitivamente {curtindo | amando} a

informação. Estou {book -king | bookmarking} e irei twittar

isso para meus seguidores! {Terrific | Maravilhoso | Ótimo | Fantástico

| Excelente | Excepcional | Excelente | Excelente} blog e {maravilhoso | fantástico | brilhante | incrível | ótimo | excelente |

fantástico | excelente | excelente} {estilo e design | design e

estilo | design}. |

{Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto | Eu gosto | Todo mundo adora} o que vocês {são | geralmente | tendem a ser} também.

{Este tipo de | Este tipo de | Tal | Este tipo de} trabalho

inteligente e {exposição | cobertura | relatório}!

Continuem com os trabalhos {excelente | ótimo | muito bom

| ótimo | bom | incrível | fantástico | excelente | incrível | maravilhoso} que eu {incorporado | adicionei

| incluí} vocês ao {| meu | nosso | meu pessoal | meu próprio} blogroll.

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}, você se importaria

de {declarar | compartilhar} com qual plataforma de blog você está {trabalhando

| usando}? Estou {procurando | planejando | vou}

começar meu próprio blog {em um futuro próximo | em breve}, mas estou tendo um

momento {difícil | difícil | difícil} de {tomar uma decisão | selecionar | escolher | decidir}

entre o BlogEngine / Wordpress / B2evolution e Drupal.

A razão de eu perguntar é porque seu {design e estilo | design | layout} parece diferente da maioria dos

blogs e eu estou procurando por algo {completamente único | único}.

PS {Minhas desculpas | Desculpas | Desculpe} por {ficar | fora do tópico, mas eu tinha que perguntar!

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}, você se importaria de me informar com qual {webhost | empresa de hospedagem | host}

você está {utilizando | trabalhando com | usando}?

Carreguei seu blog em 3 {completamente diferentes | diferentes} {navegadores de internet | navegadores

da web | navegadores} e devo dizer que este blog carrega muito {mais rápido | mais rápido} do que a maioria.

Você pode {sugerir | recomendar} um bom provedor de {hospedagem na Internet | hospedagem na

web | hospedagem} a um preço {honesto | razoável | justo}?

{Muito obrigado | Kudos | Saúde | Obrigado | Muito obrigado |

Obrigado}, agradeço! |

{Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto | Todo

mundo adora} {quando as pessoas | quando as pessoas | quando as pessoas | sempre que as pessoas} {vêm juntos |

se reúnem} e compartilham {opiniões | pensamentos | pontos de

vista | ideias}. Ótimo {blog | site | site}, {continue assim | continue o bom trabalho

| continue com ele}! |

Obrigado pela {auspiciosa | boa} redação. É, de facto, foi uma

diversão que representam. Olhe avançado para {far | mais} adicionado agradável de

você! {A propósito | No entanto}, como {podemos | poderíamos} nos comunicar?

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} só queria avisar

rapidamente. As {text | words} em seu {content |

post | article} parecem estar saindo da tela

no {Ie | Internet explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera}.

Não tenho certeza se este é um problema de {formatação | formatação}

ou algo a ver com a compatibilidade do {navegador | navegador da Internet | navegador}, mas eu {pensado | figurado} postaria para

informá-lo. O {estilo e design | design e estilo | layout | design} parece ótimo!

Espero que você consiga o {problema | problema} {resolvido

| resolvido | corrigido} em breve. {Kudos |

Cheers | Muito obrigado | Obrigado} |

Este é um tópico {que é | que é | que é} {perto de | perto de} meu

coração ... {Saúde | Muito obrigado | Cumprimentos | Cuidado | Obrigado}!

{Onde | Exatamente onde} estão seus dados de contato?

|

É muito {fácil | simples | sem problemas | direto | sem esforço}

para descobrir qualquer {tópico | assunto} na {rede | web} em comparação com {livros | livros}, como eu encontrei este {artigo

| postagem | parte de escrevendo | parágrafo}

neste {site | site | site | página da web}. |

O seu {site | site | blog} tem uma página de contato?

Estou tendo {um momento difícil | problemas | problemas} para localizá-lo, mas gostaria

de {enviar | atirar} para você um {e-mail | e-mail}. Eu tenho algumas {ideias

criativas | recomendações | sugestões | ideias} para o seu blog que você pode estar interessado em ouvir.

De qualquer forma, ótimo {site | site | blog} e estou ansioso para vê-lo {desenvolver | melhorar | expandir |

crescer} com o tempo. |

{Hola | Olá | Olá | Olá | Saudações}! Eu tenho

{seguindo | lendo} seu {site | site | site

| weblog | blog} há {muito tempo | um tempo | algum tempo} agora e finalmente tive a {bravura | coragem} para ir em frente e dar a você um grito

de {New Caney | Kingwood | Huffman | Porter | Houston | Dallas | Austin | Lubbock | Humilde | Atascocita} {Tx | Texas}!

Só queria {dizer | mencionar | dizer} manter o {fantástico | excelente | ótimo | bom} {trabalho | trabalho}!

|

Saudações de {Idaho | Carolina | Ohio | Colorado | Flórida

| Los angeles | Califórnia}! Estou {entediado até as lágrimas | entediado até a morte | entediado} no trabalho,

então decidi {verificar | navegar} seu {site | site | blog} no meu iphone durante

a pausa para o almoço. Eu {gosto | realmente | amo} o {conhecimento | informação

| informação} que você {presente | fornece} aqui e

mal posso esperar para dar uma olhada quando eu chegar em casa.

Estou {chocado | espantado | surpreso} com o quão {rápido | rápido} seu blog carregou no meu {celular | celular | telefone} ..

Não estou usando WIFI, apenas 3G .. {De qualquer maneira | De qualquer maneira}, {incrível |

incrível | muito bom | excelente | bom | maravilhoso |

fantástico | excelente | ótimo} {site | blog}!

|

É {como você | como você} {ler | aprender} meus {pensamentos

| pensamentos}! Você {parece | parece} {entender | saber

| entender} {tanto | muito} {aproximadamente | sobre}

isso, {como você | como você} escreveu o {livro | e-book | guia | e-book

| e livro} nele ou algo assim. {Eu acho | Eu sinto | Eu acredito}

{que você | que você simplesmente | que você

apenas} {poderia | pode} fazer com {alguns | alguns} {% | pc | percent} para {force | pressure | drive | poder} a mensagem {casa

| casa} {um pouco | um pouco}, {no entanto | mas} {diferente de | em

vez de} que, {isto é | aquilo é} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} blog.

{Uma ótima | Uma excelente | Uma fantástica} leitura.

{Eu | Eu irei} {definitivamente | certamente} voltarei.

|

Visitei {vários | muitos | vários | vários} {sites | sites | sites | páginas da web | blogs} {mas | exceto | no entanto} o áudio {qualidade | recurso}

para músicas de áudio {atual | presente | existente} neste {site |

site | site | página da web} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {maravilhoso | maravilhoso | excelente | fabuloso | excelente}.

|

{Olá | Olá | Olá | Olá}, eu li seu blog {ocasionalmente |

de vez em quando} e possuo um semelhante e estava {pensando | curioso} se você recebe

muitos spams {comentários | respostas | feedback |

comentários}? Se sim, como você {prevenir | reduzir | parar | proteger contra}

isso, qualquer plugin ou qualquer coisa que você

possa {aconselhar | sugerir | recomendar}? Eu tenho recebido tanto ultimamente que está me deixando {louco

| louco | louco} então qualquer {assistência

| ajuda | suporte} é muito apreciado. |

Saudações! {Muito útil | Muito útil} conselho

{neste | neste particular} {artigo | postagem}! {É o | São as} pequenas mudanças

{que fazem | que farão | que produzem | que farão} {as maiores | as maiores | as maiores | as

mais importantes | as mais significativas} mudanças.

{Muito obrigado | Obrigado | Muito obrigado} por compartilhar!

|

{Eu realmente | Eu realmente | Sério | Eu absolutamente} amo

{seu blog | seu site | seu site} .. {Muito bom | Excelente |

Agradável | Ótimas} cores e tema. Você {criar | desenvolver |

fazer | construir} {este site | este site | este site | este site incrível} você

mesmo? Responda de volta como estou {olhando para | tentando | planejando |

querendo | esperando | tentando} criar {meu | meu próprio | meu próprio} {blog | site | site} e

{gostaria to | want to | adoraria} {know | learn | find out} de onde você tirou isso ou {what the | exatamente o que o | apenas o que o} tema {é chamado

| é nomeado}. {Obrigado | Muito obrigado | Obrigado | Saudações | Agradecemos | Kudos}!

|

{Olá | Olá | Olá}! Este {post | artigo |

postagem do blog} {não poderia | não poderia} ser escrito {melhor | muito

melhor}! {Lendo | Olhando | Passando | Olhando} este {post | artigo} me lembra do meu colega de quarto anterior!

Ele {sempre | constantemente | continuamente} manteve {falando sobre | pregando sobre} isso.

{Vou | Vou | Vou | Com certeza vou} {encaminhar | enviar} {este artigo | esta informação | esta postagem} para ele.

{Bastante certo | Bastante certo} {ele vai | ele vai

| ele vai} {ter uma boa | ter uma muito boa | ter uma ótima} leitura.

{Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por

| Agradeço por} compartilhar! |

{Uau | Uau | Incrível | Incrível}! Este blog se parece {exatamente | apenas} com o meu antigo!

Está em um {tópico | assunto} {completamente | inteiramente | totalmente} diferente, mas tem praticamente o mesmo {layout | layout

de página} e design. {Excelente | Maravilhoso | Ótimo | Excelente

| Excelente} escolha de cores! |

{Há | Há} {definitivamente | certamente} {muito para | muito para} {saber sobre | aprender sobre | descobrir sobre} este {assunto | tópico | problema}.

{Eu gosto | Eu amo | Eu realmente gosto} {todos os | todos os} pontos {você fez | você fez | você fez}.

|

{Você fez | Você fez | Você fez} alguns pontos {decentes | bons | realmente bons} lá.

Eu {olhei | marquei} {na internet | na web | na rede} {para mais informações | para mais informações | para descobrir

mais | para saber mais | para informações adicionais} sobre

o problema e encontrei {maioria dos indivíduos | a

maioria das pessoas} concordará com suas opiniões sobre {this website | this site | this web site}.

|

{Hi | Hello | Hi there | What's up}, eu {log on to | check |

read} your {new stuff | blogs | blog} {regular | like every week | daily | on regular

basis}. Seu estilo de {história | escrita | humorístico} é {incrível | espirituoso}, continue {fazendo o que está fazendo | aumente o

trabalho | pronto}! |

Eu {simplesmente | apenas} {não poderia | não poderia} {deixar | partir | ir embora}

seu {site | site | site} {antes de | antes} sugerindo

que eu {realmente | extremamente | na verdade} {gostei | amou} {o padrão | o usual}

{informações | informações} {uma pessoa | um indivíduo} {fornecimento | fornecer} {para seu | em seu | em seu | para seus} {visitantes | convidados}?

{Vai | vai} estar {voltar | de novo} {frequentemente |

regularmente | incessantemente | constantemente | incessantemente | frequentemente | continuamente} {para |} {verificar |

verificar | inspecionar | investigar verificação cruzada} novos posts |

{Eu queria | Eu precisava | Eu quero | Eu preciso} de

agradecer por esta {ótima | excelente | fantástica | maravilhosa | boa | muito boa} leitura !!

Eu {definitivamente | certamente | absolutamente} {gostei

| amei} cada {um pouco | pouco} disso. {Eu tenho | Eu tenho | Eu tenho} você {favorito | livro

marcado | livro marcado | salvo como favorito} {para verificar | para olhar para} novas {coisas que você

| coisas que você} postar… |

{Olá | Olá | Olá | E aí}, só queria {mencionar | dizer | contar

para você}, eu {gostei | gostei | amei} este {artigo | postagem | postagem no blog}.

Foi {inspirador | engraçado | prático | útil}. Continue postando!

{Olá | Olá}, gosto de ler {todos | através da} sua {artigo | postagem |

postagem do artigo}. Eu {gosto | queria} escrever um pequeno comentário para apoiá-lo.

|

Eu {sempre | constantemente | todas as vezes} gastei meia

hora lendo este {blog | weblog | página da web |

site | site} {artigos | postagens | artigos ou análises | conteúdo} {todos

os dias | todos os dias | todos os dias | o tempo todo}

junto com uma {xícara | caneca} de café. |

Eu {sempre | para todos os tempos | todo o tempo | constantemente |

sempre} enviei este {blog | weblog | página da web | site

| site} página de postagem para todos os meus {amigos | associados

| contatos}, {because | desde | as | pelo motivo de que}

se gostaria de lê-lo {then | after that | next | afterward} meus {amigos | links | contatos} também.

|

Meu {codificador | programador | desenvolvedor}

está tentando {persuadir | me convencer} a mudar para .net

do PHP. Sempre não gostei da ideia por causa das {despesas |

custos}. Mas ele está tentando, mesmo assim. Tenho

usado {Movable-type | WordPress} em {vários | vários | vários | vários | vários} sites por cerca de um ano e

estou {nervoso | ansioso | preocupado | preocupado} em mudar para

outra plataforma. Eu ouvi coisas {fantásticas | muito boas | excelentes | excelentes

| boas} sobre o blogengine.net. Existe uma maneira de eu poder {transferir | importar} todo o meu wordpress {conteúdo | posts} para ele?

{Qualquer tipo de | Qualquer} ajuda seria {realmente | muito} apreciada!

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Bom dia}! Eu poderia jurar que {estive em | visitei} {este blog | este site

| este site | este site | seu blog} antes, mas depois de {navegando | indo através | olhando} {alguns dos | alguns de

| muitos dos} {posts | artigos} Percebi que é novo para mim.

{De qualquer maneira | De qualquer forma | Mesmo assim

| Independentemente}, estou {definitivamente | certamente} {feliz | satisfeito | encantado} {Eu encontrei | Eu descobri | Me deparei com | Eu tropecei} e estarei {favorito | livro -marcar} e verificar novamente

{freqüentemente | regularmente | frequentemente}! |

{Terrific | Ótimo | Maravilhoso} {artigo | trabalho}!

{Isto é | Isso é} {o tipo de | o tipo de} {informações |

informações} {destinadas a | que deveriam | que deveriam} ser compartilhadas {ao redor da | na} {web | internet

| rede } {Disgrace | Shame} nos {os {buscam

| motores de busca} | Google} por {agora não

| não | não mais} posicionar este {post | enviar | publicar | colocar} {superior

| mais alto}! Venha e {converse com | discuta com | peça conselhos de | visite | consulte} meu

{site | site | site}. {Obrigado | Obrigado} =) |

Ei {eu sou | eu sou} pela primeira vez aqui. Eu {deparei | encontrei} esta placa e acho

que é {verdadeiramente | realmente} útil e me ajudou {muito | muito}.

Espero retribuir e {help | help} outros como você {me ajudou | ajudou}.

|

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Saudações}, {Eu

acho | Eu acredito | Eu acredito | Eu acho | Não há dúvida

de que} {seu site | seu site | seu site | seu blog} {pode ser | pode ser | pode ser | pode estar} tendo {navegador | navegador de internet | navegador da web} compatibilidade {questões | problemas}.

{Quando eu | Sempre que} {olhar seu | dar uma olhada em seu} {site | site | site

| blog} no Safari, parece bom {mas quando | no entanto, quando | no entanto, se | no

entanto, quando} abrindo no {Internet Explorer | IE | IE}, {tem | tem} alguns problemas de sobreposição.

{Eu apenas | Eu simplesmente | Eu apenas} queria {dar-lhe um

| fornecer-lhe um} aviso rápido! {Além disso | Além disso | Além disso | Além disso}, {fantástico | maravilhoso | ótimo | excelente} {blog | site | site}!

|

{Uma pessoa | Alguém | Alguém} {necessariamente | essencialmente} {dar uma mão | ajudar |

ajudar} a fazer {seria | criticamente | significativamente

| severamente} {artigos | postagens} {Eu | poderia | Eu} afirmaria .

{Esta é | Essa é} a {primeira | primeira} vez que frequentei sua {página da web |

página do site} e {até este ponto | até agora | até agora |

até agora}? Eu {espantado | surpreso} com a {pesquisa | análise} que você fez para {criar | fazer} {este real

| este particular} {post | enviar | publicar | colocar} {incrível |

incrível | extraordinário}. {Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} {tarefa | processo | atividade | trabalho}!

|

Ei {eu sou | eu sou} pela {primária | pela primeira} vez aqui.

Eu {encontrei | encontrei} esta placa e eu {em encontrar

| encontrar | para encontrar} É {verdadeiramente | realmente} {útil |

útil} e me ajudou {muito | muito}. {Estou esperando | Eu espero

| Estou esperando} {dar | oferecer | fornecer | apresentar} {algo | uma coisa} {voltar | novamente} e {ajudar

| ajudar} outros {como você | como você} {ajudou | ajudou}

a mim. |

{Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá}!

{Eu apenas | Eu simplesmente} {gostaria de | quero | desejo} {dar-lhe um | oferecer-lhe um} {grande | grande}

polegar para cima {para o | para o seu} {ótimo | excelente} {informações | informações

} {você tem | você tem | você tem} {aqui | aqui} nesta postagem.

{Estarei | Estarei | Estou} {voltando a | retornando a} {seu

blog | seu site | seu site | seu site} para saber mais em breve.

|

Eu {sempre | o tempo todo | todas as vezes} costumava {ler | estudar} {artigo

| postar | peça de escrita | parágrafo} em jornais, mas agora como sou um usuário de {internet | web | net} {so | portanto | portanto} a partir

de agora estou usando a rede para {artigos | postagens | artigos ou

resenhas | conteúdo}, graças à web. |

Seu {modo | método | significa | modo} de {descrever | explicar

| contar} {tudo | tudo | tudo} neste {artigo | postagem

| texto | parágrafo} é {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente |

genuinamente} {bom | agradável | bom | exigente}, {todos | todos} {pode | ser capaz de | ser

capaz de} {facilmente | sem dificuldade | sem esforço |

simplesmente} {compreender | saber | estar ciente} disso , Muito obrigado.

|

{Olá | Olá} lá, {eu encontrei | descobri} seu {blog | site | site | site} {por meio de | via | pelo uso de |

por meio do} Google {ao mesmo tempo que | enquanto | mesmo

quando | enquanto} {pesquisando | procurando} um {semelhante | comparável | relacionado}

{tópico | assunto | assunto}, seu {site | site | site} {chegou aqui | surgiu}, {parece | parece | parece | parece ser | parece

ser} {good | great}. {Eu tenho | Eu} marquei-o em meus favoritos do

Google.

{Olá | Olá}, {simplesmente | apenas} {transformou | tornou-se | foi

| tornou-se | mudou para} {ciente de | alerta para} seu {blog | weblog} {através | através do} Google, {e encontrado | e localizado}

que {é | é} {realmente | verdadeiramente} informativo.

{Eu | Eu vou} {vou | vou} {cuidado | ter cuidado} com

Bruxelas. {Eu irei | Eu irei} {aprecio | serei grato} {se você | deveria | quando você | no caso

de você | no caso de você | para aqueles que | se

acontecer de} {continuar | prosseguir} isto {em futuro}. {Muito | Muitos | Muitos | Numerosos}

{outras pessoas | pessoas | outras pessoas | pessoas} {será |

será | pode ser | provavelmente será | pode ser

| provavelmente será} beneficiado {de seu | de sua} escrita.

Saúde!

{Estou | Estou} curioso para descobrir qual blog

{sistema | plataforma} {você esteve | por acaso é | você está | está} {trabalhando

com | utilizando | usando}? Estou {enfrentando | tendo} alguns {menores

| pequenos} problemas de {problemas | problemas} de segurança

com meu {site | site | blog} mais recente e {gostaria |

gostaria} de encontrar algo mais {seguro | sem risco | salvaguardado | seguro}.

Você tem alguma {soluções | sugestões | recomendações}?

|

{Estou | Estou} {extremamente | realmente} impressionado com suas habilidades de escrita {e também | bem como} com

o layout do seu {blog | weblog}. Este é um tema pago ou você mesmo {customize | modificou}?

{De qualquer maneira | De qualquer forma} mantenha a {boa | excelente} redação de qualidade, {é | é} raro ver um {bom | ótimo} blog como este {esses

dias | hoje em dia | hoje}. |

{Estou | Estou} {extremamente | realmente} {inspirado |

impressionado} {com sua | junto com sua | junto com sua} escrita {talentos

| habilidades | habilidades} {e também | como {smartly | well | nitidamente} as} com o

{layout | format | structure} {for your | on your | in your | to

your} {blog | weblog}. {Isso | Isso é} um {assunto | tópico |

assunto | tema} pago ou você {personalizou | modificou}

{você | você mesmo}? {De qualquer maneira | De qualquer forma} {ficar | manter} a escrita {agradável | excelente}

{qualidade | alta qualidade}, {é | é} {raro | incomum} {para par |

ver | para olhar} um {bom | ótimo} {blog | weblog} como

este {esses dias | hoje | hoje} .. |

{Hi | Hello}, Postagem legal. {Há | Há} {um problema | um problema} {com seu | junto com seu | junto com seu} {site | site | site} no explorador de

{internet | web}, {maio | poderia | poderia | seria}

{verificar | testar} isso? IE {ainda | no entanto} é o

{mercado | mercado} {líder | chefe} e {um grande | um bom | um grande | um grande} {parte de | seção de | componente para | porção de | componente de | elemento de } {other folks | folks | other people |

people} vai {deixar de fora | omitir | perder | ignorar} sua {ótima | maravilhosa | fantástica | magnífica | excelente} escrita {devido a | por causa} deste problema.

|

{Eu | Não estou} certo de onde {você está | você} está obtendo seu {info | informação}, mas {bom |

ótimo} tópico. Eu preciso passar algum tempo aprendendo {mais | muito mais} ou entendendo mais.

Obrigado por {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} {informações | informações} Eu estava procurando por isso

{informações | informações} para minha missão.

|

{Olá | Olá}, acho que vi que você visitou meu {blog |

weblog | site | site | site} {então | então} cheguei a “retribuir o favor”.

{Estou | Estou} {tentando para | tentar} encontrar

coisas para {melhorar | melhorar} meu {site | site |

site}! Suponho que não há problema em usar {algumas de | algumas} suas idéias !!

|

{Olá | Olá}, {acho | sinto | acredito} que {vi | percebi} que

você visitou meu {blog | weblog | site | site | site}

{então | portanto} i {cheguei | veio} para {voltar | retornar} o {prefer

| escolher | favor | querer | desejo}?. {Estou | Estou} {tentando | tentando}

{em encontrar | encontrar | em encontrar} {coisas |

problemas} para {melhorar | aprimorar} meu {site | site | site}!

{Eu acho | Eu presumo | Eu suponho} é {bom o suficiente | ok | adequado}

{para usar | para fazer uso de} {alguns de | alguns de} suas {ideias | conceitos

| ideias} !! |

{Olá | Olá}, acabei de ficar {ciente de | alerta para} seu blog por meio do Google e descobri que {é | é} {realmente | verdadeiramente} informativo.

{Eu | Eu vou} {vou | vou} tomar cuidado com Bruxelas.

{Eu irei | Eu irei} {aprecio | serei grato} se você continuar {no futuro}.

{Muita | Muita | Muitas | Numerosas} pessoas se beneficiarão com sua escrita.

Saúde!

{Estou | Estou} {agora não | não | não estou mais} {certo | positivo |

certo} {onde | o lugar} {você | você está} recebendo suas {informações | informações}, {no entanto | mas } {good | great} tópico.

Eu {preciso | devo} gastar {um pouco | algum tempo} {estudando | aprendendo | descobrindo} {mais |

muito mais} ou {trabalhando | compreensão | descobrindo} mais.

{Obrigado | Obrigado} por {ótimo | maravilhoso | fantástico

| magnífico | excelente} {informações | informações} {Eu costumava ser | Eu estava} {procurando |

em busca de | procurando | procurando} este { informações | informações} para minha missão.

{Olá | Olá} meu {membro da família | ente querido |

amigo}! Eu {quero | desejo} dizer que este {artigo | postagem} é {incrível | incrível}, {ótimo | bom} escrito

e {vir com | incluir} {quase | aproximadamente} todas as informações {importantes | significativas | vitais} .

{Eu | Eu gostaria} de {ver | ver | olhar} {mais | extras} postagens como esta.

|

{oi | oi}!, {Eu amo | Eu realmente gosto | Eu gosto} da sua escrita

{muito | muito} {muito | muito | muito}! {porcentagem | proporção | compartilhar} nós {manter contato | manter

uma correspondência | comunicar | estar em contato} {mais | extra} {aproximadamente

| sobre} seu {post | artigo} no AOL? Eu {preciso | exijo} {um especialista | um especialista} {neste | neste} {espaço | área | casa} {para resolver | para desvendar | para resolver} meu

problema. {Pode ser | Talvez} {isso é | isso é} você! {Dando uma olhada | Olhando | Dando uma

olhada} {forward | ahead} {to peer | to see | to look} você.

|

{Estou | Estou} realmente {amando | curtindo} o tema / design do seu {site | weblog | site

| site | blog}. Você já se deparou com algum {navegador | navegador da

Internet | navegador} de compatibilidade {problemas

| problemas}? Um {número de | poucos | poucos | poucos | poucos} leitores

do meu blog {audiência | visitantes | leitores} reclamaram

sobre meu {blog | site | site} não estar {funcionando | funcionando} corretamente no Explorer, mas parece ótimo no {Safari | Chrome | Opera | Firefox}.

Você tem alguma {soluções | ideias | conselhos |

dicas | sugestões | recomendações} para ajudar a resolver este {problema | problema}?

|

{Bom | Ótimo | Muito bom} {informações | informações}.

Sorte minha {Eu encontrei | Descobri | Encontrei

| Encontrei | Encontrei recentemente} {seu site | seu site |

seu blog} {por acidente | por acaso} (stumbleupon).

{Eu | Eu} {marquei | salvei | o livro marcou | o livro marcou | salvei como favorito}

para mais tarde! |

É {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} que

você está recebendo {ideias | pensamentos} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo}, bem como de nosso {discussão | argumento | diálogo} feito {aqui | neste lugar | neste momento}.

|

Se você {deseja | deseja | deseja | gostaria} de {aumentar | melhorar | aumentar} sua {experiência | conhecimento

| familiaridade | know-how} {apenas | simplesmente | apenas} continue

visitando este {site | site | site | página da web} e

seja atualizado com as {últimas | mais recentes | mais recentes |

mais atualizadas | mais quentes} {notícias | informações | fofoca | atualização de notícias} postadas aqui.

|

O que está {acontecendo | acontecendo | acontecendo} {eu

sou | eu sou} novo nisso, me deparei com isso {eu | tenho}

{encontrado | descobri} {positivamente | absolutamente} {útil | útil} e tem

{me ajudado | me ajudado} muito. {Eu estou esperando | Eu espero | Estou esperando} para {dar

uma contribuição | contribuir} e {assistir | ajudar | ajudar} {outro | diferente} {usuários |

clientes} como {me ajudou | ajudou}. {Bom | Ótimo}

trabalho. |

{Uau | Viva}, era isso que eu estava {procurando | pesquisando | buscando | explorando}, que {coisas | informações | dados | material}!

{presente | existente} aqui neste {blog | weblog | página da

web | site | site da web}, obrigado administrador deste {site |

site | site | página da web}. |

Se você {deseja | deseja | deseja | gostaria de} {levar | obter | obter} {muito

| um ótimo negócio | um bom negócio} deste {artigo | postagem

| texto | parágrafo}, então você deve se inscrever {tais | estes}

{estratégias | técnicas | métodos} para o seu {blog | weblog | página

da web | site | site}. |

É um {incrível | notável | incrível} {artigo | postagem |

texto | parágrafo} {para | projetado para | em favor de | em apoio a}

toda a {internet | web | online} {usuários | pessoas | espectadores | visitantes};

eles vão {tirar | obter | obter} {benefício | vantagem} disso,

tenho certeza. |

{I've | I have} {read | learn} {some | vários | some} {just right | good | excellent} stuff aqui.

Marcação {Definitely | Certamente} {worth | value | price} para revisitar.

Eu {pergunto | surpresa} quanto {tanto | tanto | muito}

{tentativa | esforço} {você coloca | você define | você coloca} para {criar | fazer} {este tipo de |

este tipo de | este tipo de | tal | um destes | qualquer | o tipo de} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} informativo {site | site | site}. |

{This is a | That is a} {very good | great | good | very good} dica {special | particularmente} para aqueles {new to |

fresh to} blogosphere. {Breve | Curto | Simples} mas muito {preciso |

preciso} {informação | informação}… {Obrigado por

| Obrigado por | Muito obrigado por | Agradecemos por} compartilhar este.

Uma leitura obrigatória {artigo | postagem}! |

{Estive | Estive} explorando por {um pouco | um pouco |

um pouco} para quaisquer artigos de {alta qualidade | alta qualidade} ou postagens de {blog | weblog}

{neste | neste} {tipo de | tipo de} {espaço | área | casa}.

Explorando no Yahoo, eu {finalmente | finalmente | finalmente |

finalmente} me deparei com este {site | site | site}.

{Lendo | Estudando} estas {informações | informações}

Então, {estou | estou} {satisfeito | contente | feliz} em {expressar | mostrar | exibir | transmitir} que {eu | tenho}

{muito | uma sensação incrível} {perfeita | boa | excelente} estranha que eu {descobri | deparei com | descobri}

{exatamente | apenas} o que eu precisava.

Depois de ler isto, {achei que fosse | achei que fosse} {muito

| realmente | extremamente | bastante} {informativo | esclarecedor}.

Agradeço por você {tomar seu tempo | encontrar tempo

| gastar algum tempo} {e esforço | e energia} para

reunir {este artigo | este breve artigo | este artigo informativo | estas informações | este conteúdo} juntos.

Eu mais uma vez me encontro {eu mesmo | pessoalmente}

gastando {muito | uma quantidade significativa de | muito} tempo tanto lendo quanto {comentando | deixando comentários | postando comentários}.

Mas e daí, ainda valeu {vale a pena | vale a pena}!

|

{Artigos | postagens | artigos ou avaliações |

conteúdo} de qualidade é a {chave | segredo |

importante | principal | crucial} para {atrair | ser um foco para | convidar |

interesse} os {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} para { visite | vá ver | faça uma visita |

faça uma visita rápida} o {site | site | site | página da web}, é isso que este {site | site |

site | página da web} está fornecendo. |

A troca de links não é nada mais, {mas |

exceto | no entanto} é {apenas | simplesmente | apenas} colocar o link

do {blog | weblog | página da web | site | site} da outra pessoa em sua página no local

{apropriado | apropriado | adequado} e outra pessoa também fará {mesmo | semelhante} {para | em favor de | em apoio de} você.

|

Eu li tantos {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo} {sobre | concernente | sobre | sobre o tópico dos} amantes do blogueiro {mas | exceto | no entanto} este {artigo

| postagem | artigo escrito | parágrafo} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente}

um {bom | agradável | bom | meticuloso} {artigo |

postagem | texto | parágrafo}, continue assim. |

{Realmente | Realmente | De fato | Verdadeiramente | Genuinamente} {não importa

se | quando} alguém não {entende | sabe | estar ciente de} {então

| depois disso | depois} depende de outros {usuários |

pessoas | espectadores | visitantes} que irão {ajudar |

auxiliar}, então aqui {acontece | ocorre | ocorre}.

|

Você {pode | poderia} {definitivamente | certamente} ver

seu {entusiasmo | experiência | habilidades} {no |

dentro do} {artigo | trabalho} que você escreve.

{A arena | O mundo | O setor} espera por {mais | ainda mais} escritores apaixonados {como você | como

você} que {não | têm | medo {de mencionar | de dizer} como

eles acreditam. {Sempre | Sempre | Em todos os momentos} {vá atrás

| siga} seu coração. |

{Ótimo | Excelente | Bom | Muito bom} {post | article}.

{Eu sou | Eu estou | Eu estarei} {enfrentando | lidando com | passando por |

enfrentando} {alguns desses | alguns desses | muitos desses} problemas também ..

|

{Ótimo | Excelente | Bom} {blog | site | site} {você tem | você tem |

você tem} aqui .. É {difícil de encontrar | difícil de encontrar} {qualidade | alta qualidade | boa qualidade | alta qualidade | excelente} escrita como a sua {hoje em dia}.

{Sinceramente | Sinceramente | Sério | Sinceramente} aprecio {pessoas

como você | indivíduos como você}! Cuide-se !!

Fui {recomendado | sugerido} este {blog | site | site} por meu primo.

{Eu sou | Eu} não tenho certeza se este post foi escrito por

ele como {ninguém | ninguém} sabe tão detalhadamente sobre meu

{problema | dificuldade | problema}. {Você é | Você é} {incrível | maravilhoso

| incrível}! Obrigado!

{Ótimo | Excelente | Maravilhoso | Bom | Muito bom} {artigo | postagem}!

{Estaremos | Estamos} vinculando {para isso | para este particularmente} ótimo {artigo | postagem | conteúdo} em {nosso site

| nosso site}. Continue escrevendo {o bom | o ótimo}.

|

Ó meu Deus! Artigo {Amazing | Incredible | Awesome | Impressionante} cara!

{Obrigado | Obrigado | Muito obrigado | Muito obrigado}, No

entanto, estou {experimentando | encontrando

| passando | tendo} {problemas com | dificuldades com | problemas com | problemas com} seu RSS.

Eu não {sei | entendo} {por que | a razão

por que} {Não consigo | Não consigo | Não consigo} {inscrever-se | participar}.

Há {outra pessoa | outra pessoa | qualquer pessoa}

{recebendo | tendo} {idêntico | o mesmo | semelhante} RSS {problemas |

problemas}? {Qualquer pessoa que | Qualquer pessoa que

| Qualquer pessoa que} conhece {a solução | a resposta} {você | pode} responder gentilmente?

{Thanx | Obrigado} !! |

{Muito bom | Incrível | Incrível | Excelente | Maravilhoso | Fantástico |

Excelente | Excelente} blog! Você tem alguma {recomendações

| dicas | dicas e sugestões | dicas úteis | sugestões | dicas} para aspirantes a escritores?

Estou {planejando | esperando} começar meu próprio {site | site

| blog} em breve, mas estou um pouco perdido em tudo. Você {propor | aconselhar | sugerir | recomendar} começar com uma

plataforma gratuita como o Wordpress ou optar por uma opção paga?

Existem tantas {escolhas | opções} por aí que estou

{totalmente | completamente} {confuso | oprimido}

.. Alguma {recomendações | sugestões |

ideias | dicas}? {Muito obrigado | Muito obrigado | Kudos

| Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado | Obrigado}!

|

É {difícil de encontrar | difícil de encontrar | quase impossível de encontrar | difícil de encontrar} pessoas {conhecedoras

| educadas | bem informadas | experientes} {sobre isso | sobre isso | para isso | neste particular} {tópico | assunto }, {mas você | no entanto,

você} {soa como | parece} você sabe do que está

falando! Obrigado

Eu {não | não} nem mesmo {conheço o caminho | entendo

como | sei como} {parei | terminei | terminei} até {aqui | aqui}, {no entanto |

mas} {pensei | presumi | Eu acreditei} que este {post | enviar | publicar | colocar} {costumava ser | era | já

foi} {bom | ótimo}. Eu {não | não} {percebo |

reconheço | entendo | reconheço | sei} quem {você é | você | você pode ser} {entretanto | mas} {definitivamente | certamente} {você é | você é } indo a um

blogueiro {famoso | conhecido} {se você | deveria | quando você

| no caso de você | no caso de você | para aqueles que | se acontecer de} {não | não são} já.

Saúde!

{Agradável | Bom | Exigente} {respostas | responder | respostas | responder de

volta | resposta} em troca desta {pergunta | consulta

| dificuldade | problema | assunto} com argumentos {sólidos | firmes | reais | genuínos} e {descrevendo | explicando | dizendo} {tudo | tudo | a coisa toda} {a respeito |

concernente | sobre | sobre o tópico de} isso.

|

Eu {não | não} nem sei como vim parar aqui, mas achei esse post {bom | ótimo}.

Eu {não | não} sei quem você é, mas {definitivamente | certamente} {você é | você} está indo para um blogueiro famoso se você {não | não está] já;) Saúde!

|

{Nós somos | Somos} {um grupo | um bando | um bando} de voluntários e {começando | abrindo} {um novo | um novo} esquema

em nossa comunidade. Seu {site | site | site}

{fornecido | nos ofereceu} {úteis | úteis | valiosos}

{informações | informações} para trabalhar. {Você | Você} {realizou | fez}

{impressionante | uma formidável} {tarefa | processo | atividade | trabalho} e

nossa {inteira | inteira} {comunidade | grupo | bairro} {será | será | pode ser

| provavelmente será | pode ser | provavelmente será}

{grato | grato} a você. |

{Bom | Ótimo | Excelente} maneira de {descrever | explicar | contar} e {bom | agradável | bom | meticuloso} {artigo | postar | texto | parágrafo} para {pegar | obter

| obter} {dados | informações | fatos} {a respeito | a respeito | sobre | sobre o tópico de} minha apresentação {tópico | assunto

| assunto | foco}, que irei {entregar | transmitir | apresentar} na {universidade | instituição de ensino superior | faculdade | academia | escola}.

|

{Legal | Excelente | Ótimo} {blog | weblog} {aqui | bem aqui}!

{Também | Além disso} seu {website | site | web site}

{muito | muito | muito | um pouco | bastante | carrega} {rápido | muito rápido}!

Qual {host | host} você {usa | usa | usa}? Posso {Estou recebendo

| Eu consigo} seu {associado | afiliado} {link | hiperlink} {para seu | em seu |

em seu | para seu} host? Eu {desejo | desejo | desejo} meu {site |

site | site} carregado tão {rápido | rapidamente}

quanto o seu lol |

Eu {amo | gosto muito} do seu blog .. cores e tema muito bons.

Você mesmo {criou | projetou | fez} este site ou contratou alguém para fazer

isso por você? Por favor {responda | responda de volta | responda}, pois estou

procurando {criar | projetar | construir} meu próprio blog e gostaria de {saber | descobrir} de onde

você tirou isso. {obrigado | muito obrigado | kudos | aprecio | elogios | obrigado | muito obrigado} |

{Somos | Somos} um grupo de voluntários e {começando

| abrindo} um novo esquema em nossa comunidade.

Seu {site | site | site} {fornecido | nos ofereceu} valiosas {informações | informações} para trabalhar.

{Você | Você} fez {um trabalho impressionante | formidável} e

nossa comunidade {inteira | inteira} será {grata | grata} a

você. |

Agradeço {a recomendação | esta postagem}. {Will | Deixe-me} experimentar.

|

Fazer perguntas é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom |

agradável | bom | exigente} se você não está entendendo {nada | algo} {totalmente

| completamente | inteiramente | totalmente}, {mas | exceto | entretanto} este {artigo | postagem | texto

| parágrafo} {fornece | ofertas | dá | apresenta} {bom | agradável | bom | meticuloso} entendimento {até | ainda}.

|

Você já {considerou | pensou} em {incluir | adicionar} um

pouco mais do que apenas seus artigos? Quer dizer, o que

você diz é {valioso | fundamental | importante} e {tudo

| tudo}. {No entanto | No entanto | Mas} {pense em |

imagine | pense em | imagine} se você adicionou ótimos {visuais | gráficos | fotos | imagens | imagens} ou {videoclipes | vídeos} para

dar mais às suas postagens, "pop "! Seu conteúdo é excelente, mas com {imagens | fotos} e {clipes | videoclipes | vídeos}, este {site | site | blog} poderia {inegavelmente | certamente | definitivamente} ser um dos {mais benéficos | muito melhores | melhores | best} em seu {nicho | campo}.

{Incrível | Incrível | Muito bom | Ótimo | Soberbo | Bom |

Maravilhoso | Fantástico | Excelente | Ótimo} blog!

|

Seu estilo {é tão | é realmente | é muito | é} único {em comparação com

| em comparação com} {outras pessoas | outras pessoas} {eu | eu} li coisas de.

{Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por | Agradeço por} postar {quando tiver | quando tiver}

a oportunidade, Acho que {Vou | Vou} apenas {favorito | marcador} {isso página | este site | este site | este blog}.

|

Postagem {Pretty | Very} {great | nice}. Eu {simplesmente | acabei de}

topar com seu {blog | weblog} e {queria | desejava} {para mencionar | para dizer} que {eu

| eu} {realmente | verdadeiramente} {gostei | amei} {navegando | surfando em torno

de} suas postagens de {blog | weblog}. {Em qualquer caso | Afinal} {irei |

Estarei} inscrevendo-me {para o seu | no seu | no seu | no seu} {feed | feed rss} e {Estou esperando | Espero | Estou esperando

} você escreve {de novo | mais uma vez} {em breve | muito em breve}!

|

Estou {impressionado | surpreso}, {Devo dizer | Tenho que

admitir}. {Raramente | Raramente} eu {encontro | encontro} um blog que é {ambos

| igualmente | igualmente} educativo e {divertido | envolvente | interessante | divertido},

e {deixe-me dizer-lhe | sem dúvida}, {você | você} acertou em cheio.

{O problema é | O problema é} {algo que | algo que | algo | um problema que} {insuficiente | muito poucos} {pessoas são

| pessoas são | homens e mulheres} falando de forma inteligente.

{Estou | Estou | Agora estou} muito feliz {que | eu} {tropecei | encontrei | me deparei

com} isto {na minha | durante a minha} {pesquisa por | caçar}

algo {relacionado a isto | a respeito disso | em relação a isso}.

|

Hmm, {parece | parece | parece} que seu {site | site |

blog} comeu meu primeiro comentário (foi {extremamente | super} longo),

então acho que vou resumir o que {enviado | tinha

escrito | escreveu} e digo, estou gostando muito do seu blog.

Eu {também | também} sou um aspirante a blog {blogger | escritor},

mas ainda sou novo em {a coisa toda | tudo}.

Você tem alguma {dicas úteis | recomendações | dicas e sugestões | pontos | sugestões | dicas} para escritores de blogs {inexperientes

| iniciantes | novatos | novatos | iniciantes | novatos}?

Eu {certamente | definitivamente | genuinamente |

realmente} aprecio isso. |

{Pretty | Very} nice post. Acabei de topar com o seu {blog |

weblog} e {queria | desejo} dizer que {eu tenho | eu}

{realmente | verdadeiramente} gostei de {navegar | navegar pelos} posts do seu blog.

{Em qualquer caso | Afinal} {irei | Estarei} inscrevendo seu {feed | feed rss}

e espero que você escreva novamente {em breve | muito em breve}!

|

Eu gosto das {valiosas | úteis} {informações

| informações} que você fornece em seus artigos. {Vou | Vou} marcar seu

{weblog | blog} e verificar novamente aqui {com frequência | regularmente}.

{Estou | Estou} bastante {certo | certo} {Vou | Vou} aprender {muitos | muitos | muitos |

muitos | muitos} materiais novos aqui mesmo!

{Boa sorte | Boa sorte} para o próximo! |

Se você estiver procurando por {best | most excellent | finest} conteúdos como {me | I do |

me}, {only | simplesmente | apenas} {visit | go to see |

pay a visit | pay a quick visit} este {website | site | site | página da web} {todos os dias | todos os dias | todos

os dias | o tempo todo} {porque | desde | as | porque} ele {fornece | oferece | dá | apresenta} {qualidade | recurso} conteúdo, obrigado |

Escreva mais, é tudo o que tenho a dizer. Literalmente,

parece que você confiou no vídeo para mostrar seu ponto de vista.

Você {claramente | definitivamente | obviamente} sabe do que está

falando, por que {desperdiçar | jogar fora} sua inteligência apenas postando vídeos em seu {blog | site | weblog} quando você poderia estar nos dando algo {esclarecedor |

informativo} para ler ? |

{Altamente | Muito} {enérgico | descritivo} {blog | artigo | postagem},

Eu {gostei | gostei | amei} que {muito | pouco}.

Haverá uma parte 2?

{Nice | Excellent | Great} post. {Eu costumava estar | Eu estava} verificando {continuamente | constantemente} este

{blog | weblog} e {estou | estou} {inspirado | impressionado}!

{Muito | Extremamente} {útil | útil} {informação

| informação} {especialmente | particular | especificamente} o {final | último | último |

restante | fechamento} {fase | parte | seção} :) Eu {cuidar de |

cuidado para | lidar com | manter | lidar} com essas {informações | informações} {muito | muito}.

{Eu costumava ser | Eu estava} {procurando | procurando} esta {particular | certas} {informações | informações} por um

{longo tempo | muito {longo | longo} tempo}.

{Obrigado | Obrigado} e {boa sorte | boa sorte}. |

{Nice | Excellent | Great} post. Eu estava verificando {continuamente | constantemente} este blog e {estou | estou} impressionado!

{Muito | Extremamente} {útil | útil} {informações | informações} {especialmente | particularmente | especificamente} a última parte :) Eu me importo com essas

{informações | informações} {muito | muito}. Eu estava {procurando

| procurando} esta {particular | certas} {informações | informações}

por um {muito tempo | muito tempo}. Obrigado e {boa sorte |

boa sorte}. |

{Ótimo | Incrível} {post | artigo}. |

Depois de {verificar | examinar | analisar | examinar | explorar | examinar} {alguns dos | vários | um

punhado de} {postagens do blog | artigos do blog | artigos} no seu {website |

web site | site | página da web | blog}, {Sinceramente | Sinceramente | Sinceramente | Sério} {gosto da sua | aprecio a sua} {maneira de | técnica

de} {blogar | escrever um blog}. Eu {favorito | salvei | livro marcado | marcado | adicionei | salvei como favorito} na minha lista

de favoritos {site | site | página da web} e voltarei {em breve | em um futuro próximo}.

{Por favor, verifique | Dê uma olhada em | Visite} meu {site | site} {também

| também} e {deixe-me saber | diga-me} {o que

você acha | como você se sente | sua opinião}. |

{Um interessante | Um fascinante | Um comentário intrigante | Uma

discussão} motivadora {vale a pena | definitivamente

vale} a pena}. {Eu acho | Eu acredito | Eu acredito | Eu acho

| Não há dúvida de que} {que você deveria | que

deveria | que você precisa} {escrever | publicar} {mais sobre | mais sobre} este {tópico | assunto | problema | assunto}, {pode não

| pode não} ser um tabu {assunto | assunto}, mas {geralmente

| geralmente | normalmente} {pessoas não | pessoas não | pessoas

não} { falar sobre | discutir | falar sobre} {such | these} {topics | subject | issues}.

Para o próximo! {Saudações | Muito obrigado | Atenciosamente | Atenciosamente | Cumprimentos} !!

|

{claro | obviamente | naturalmente | certamente} como seu {web-site | site | web site} {no entanto | mas}

você {precisa | ter que} {teste | verificar | dar

uma olhada} na ortografia em {bastante algumas | várias} de suas postagens.

{Um número | Vários | Muitos} deles estão repletos de {problemas | problemas} de ortografia e eu {em encontrar | encontrar | em encontrar}

é muito {incômodo | problemático} {para contar |

informar} {a verdade | a realidade } {por outro lado | no entanto | novamente | no entanto} {Eu irei | Eu irei} {certamente

| com certeza | definitivamente} voltarei {de volta | novamente}

novamente. |

Eu {aceitar como verdadeiro com | concordar com

| acreditar | considerar | confiar} {todas as | todas as} {ideias | conceitos | ideias} {você | você} {apresentado | introduzido

| oferecido} {para o seu | em sua | em sua | em sua} postagem.

{Eles são | Eles são} {muito | realmente} convincentes

{e irão | e podem} {definitivamente | certamente} funcionar.

{Ainda | No entanto}, as postagens são {muito | muito} {breve

| rápido | curto} para {novatos | iniciantes | novatos | iniciantes}.

{May apenas | May | Você poderia} por favor {extend |

prolongar | alongá-los} {um pouco | um pouco} da {próxima | subseqüente} vez?

{Obrigado | Obrigado} pela postagem. |

{Meu cônjuge e eu | Nós | Meu parceiro e eu} tropeçamos aqui {| vindo

de um | de um | por um} diferente {página da web | site | página | endereço

da web} e pensei que {poderia | também | pode muito

bem | deve} verificar as coisas. Eu gosto do que vejo, então {agora estou |

agora estou | estou apenas} seguindo você. Ansioso para

{ir mais | explorar | descobrir mais sobre | olhando | verificando | olhando | olhando para} sua página da web {de novo | mais uma vez | pela segunda vez | repetidamente}.

|

{Muito bom | Excelente | Bom | Muito bom} {post | article | write-up

| blog post}. Eu {certamente | definitivamente | absolutamente} {amo | aprecio} {este site | este site}.

{Continue assim | Continue o bom trabalho | Continue | Continue escrevendo | Obrigado}!

|

Você já {pensou sobre | considerou} {publicar | criar | escrever} um {e-book | ebook} ou autorar como convidado em outros {sites | sites | blogs}?

Eu tenho um blog {baseado em | centrado | baseado} nas mesmas {informações | idéias | assuntos | tópicos} que você discute e {realmente

gostaria | adoro} que você compartilhasse algumas

histórias / informações. Eu sei que meus {assinantes | público | espectadores |

visitantes | leitores} gostariam de {apreciar | valorizar | apreciar} seu trabalho.

Se {você está | você está} mesmo remotamente interessado, sinta-se à vontade para {enviar | atirar} em mim um {e-mail | e-mail | e-mail}.

|

{Meu cônjuge e eu | Nós | Meu parceiro e eu} tropeçamos aqui {| vindo

de um | de um | por um} diferente {página da web | site | página | endereço da web} e pensei que {poderia | também | pode muito bem | deve} verificar as coisas.

Eu gosto do que vejo, então {agora estou | agora estou | estou apenas} seguindo você.

Ansioso para {ir mais | explorar | descobrir mais

sobre | olhando | verificando | olhando | olhando para} sua página da

web {de novo | mais uma vez | pela segunda vez | repetidamente}.

|

{Nice | Excelente | Ótimo} blog aqui! Além disso, o seu {site | site

| site} carrega {rápido | muito rápido}! Qual {host | host} você

está usando? Posso obter o seu link de afiliado para o seu host?

Desejo que meu {site | site | site} carregue tão {rápido | rapidamente} quanto o seu lol |

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá |

Olá | Olá}! Eu sei que isso está {meio | um pouco | meio fora do assunto,

mas estava me perguntando qual plataforma de blog você está

usando para este {site | site}? Estou ficando {cansado | farto | farto}

do Wordpress porque tive {problemas | problemas} com

hackers e estou procurando {opções | alternativas} para outra plataforma.

Eu ficaria {ótimo | incrível | fantástico} se você pudesse me apontar na direção de uma boa plataforma.

|

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Eu sei que isso está {meio | meio} fora do assunto, mas eu queria saber se

você sabia onde eu poderia {encontrar | obter | localizar}

um plugin de captcha para o meu formulário de comentário?

Estou usando a mesma plataforma de blog que a sua e estou tendo

{problemas | dificuldade | problemas} para encontrar uma? Muito obrigado!

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Esta é a minha primeira visita ao seu blog! Somos um {grupo | coleção | equipe} de voluntários e estamos iniciando uma

nova {iniciativa | projeto} em uma comunidade no mesmo nicho.

Seu blog nos forneceu informações {valiosas | úteis | benéficas} para trabalharmos.

Você fez um trabalho {maravilhoso | excelente | extraordinário | maravilhoso}!

|

{Quando eu | Depois de eu} {originalmente | inicialmente} {comentou

| deixei um comentário} Eu {parece ter | parece ter} {clicado | clicado} na caixa

de seleção -Notifique-me quando novos comentários forem adicionados- {e agora | e de agora em diante}

{cada vez a | cada vez a | sempre que um} comentário for adicionado {Recebo | Recebo

| Recebo} {quatro | 4} e-mails {com o mesmo | com exatamente

o mesmo} comentário. {Existe | Talvez haja | Deve haver}

{uma maneira | um meio | um método fácil} {você pode | você é

capaz de} me remover desse serviço? {Obrigado |

Muito obrigado | Obrigado | Saudações | Muito obrigado | Agradeço | Kudos}!

|

{Em primeiro lugar | Em primeiro lugar} {Eu quero | Eu gostaria

de} dizer {ótimo | incrível | ótimo | excelente | maravilhoso | fantástico | excelente} blog!

Eu tenho uma pergunta rápida {that | in which | which} Eu

gostaria de perguntar {if you don't | if you not} mind.

Eu estava {curioso | interessado} {saber | descobrir} como você se

concentra e limpa {sua mente | seus pensamentos | sua cabeça} {antes | antes de} escrever.

{Eu tenho | Eu} tive {um momento difícil | um momento

difícil | um momento difícil | problemas | dificuldade} limpando

minha {mente | pensamentos} para obter meus {pensamentos | ideias} {para fora | lá fora}.

{Sim | Eu realmente faço} {gosto | tenho prazer

em} escrever {mas | no entanto} parece que os primeiros 10 a 15 minutos {são

| são | geralmente | costumam | tendem a ser} {desperdiçados | perdidos} {apenas | simplesmente} tentando descobrir como começar.

Alguma {sugestão | ideia | recomendação} ou {dicas | dicas}?

{Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}!

|

{Este blog | Este site | Este site} foi ...

{como eu | como faço para você} dizer isso? Relevante!!

Finalmente {eu descobri | eu encontrei} {algo que | algo que} me ajudou.

{Obrigado | Muito obrigado | Obrigado | Saudações | Muito obrigado |

Agradeço | Kudos}! |

Tudo é muito aberto com um {muito claro |

claro | preciso | muito claro} {explicação | descrição | esclarecimento} dos {problemas | desafios}.

Foi {verdadeiramente | realmente | definitivamente} informativo.

{Seu site é | Seu site é} {muito útil | muito útil | extremamente útil | útil}.

{Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por} compartilhar!

|

Este design é {perverso | espetacular | steller | incrível}!

Você {certamente | obviamente | com certeza | definitivamente} sabe como manter um leitor {entretido | divertido}.

Entre sua sagacidade e seus vídeos, quase fui

movido a começar meu próprio blog (bem, quase ...

HaHa!) {Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Excelente} trabalho.

Eu realmente {gostei | amei} o que você tinha a dizer e, mais

do que isso, como você o apresentou. Muito

legal!

Vai ser {fim | fim | fim} do meu dia, {mas | exceto | entretanto} antes de {fim | fim | fim} Estou lendo este {ótimo |

enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {artigo | postagem | artigo

escrito | parágrafo} para {aumentar | melhorar} minha {experiência

| conhecimento | know-how}. |

I {visitar | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} {todos os dias |

todos os dias | todos os dias | todos os dias} {alguns | alguns} {sites | sites | sites | páginas da web | blogs}

e {blogs | sites | sites de informação | sites} para ler {artigos | postagens |

artigos ou resenhas | conteúdo}, {mas | exceto | no entanto} este {blog |

blog | página da web | site | site da web} {fornece | oferece | dá | apresenta} {qualidade | recurso}

com base em {artigos | postagens | conteúdo | escrita}.

|

{Ei | Olá | Ei | Olá | Olá | Olá}! Eu só queria perguntar se você já teve {problemas | problemas | problemas} com hackers?

Meu último blog (wordpress) foi hackeado e acabei perdendo {meses | muitos meses | alguns meses | várias semanas} de

trabalho árduo devido à falta de {backup | backup de dados | backup}.

Você tem algum {soluções | métodos} para {prevenir | proteger contra |

parar} hackers? |

Acho que o administrador deste {site | site | site | página da web} está {realmente

| na verdade | na verdade | verdadeiramente | genuinamente} trabalhando duro {para | a

favor de | em apoio ao} seu {site | site | site | página da web}, {porque | desde | as | pela

razão de que} aqui todo {material | informação | dados | material} é baseado em qualidade {material | informação |

dados | material}. |

{Agora | Neste momento | Neste momento | Imediatamente} Estou {indo | indo embora | pronto}

para fazer meu café da manhã, {depois | mais tarde

que | uma vez | quando | depois} tomando meu café

da manhã {de novo | mais uma vez | novamente} para

ler {mais | adicionais | mais | outras} notícias. |

Eu {gosto de | apenas gosto dos} {valiosos | úteis} {informações | informações} que você {fornecer | fornecer} {para seus | em seus

| em seus | para seus} artigos. {Vou | Vou} marcar seu {weblog | blog} e {testar | verificar | dar uma olhada em} {novamente | mais uma vez} {aqui

| aqui} {freqüentemente | regularmente}. {Estou | Estou} {bastante | bastante | um pouco | um pouco | razoavelmente | relativamente | moderadamente | razoavelmente} {certo | certo}

{vou | serei} {ser informado | ser informado | aprender}

{muitos | muitos | muitos | muitos | muitos} itens novos {certo | adequado} {aqui | bem aqui}!

{Boa sorte | Boa sorte} para {o seguinte | o próximo}!

|

Eu acho que esta é {uma das | entre as} mais {importantes | significativas | vitais} {informações | informações} para

mim. E {estou | estou} feliz em ler seu artigo. Mas {quero | quero

| deveria} comentar sobre {poucas | algumas} coisas gerais, O estilo do

{site | site | site} é {perfeito | ideal | ótimo | maravilhoso}, os artigos

são realmente {excelente | bom | ótimo }: D. Bom trabalho, saúde |

É uma {vergonha | pena} você não ter um botão de doação!

Eu {com certeza | sem dúvida | com certeza | definitivamente} doaria para este {excelente | brilhante | fantástico | excelente |

excelente} blog! Eu {suponho | suponho} que por agora vou me contentar

com {book-mark | bookmarking} e adicionar seu feed RSS à minha conta do Google.

Estou ansioso para {fresh | brand new | new} updates e {falar sobre | compartilhar} este

{blog | site | site} com meu grupo do Facebook. {Chat |

Talk} em breve! |

Para ser honesto, não sou muito leitor de {online

| internet}, mas seus {blogs | sites} são muito legais,

continue assim! Seguirei e adicionarei seu {site | website} aos favoritos para

voltar {mais tarde | na estrada | no futuro | mais tarde}.

{Saudações | Atenciosamente | Muito obrigado} |

Este {artigo | postagem | artigo | parágrafo}

é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente}

um {bom | agradável | bom | meticuloso} que {ajuda | auxilia} novo {internet | web | net | a web} {usuários | pessoas | espectadores | visitantes}, que desejam

{por | a favor de} um blog. |

{É | É} {na verdade | na verdade | realmente |

na realidade | verdadeiramente} uma {nice | great} e {útil | útil} peça de {information |

info}. {Estou | Estou} {satisfeito | feliz | feliz} {que você

| simplesmente | que acabou de} compartilhar esta

{útil | útil} {informação | informação} conosco.

Por favor, {fique | mantenha-nos {informados | atualizados} assim.

{Obrigado | Obrigado} por compartilhar. |

Este {artigo | postagem | artigo | parágrafo} {fornece | ofertas | dá |

apresenta} uma ideia clara {para | projetado para | em favor de | em apoio

aos} novos {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} dos

blogs , que {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} como fazer {blogar

| blogar e construir sites | administrar um blog}. |

{Olá | Saudações | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Pergunta rápida que está {completamente | inteiramente | totalmente

fora do assunto. Você sabe como tornar seu site compatível com dispositivos móveis?

Meu {blog | site | site | site | weblog} parece estranho quando {visualizando | navegando} no

meu {iphone | iphone4 | iphone 4 | apple iphone}.

Estou tentando encontrar um {tema | modelo} ou plug-in que possa ser capaz de {consertar |

corrigir | resolver} este {problema | problema}.

Se você tiver alguma {sugestão | recomendação}, compartilhe.

{Obrigado | Com agradecimentos | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}!

|

{É | Não é | Não é a primeira vez que {visitar | ir ver | fazer uma

visita | fazer uma visita rápida} este {site | site | site | página da web}, estou {visitando |

navegando} isso {site | site | site | página

da web} diariamente e {pegar | obter | obter} {agradável | agradável | bom | exigente} {dados | informações | fatos} daqui {todos os dias |

todos os dias | todos os dias | o tempo todo} . |

{Fascinante | Legal | Incrível | Interessante | Legal | Ótimo | Incrível | Legal} blog!

O seu tema é personalizado ou você baixou de algum lugar?

Um {design | tema} como o seu com alguns {ajustes | ajustes} simples faria

meu blog {brilhar | pular | se destacar}. Por favor, deixe-me saber onde você conseguiu seu {design | tema}.

{Muito obrigado | Muito obrigado | Kudos | Muito obrigado | Agradeço | Vivas | Obrigado | Muito

obrigado | Obrigado} |

Este {artigo | postagem | texto | parágrafo} irá {ajudar | ajudar} a internet {usuários

| pessoas | espectadores | visitantes} para {criar | construir | configurar} novo {blog | blog | página

da web | site | web site} ou mesmo um {blog | weblog} do início ao fim.

|

Eu sei que isso está fora do assunto, mas estou pensando em começar meu próprio {blog | weblog} e estava {pensando | curioso} o que

tudo é {necessário | necessário} para obter {configurar | configurar}?

Estou assumindo que ter um blog como o seu custaria um bom dinheiro.

Não sou muito {internet | web} {experiente | inteligente}, então

não estou 100% {certo | positivo | certo}.

Quaisquer {dicas | recomendações | sugestões} ou conselhos seriam muito apreciados.

{Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito

obrigado} |

Meus {parentes | membros da família | família} {sempre | todo o tempo

| todas as vezes} dizem que estou {perdendo | matando} meu tempo aqui na {net | web}, {mas | exceto | no entanto}

eu sei que estou conseguindo {experiência | conhecimento | familiaridade |

know-how} {todos os dias | todos os dias | todos

os dias | o tempo todo} lendo {tal | estes} {agradável |

bom | bom | exigente} {artigos | postagens | artigos ou

resenhas | conteúdo} . |

Identifique com este artigo, {Eu verdadeiramente | Eu realmente | Eu seriamente | Sinceramente | Eu absolutamente | Eu realmente} {pense |

acredito | sinto | acredito que} {este site | este site |

este site | isso é incrível site} precisa de {muito mais | muito mais | muito mais | muito mais}

atenção. Provavelmente estarei {de volta | voltando} {para

ler | para ler | para ver} mais, obrigado pelo {info | informação | conselho}!

|

Eu conheço esta {website | web site | site | página da web} {fornece | ofertas | dá | apresenta}

qualidade {baseada | dependente | dependendo} {artigos | postagens

| artigos ou comentários | conteúdo} e {outro | adicional

| extra} {coisas | informações | dados | material}, existe

algum outro {site | site | site | página da web} que {fornece

| ofertas | dá | apresenta} {tais | estes | esses tipos de} {coisas | informações |

coisas | data} em qualidade?

Eu li este {artigo | postagem | texto | parágrafo} {totalmente

| completamente} {referente | concernente | sobre | no tópico da} {comparação | semelhança | diferença} de {mais recente | mais recente | mais

recente | mais recente -até-data | mais quente} e {anterior | anterior | anterior}

tecnologias, é {incrível | notável | incrível} artigo.

|

{Eu acho | Eu sinto | Eu acredito} {isto é | isto é} {um

dos | entre os} {tanto | tanto | mais} {importante | significativo | vital} {informações | informações}

para mim. E {estou | estou} {satisfeito | contente |

feliz} {lendo | estudando} seu artigo. {No entanto | Mas} {deseja | deseja | deveria} {observação | observação | declaração | comentário} em {poucos | alguns} {geral | comum

| básico | normal} {coisas | problemas}, O {website | site | web site} {gosto | estilo} é {perfeito | ideal | ótimo | maravilhoso}, o artigo é {na verdade | na verdade | realmente | na

realidade | verdadeiramente} {excelente | bom | ótimo}:

D. {Exatamente | Bom | Excelente} {tarefa | processo | atividade | trabalho}, saúde |

{Gosto | Gosto | Adoro | Gosto bastante | Gosto

muito} {lendo | lendo | olhando} {a post | an article} {that will make

| that can make} {people | men and women} pensar.

Além disso, {obrigado por | obrigado por | muito obrigado por} {permitindo | permitindo | permitir} que eu comente!

|

{Ei | Obrigado} blog muito {interessante | bom}!

|

Todo fim de semana eu costumava {visitar | ir ver | fazer

uma visita | fazer uma visita rápida} este {site | site | site | página da web}, {porque | as | pelo motivo que} eu {quero | desejo } prazer, {desde | as | pela razão que} este {site | site | site | página da web} conations

{realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | agradável | bom | exigente} engraçado

{ material | informação | dados | material} também. |

Eu {não sei | não sei} {se é | se é} só eu ou {se | se talvez} {todos os outros | todos

os outros} {experimentando | encontrando} {problemas com

| problemas com} {seu blog | seu site | seu site}.

{Parece que | Parece que | Parece que | Parece | Parece que} alguns dos {texto |

texto escrito} {em seu | em seu | em seu} {posts | conteúdo}

estão se esgotando a tela. {Outra pessoa | outra pessoa} pode {comentar | fornecer feedback} e me informar se isso está acontecendo com ela {também |

também}? {Isso pode | Isso pode | Isso pode} ser um {problema | problema} com

meu {navegador | navegador da web | navegador da Internet} porque isso já aconteceu {antes | anteriormente}.

{Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado} |

Você {realmente | na verdade} faz com que pareça tão fácil com a sua apresentação, mas acho que este {tópico | assunto} é {realmente | na verdade} algo {que | que} acho que nunca entenderia.

Parece muito {complicado | complexo} e {muito | extremamente} amplo para mim.

{Estou | Estou} ansioso pelo seu próximo post, {Vou | Vou} tentar pegar o jeito!

|

{Gostaria de | Devo | Gostaria de | Tenho de} agradecer

pelos esforços que {você | você} colocou em {escrever isto | escrever este} {blog |

site | site}. {Estou esperando | Estou esperando | Eu realmente espero} {ver | ver | verificar} o mesmo {blog posts | conteúdo}

de alta qualidade {de você | por você} {no futuro | mais

tarde } também. {Na verdade | Na verdade}, suas habilidades de escrita criativa {inspirou | motivou |

encorajou}-me a obter {meu | meu próprio | meu, pessoal} {blog | site | site} agora;) |

É {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} muito {complexo

| difícil | complicado} nesta vida {ocupada

| cheia de atividade | ativa} ouvir notícias na {TV | Televisão}, {então | assim |

portanto} Eu {apenas | simplesmente | apenas} uso {internet | web | world wide web | a web} para

esse {propósito | motivo}, e {pegar | obter | obter} o {mais recente | mais recente | mais recente

| mais atualizado -data | mais quente} {notícias | informações}.

|

Estou {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {grato | grato}

ao {proprietário | titular} deste {site | site | site | página da web} que compartilhou este {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {artigo | postagem | texto | parágrafo} em {aqui | neste lugar | neste momento}.

|

Eu sou {leitor | visitante} regular, como vão vocês?

Este {artigo | postagem | texto | parágrafo} postado neste {site |

site | site | página da web} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | agradável |

bom | exigente}. |

É {realmente | na verdade} um {nice | cool | great} e {útil

| útil} pedaço de {information | info}. {Estou | Estou} {satisfeito | feliz | feliz} {que você | simplesmente

| que acabou de} compartilhar esta {útil | útil} {informação | informação} conosco.

Por favor, {fique | mantenha-nos {informados | atualizados} assim.

{Obrigado | Obrigado} por compartilhar. |

Sim! Finalmente {algo | alguém escreve} sobre% keyword1%.

|

{Inegavelmente | Inquestionavelmente | Definitivamente}

{acreditar | considerar | imaginar} que {que você | que você} {declarou | disse}.

Seu {favorito | favorito} {justificativa | razão} {parecia ser | parecia ser} {na

| na} {internet | rede | web} o {mais simples | mais fácil} {coisa |

fator} a {manter em mente | tenha em mente | lembre-se

| considere | leve em consideração | tenha em mente | tome nota | esteja atento | compreenda | esteja ciente | leve em consideração} de.

Eu digo a você, eu {definitivamente | certamente} fico {irritado | irritado} {ao mesmo

tempo que | enquanto | mesmo as | enquanto} {outras pessoas

| pessoas | outras pessoas | pessoas} {considerar | pensar sobre} {preocupações | preocupações | problemas} que eles {claramente | apenas} {não | não} {percebem | reconhecem | compreendem | reconhecem

| sabem}. Você {controlado | conseguiu} acertar o prego no {topo | o mais alto} {as {smartly | well

| neatly} as | and also | and} {defined | outlined} out {the tudo | the tudo} { sem necessidade | sem ter} {efeito colateral | efeitos colaterais}, {outras

pessoas | pessoas | outras pessoas | pessoas} {pode | poderia} receber um sinal.

Será {provável | provavelmente} {de volta | novamente} para obter mais.

{Obrigado | Obrigado} |

{Inegavelmente | Inquestionavelmente | Definitivamente} acredita no que você {declarou | disse}.

Sua {justificativa | razão} favorita {parecia ser | parecia ser} na {internet

| net | web} a coisa {mais simples | mais fácil} de se saber.

Eu digo a você, eu {definitivamente | certamente} fico {irritado | irritado} enquanto as pessoas {considere | pensam sobre} preocupações

que eles {claramente | apenas} {não | não} sabem sobre.

Você conseguiu acertar o prego no topo {bem como | e também | e} definiu

a coisa toda sem ter {efeito colateral | efeitos colaterais},

as pessoas {podem | poderiam} receber um sinal.

Será {provável | provavelmente} de volta para obter mais.

Obrigado

Estou {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente |

genuinamente} {feliz | satisfeito | contente | encantado} por {ler

| dar uma olhada} neste {blog | blog | página da web | site |

site} postagens que {contém | consiste em | inclui | carrega} {lotes

| abundância | toneladas} de {úteis | úteis | valiosos} {dados | informações | fatos}, obrigado por fornecer {such | estes | esses tipos de} {dados | informações | estatísticas}.

|

Você {realmente | realmente} faz {parecer | parecer}

{tão fácil | realmente fácil} {com sua | junto com sua

| junto com sua} apresentação {no entanto | mas} Eu {em

encontrar | encontrar | encontrar} isso { tópico | assunto} a ser {realmente

| realmente} {algo | uma coisa} {que | que} {Eu acho | Eu

sinto | Eu acredito} {Eu | Eu poderia | Eu} {nunca | de forma alguma}

Compreendo. {Parece | Parece | Parece} muito {complicado

| complexo} e {muito | extremamente} {largo | amplo | extenso | grande | vasto | enorme} para mim.

{Estou | Estou} {dando uma olhada | olhando |

dando uma olhada} {adiante | à frente} {para seu | em seu | em seu | em seu} {próximo | subsequente} {post

| enviar | publicar | colocar para cima}, {Eu vou |

Vou} {tentar | tentar} pegar o {pendurar | segurar | agarrar | agarrar | pendurar} disso!

|

{Grande entrega | Pontos incríveis | Toque}. Argumentos {Ótimo | Excelente | Sólido | Som}.

Mantenha o {incrível | bom | ótimo} {esforço | trabalho | espírito}.

|

Estou {realmente | verdadeiramente} gostando do design e layout do seu {blog | site | site}.

É muito agradável para os olhos, o que torna muito mais

{agradável | agradável} para mim vir aqui e visitar com mais frequência.

Você contratou um {designer | desenvolvedor} para criar seu tema?

{Excelente | Ótimo | Fantástico | Excepcional | Excelente | Excelente} trabalho!

|

{Incrível | Ridículo | Excelente | Inspirador | Impressionante} {quest

| story} lá. O que {ocorreu | aconteceu} depois?

{Boa sorte | Obrigado | Tome cuidado}! |

{sempre | o tempo todo | constantemente | continuamente

| cada vez} eu costumava ler {artigos | postagens | artigos

ou resenhas | conteúdo} {que | que} {também | também} esclarecia seu motivo, e isso também

está acontecendo com este {artigo | postagem | texto |

parágrafo} que estou lendo {aqui | neste lugar | neste momento | agora}.

|

{Você deve | Você deve | Você precisa} {participar

| fazer parte de} um concurso para um {dos melhores | dos maiores | dos melhores | da mais alta qualidade

| dos mais úteis} { blogs | sites | sites} {na web | na internet | na rede | online}.

{Vou | Vou | Com certeza vou | Vou} {recomendar | altamente recomendar} {este site | este site | este blog | este site}!

|

{Fiquei | Estou} {muito satisfeito | extremamente satisfeito | muito satisfeito | muito feliz | mais do que feliz | animado} {encontrar | descobrir | descobrir}

{este site | este site | este site | este ótimo site | esta página}.

{Eu queria | Eu quero | Eu preciso} agradecer

a você {por seu | por seus} tempo {por isso | apenas por isso | devido a isso |

por isso particularmente} {maravilhoso | fantástico} lido !!

Eu definitivamente {gostei | amei | apreciei |

gostei | saboreei | realmente gostei} de cada {um pouco | pouco | parte} disso {e eu |

e também} você {favorito | marcado | salvo

como favorito | marcado no livro | livro marcado

| salvo em fav} {para verificar | para ver | para ver} novas {coisas | coisas | informações} {em seu | em seu} {blog | site | site | site}.

|

Blog {Sweet | Wonderful}! Eu o encontrei enquanto {navegava

| navegava | pesquisando} no Yahoo News. Você tem alguma {dicas | sugestão} sobre como ser listado no Yahoo News?

Estou tentando há um tempo, mas nunca consigo chegar lá!

{Obrigado | Muito obrigado | Agradeço | Saúde | Obrigado} |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} {site

| web site | website}. {Muitas | Muitas | Muitas} {úteis | úteis} {informações | informações}

aqui. {Estou | Estou} enviando para {alguns | alguns

| vários} {amigos | amigos | amigos} e {também | adicionalmente} compartilhando delicioso.

E {claro | obviamente | naturalmente | certamente}, {obrigado | obrigado} {pelo seu | no seu

| no seu | no seu} {esforço | suor}! |

{ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} {post | enviar | publicar | colocar}, muito informativo.

{Eu me pergunto | Estou pensando | Eu pondero} por que {o outro | o oposto} {especialistas | especialistas} deste

setor {não | não} {perceba | compreenda | observe} isso.

Você {deve | deve} {continuar | prosseguir} sua escrita.

{Estou | Estou} {certo | confiante}, {você tem | você já} {uma enorme | uma

ótima} base de leitores! |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} batida!

Eu {desejo | gostaria de} ser aprendiz enquanto você

altera seu {site | site | site}, como {posso | poderia} me inscrever em um blog {site |

site | site}? A conta {aided | ajudou} me um acordo aceitável.

Eu estava {tiny | um pouco} familiarizado com esta

sua transmissão {fornecida | oferecida} brilhante e clara {conceito | ideia}

|

{ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico

| excelente} {questões | pontos} ao todo, você {apenas | simplesmente} {ganhou | ganhou

| recebeu} {a {logo | emblema | novo | um novo} leitor. O que {pode | pode | poderia |

gostaria} de {sugerir | recomendar} {em relação a | sobre} sua {postagem |

enviar | publicar | publicar} {que você | que

você simplesmente | que acabou de} fazer {alguns | alguns} dias

{atrás | no passado}? Alguma {certeza | positiva | certa}?

|

Você se importa se eu citar algumas das suas {postagens | artigos}, contanto que eu forneça créditos e fontes para o seu {página

| site | site | blog | blog}? Meu {blog site | website

| blog} está na {mesma | exatamente} {área de interesse | nicho} que o seu e meus {visitantes | usuários} se beneficiariam {certamente |

definitivamente | genuinamente | verdadeiramente |

realmente} de { muitas das | algumas das} informações que você {apresenta | fornece} aqui.

Por favor, deixe-me saber se esta {tudo bem | tudo bem | ok} com você.

{Atenciosamente | Muito obrigado | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado |

Obrigado}! |

Com tanto {conteúdo e artigos | conteúdo escrito | conteúdo}, você já teve {problemas |

questões} de plagorismo ou {violação | violação} de direitos autorais?

Meu {site | site | blog} tem muito conteúdo {completamente único | exclusivo | único} que eu mesmo {autor |

criei | escrevi} ou terceirizei, mas {parece | parece | parece} muito

dele é aparecendo em toda a {web | internet} sem minha {acordo | autorização | permissão}.

Você conhece {soluções | técnicas | métodos | formas}

de ajudar {proteger contra | reduzir | parar | evitar} que o

conteúdo seja {roubado | roubado}? Eu {certamente | definitivamente | genuinamente

| verdadeiramente | realmente} aprecio isso. |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} {mercadorias | itens} de você, cara.

{Eu | Eu tenho} {tenha em mente | tenha em mente | lembre-se

| considere | leve em consideração | tenha em mente | tome nota | esteja

atento | compreenda | esteja ciente | leve em conta} suas coisas

{antes de | anterior a} e {você | você é} {simplesmente | apenas} {também | extremamente} {ótimo | maravilhoso | fantástico

| magnífico | excelente}. Eu {realmente | realmente} gosto do que {você | você tem} {recebeu | recebeu | obteve | adquiriu | comprou} {aqui | bem aqui}, {realmente

| certamente} gosto do que {você | você é} { afirmando | dizendo} e {a maneira | a melhor maneira | a

maneira pela qual} {em que | por qual | durante a qual | por qual | em

que} {você afirma | você está dizendo | você diz}. {Você está fazendo |

Você faz | Você está tornando} {divertido | agradável} e {você ainda | você continua a} {cuidar de

| cuidar de} para {ficar | manter} {inteligente | sensato | sábio} .

Eu {não posso | não posso | não posso} esperar para {ler | aprender}

{muito mais | muito mais} de você. {Isso é | Isso é} {na verdade | realmente} um

{ótimo | ótimo | maravilhoso | tremendo} {site | site | site}.

|

Se alguém {precisa | deseja | deseja | deseja} ser atualizado com as tecnologias {mais recentes | mais recentes |

mais recentes | mais atualizadas | mais quentes} {então | depois disso | depois | portanto},

ele deve ser {visita | vá para ver | faça uma visita |

faça uma visita rápida} este {site | site | site | página da

web} e esteja atualizado {todos os dias | todos os dias

| todos os dias | o tempo todo}. |

Eu estava {pensando | curioso} se você já {considerou | pensou em} alterar o {layout | layout da página | estrutura} do seu {blog

| site | website}? Está muito bem escrito; Eu

amo o que você tem a dizer. Mas talvez você pudesse um pouco

mais na forma de conteúdo para que as pessoas pudessem se conectar melhor com ele.

Você tem uma quantidade enorme de texto por

ter apenas {um | 1} ou {dois | 2} {imagens | fotos}.

Talvez você pudesse espaçar melhor?

Muito {em breve | rapidamente | rapidamente | em breve} este {site |

site | site | página da web} será famoso {entre | entre} todos os {blogs | blogs e construção de sites | blog} {usuários | pessoas |

visualizadores | visitantes }, devido ao seu {bom | agradável | bom | exigente} {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo} |

Se alguém {precisa | deseja | deseja | deseja} visão de especialista {sobre | sobre |

sobre | sobre o tópico de} {blogging | blogging and site-building | running a

blog} {then | after that | afterward} i {sugerir | propor |

aconselhar | recomendar} que ele / ela {visite

| vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} este {blog | weblog |

página da web | site | site}, Continue com {bom | agradável | bom | fastidioso} {trabalho |

trabalho}. |

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} produtos

de você, cara. {Eu | Eu} entendi suas coisas

antes de e {você | você é} {muito | extremamente} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente}.

Eu {realmente | realmente} gosto do que {você | você} adquiriu aqui,

{realmente | certamente} gosto do que {você | está} {afirmando | dizendo} e da maneira

como o diz. Você o torna {divertido | agradável} e ainda {cuidar

de | cuidar} para mantê-lo {inteligente | sensato | sábio}.

Eu {não posso | não posso | mal posso} esperar para ler {muito mais | muito mais} de

você. Este é {na verdade | realmente} um {ótimo | ótimo

| maravilhoso | tremendo} {site | site | site}.

|

{Ótimo | Maravilhoso | Fantástico | Magnífico | Excelente} batimento!

Eu {desejo | gostaria de} aprendiz {ao mesmo tempo que | enquanto | embora | enquanto} você altera seu {site | site |

site}, como {pode | poderia} me inscrever em um {blog

| blog } {site | site | site}? A conta {aided | me ajudou} a

um acordo {apropriado | aplicável | aceitável}.

Eu {fui | fui | fui} {minúsculo | um pouco} {familiar | conhecedor} desta sua transmissão {fornecida |

oferecida} {brilhante | brilhante | brilhante | vibrante

| vívido} {transparente | claro} {conceito |

ideia} |

{Normalmente | Normalmente | Geralmente} Eu {não | não} {leia | aprendo} {artigo | postar} em blogs,

{no entanto | mas} Eu {desejo | gostaria de} dizer que este artigo é muito {forçado | pressionado | compelido}-me {a dar uma olhada | para tentar | verificar} e fazer {então | isso}!

Sua escrita {gosto | estilo} tem me {espantado | surpreendido}.

{Obrigado | Obrigado}, {bastante | muito} {ótimo |

bom} {artigo | postagem}. |

{Eu costumava ser | fui} {recomendado | sugerido} este {blog | site

| site} {por | via | por meio de | por meio

de | por} meu primo. {Eu sou | Estou} {agora não | não | não

estou mais} {certo | positivo | certo} {quer | quer

ou não} este {post | enviar | publicar | colocar} está

escrito {através | via | por maneira de | por meio de | por} ele como

{ninguém | ninguém} mais {perceber | reconhecer | compreender | reconhecer | saber} tal

{específico | particular | certo | preciso | exclusivo | distinto

| exato | especial | especificado | direcionado

| detalhado | designado | distinto} {aproximadamente | sobre}

meu {problema | dificuldade | problema}. {Você é | Você é}

{incrível | maravilhoso | incrível}! {Obrigado

| Obrigado}! |

{Ei | Olá} Pronto. Encontrei seu blog usando msn. Este

é {um muito | extremamente | um artigo muito} bem escrito.

{Eu irei | Eu irei} {certifique-se | certifique-se} de marcá-lo

e {voltar | retornar} para ler mais de suas {informações | informações} úteis.

Obrigado pela postagem. {Vou | Vou} {definitivamente | certamente} {comeback |

return}. |

{Ei | Olá} Pronto. {Eu encontrei | Eu descobri} seu {blog | weblog} {o uso de | usando | o uso de} msn. {This is | That

is} {a very | an extremamente | a realmente} {smart | well | ordenadamente} artigo escrito.

{Eu irei | Eu irei} {certifique-se | certifique-se} de marcá-lo e {voltar | retornar} para {ler | aprender} {mais | extra} de suas {úteis | úteis} {informações | informações}.

{Obrigado | Obrigado} pela postagem. {Vou | Vou} {definitivamente |

certamente} {comeback | return}. |

Obrigado {por um | por um | por seu | por seu pessoal | por uma | pela | sua} postagem maravilhosa!

Eu {realmente | sério | muito | definitivamente | realmente | genuinamente | verdadeiramente |

certamente} gostei de ler, {você poderia ser | você

é | você pode ser | você pode ser | você | você será |

você pode ser | por acaso você é} um grande autor.

Vou {certifique-se de | garantir que | sempre | certifique-se de | certifique-se de | lembrar

de} marcar seu blog {e irei | e definitivamente irei | e acabará |

e frequentemente | e poderá} volte {de agora em diante | na

estrada | no futuro | muito em breve | algum dia

| mais tarde na vida | em algum ponto | no futuro previsível | em breve | mais

tarde}. Quero encorajar {| você a finalmente | que

você | mesmo a | você definitivamente | você a | um a | você} continue seu ótimo

{trabalho | postagens | redação | trabalho},

tenha um bom {dia | manhã | fim de semana | feriado fim de semana |

tarde | noite}! |

{Olá | Bom dia | Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}!

Eu poderia jurar que já estive neste {site | blog | website} antes,

mas depois de {ler | navegar | verificar} algumas das postagens, percebi que é novo para mim.

{De qualquer maneira | Mesmo assim | De qualquer maneira}, estou definitivamente {contente | feliz | encantado} Eu

encontrei e estarei {bookmarking | book-mark} e verificarei

novamente {freqüentemente | freqüentemente}! |

Obrigado {por | projetado para | em favor de | em apoio de} compartilhar um {bom |

agradável | bom | meticuloso} {pensamento | ideia | opinião | pensamento}, {artigo | postagem | artigo escrito | parágrafo} é { bom

| agradável | bom | exigente}, é por isso que li {totalmente | completamente | inteiramente} |

{hey | hello} lá e obrigado por sua {informação

| informação} - {I've | I have} {definitivamente | certamente} peguei

{any | something} new from here. No entanto, experimentei {alguns | alguns | vários} {problemas |

pontos} técnicos usando este {site | site | site}, {desde | as} eu experimentei

recarregar o {site | site | site} {muitos | muitas | muitas} vezes

antes de eu conseguir carregá-lo {corretamente | corretamente}.

Eu estava me perguntando se o seu {hospedagem | hospedagem

na web | host} está OK? Não que {estou | estou} reclamando,

mas os tempos de carregamento {lento | lento} das

instâncias irão {muito freqüentemente | frequentemente | às vezes} afetar sua colocação no google e {pode |

poderia} danificar sua {alta qualidade | qualidade

| alta -quality} pontuação se {publicidade | anúncios} e marketing com o Adwords.

{De qualquer forma | Bem} {I ' m | Estou} adicionando este RSS ao meu {e-mail

| e-mail} e {pode | poderia} procurar {muito

| muito} mais do seu respectivo conteúdo {intrigante | fascinante | interessante | empolgante}.

{Certifique-se | Certifique-se de} atualizar isso novamente {em breve | muito em breve}.

|

O que eu {não | não} {percebe | compreendeu} é {se a

verdade for dita | de fato | na verdade | na realidade | na verdade} como {você | você é} {agora não | não |

não está mais } {realmente | na verdade} {muito mais |

muito mais} {smartly | well | neatly} - {likes | apreciados | favored | preferidos} do

que você {pode ser | pode ser} {agora | agora}.

{Você é | Você é} {tão | muito} inteligente. {Você

sabe | Você entende | Você percebe | Você reconhece | Você já

sabe} {portanto | portanto} {significativamente | consideravelmente} {quando se trata de | em termos de | em relação a | com relação a | relativo a | no

assunto de | no caso de} este {tópico | assunto |

assunto}, {produziu | me fez} {da minha parte | pessoalmente | individualmente | na minha opinião | na minha opinião} {acreditar | considerar | imaginar} isso de { tantos |

numerosos | muitos} {vários | numerosos | variados} ângulos.

É como {homens e mulheres | mulheres e homens} {não parecem ser | aren ' t | não estão} {interessado | fascinado | envolvido} {a menos | até | exceto} {é | é} {algo | uma coisa} a

{realizar | fazer} com {Mulher | Senhora | Menina} gaga! {Your own | Your personal | Your individual}

stuff {excelente | bom | ótimo | excelente}.

{Sempre | Sempre | Sempre} {cuidar de | cuidar de | lidar com | manter | lidar} com isso!

|

{Hurrah | Uau}! {Finalmente | No passado | Afinal |

No final} eu obtive um {blog | weblog | página da web | site | site} de onde eu {pode | ser capaz de | saber como | ser capaz de} {realmente | realmente

| de fato | verdadeiramente | genuinamente} {levar | obter | obter}

{útil | útil | valioso} {dados | informações | fatos}

{a respeito | concernentes} ao meu estudo e conhecimento.

|

Quando alguém escreve um {artigo | postagem | texto | parágrafo}, ele / ela {mantém | mantém

| retém} a {ideia | pensamento | plano | imagem} de um usuário em sua {mente | cérebro} que como um o usuário pode {compreender | saber | estar ciente} disso.

{Então | Assim | Portanto} é por isso que este {artigo

| postagem | texto | parágrafo} é {incrível | ótimo | perfeito | extraordinário}.

Obrigado!

{Você | Você é} tão {legal | incrível | interessante}!

{Eu não | Eu não} {suponha | penso | acredito} {Eu | Eu tenho

| Eu realmente} {li | li} {qualquer coisa | algo | uma única coisa}

{assim | que} antes. Então, {bom | bom | ótimo | maravilhoso} {encontrar | descobrir} {alguém |

alguém | outra pessoa} {com alguns | com alguns | com} {original | exclusivo | genuíno} pensamentos sobre

este {assunto | tópico | assunto | assunto}. {Sério | Sério} ..

{obrigado por | obrigado por | muito obrigado por} começar isso.

{Este site | Este site | Este site} {é algo

| é uma coisa} {que é necessário | que é necessário | que é

necessário} {na web | na internet}, alguém {com um pouco | com algum

| com um pouco de} originalidade!

Obrigado {por um | por uns | por seu | por seu pessoal | por uma | por |

em sua} postagem maravilhosa! Eu {realmente | sério | bastante | definitivamente |

realmente | genuinamente | verdadeiramente | certamente} gostei de ler,

{você poderia ser | você é | você pode ser | você pode ser | você | você será | você pode ser

| por acaso você é} um grande autor. Eu {certifique-se de | garantir que | sempre | certifique-se de | | lembre-se

de} marcar seu blog como favorito {e irei | e definitivamente irei | e irei eventualmente | e muitas vezes | e pode} voltar {de agora

em diante | no futuro | no futuro | muito em breve | algum dia | mais

tarde na vida | em algum ponto | no futuro previsível | em breve | mais tarde}.

Quero encorajar {| você a finalmente | que você | mesmo a | você definitivamente | você a |

um a | você} continue seu ótimo {trabalho | postagens | redação | trabalho}, tenha um bom

{dia | manhã | fim de semana | feriado fim

de semana | tarde | noite}! |

{Obrigado | Agradecimento | Agradecimento} ao meu pai que {disse | informado | compartilhou com | declarou} a mim {a

respeito | sobre | sobre | sobre o tópico

de} este {blog | blog | página da web | site | site da web}, este {blog | weblog | página da web | site

| site} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente |

genuinamente} {incrível | notável | incrível}.

|

{Artigo | Postagem | Trabalho escrito | Parágrafo} escrever também é uma {diversão | empolgante}, se você {sabe | se

familiarizar com | estar familiarizado com} {então |

depois disso | depois} você pode escrever {de outra forma | ou então | se

não} é {complexo | difícil | complicado} de escrever.

|

{Não importa se | Quando} alguém pesquisa sua coisa {necessária | necessária | essencial | vital},

{então | portanto | portanto} ele / ela {deseja | precisa | deseja | deseja} estar disponível em detalhes, {

então | assim | portanto} essa coisa é mantida aqui.

Obrigado por finalmente {escrever | falar} sobre>%

blog_title% <{Gostou | Adorei} isso! |

Artigo {Ótimo | Muito bom | Informativo | Peculiar}, {exatamente | apenas | totalmente} o que eu {precisava | queria encontrar | estava procurando}. |

Meu irmão {sugerido | recomendado} Talvez eu goste deste {blog | site | site}. Ele estava {totalmente | inteiramente} certo. Esta postagem {realmente | verdadeiramente} fez meu dia. Você {não pode | não pode} imaginar {apenas | simplesmente} quanto tempo eu gastei para esta {informação | informação}! Obrigado!

Obrigado por compartilhar suas idéias {on | about}% meta_keyword%. Atenciosamente |

Meu irmão {sugerido | recomendado} Eu {possivelmente | talvez | talvez} goste deste {blog | site | site}. Ele {costumava ser | era | uma vez} {totalmente | inteiramente} certo. Este {post | enviar | publicar | colocar} {realmente | verdadeiramente} fez o meu dia. Você {não pode | não pode} {acreditar | considerar | imaginar} {simplesmente | simplesmente} quanto {tanto | tanto | muito} tempo que gastei para {informações | informações}! {Obrigado | Obrigado}! |

Quando eu {originalmente | inicialmente} comentei, cliquei na caixa de seleção "Notifique-me quando novos comentários forem adicionados" e agora cada vez que um comentário é adicionado, recebo {quatro | três | vários} {emails | e-mails} com o mesmo comentário. Existe alguma maneira de remover {me | people} desse serviço? {Obrigado | Muito obrigado | Muito obrigado | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Impressionante | Notável | Incrível}! É {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {incrível | notável | incrível} {artigo | postagem | texto | parágrafo}, tenho uma ideia muito clara {a respeito | referente | a | sobre o tópico de} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} a todos, é minha primeira {visita | vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} deste {blog | weblog | página da web | site | site da web}; este {blog | weblog | página da web | site | site} {contém | consiste em | inclui | carrega} {incrível | notável | incrível} e {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | ótimo | excelente} {material | informação | dados | material} {para | projetado para | em favor de | em apoio a} {leitores | visitantes}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} para {todos | todos | cada um}, é {realmente | na verdade | na verdade | verdadeiramente | genuinamente} um {bom | agradável | bom | exigente} para mim, { visite | vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} este {site | site | site | página da web}, {contém | consiste em | inclui} {valioso | precioso | inestimável | importante | útil | útil} Informações.

{Olá | E aí | Olá | Olá} para {todos | todos}, o conteúdo {presente | existente} neste {site | site | site | página da web} são {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {incrível | notável | incrível} para as pessoas {experiência | conhecimento}, bem, continuem os {nice | bons} colegas de trabalho. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} sou eu, também estou visitando este {site | site | site | página da web} {regularmente | diariamente | em uma base regular}, este {site | site | site | página da web} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {agradável | agradável | bom | exigente} e os {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} estão {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} compartilhando pensamentos {nice | agradáveis | bons | fastidiosos}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} Caro, você está {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} visitando este {site | site | site | página da web} {regularmente | diariamente | em uma base regular} , se for assim {then | after that | afterward} você {definitivamente | absolutamente | sem dúvida} {take | get | get} {nice | pleasant | good | fastidious} {experience | knowledge | know-how}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} estou kavin, é minha primeira {hora | ocasião} a comentar {em qualquer lugar | qualquer lugar}, quando li este {artigo | postagem | texto | parágrafo} pensei que poderia também {criar | criar} comentário devido a este {brilhante | sensível | bom} {artigo | postagem | texto | parágrafo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {amigos | amigos | colegas}, é {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} {a respeito | referente | a respeito | em o tópico de} {educação | ensino | tutoria | cultura} e {totalmente | completamente | inteiramente} {explicado | definido}, mantenha-o o tempo todo. |

Eu amei tanto quanto {você | você} receberá realizado aqui mesmo. O esboço é {bom gosto | atraente}, sua autoria {assunto | material} elegante. no entanto, você comando get {comprou | tenho} um {nervosismo | nervosismo | impaciência | tremores} sobre o que você deseja entregar o seguinte. inquestionavelmente vir {avançar | mais} anteriormente de novo {desde | as} exatamente o mesmo quase {muito | muito} frequentemente no caso de você proteger este {aumento | caminhada}. |

{Hi | What's up | Hi there | Hello} para {all | every one | every}, {because | since | as | pela razão de que} estou {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {keen | ansioso} de ler este {blog | weblog | página da web | website | site da web} a ser atualizado {regularmente | diariamente | em uma base regular}. Ele {contém | consiste em | inclui | carrega} {nice | agradáveis | good | fastidious} {stuff | information | data | material}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {todos | todos | todos}, aqui {todos | todos | todos} estão compartilhando {tal | esses | esses tipos de} {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento} , {então | portanto | portanto} é {bom | agradável | bom | meticuloso} ler este {blog | weblog | página da web | site | site}, e eu costumava {visitar | ir ver | fazer uma visita | pagar uma visita rápida} este {blog | blog | página da web | website | site da web} {todos os dias | todos os dias | todos os dias | o tempo todo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} a todos, como está {tudo | tudo | tudo}, acho que cada um está aproveitando mais este {website | site | site | página da web} e suas visualizações são {nice | agradáveis | good | fastidious} {for | projetado para | a favor de | em apoio a} novos {usuários | pessoas | espectadores | visitantes}. |

Recebi este {site | site | site | página da web} do meu {amigo | amigo | amigo} que {disse | informado | compartilhou comigo {a respeito | concernente | sobre | sobre o tópico} deste {site | web site | site | página da web} e {agora | no momento} neste momento estou {visitando | navegando} este {site | site | site | página da web} e lendo {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo muito informativo } {aqui | neste lugar | neste momento}. |

Para {mais recente | mais recente | mais recente | mais atualizado | mais quente} {notícias | informações}, você deve {visitar | ir para ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} {internet | web | world wide web | world-wide-web | the web} e na {internet | web | world-wide-web | the web} Eu achei este {site | site | site | página da web} como um {melhor | mais excelente | melhor} {site | site | site | página da web} para as atualizações {mais recentes | mais recentes | mais recentes | mais atualizadas | mais quentes}. |

{Marvelous | Maravilhoso | Excelente | Fabuloso | Soberbo}, que {blog | weblog | página da web | site | site} que é! Este {blog | weblog | página da web | site | site} {fornece | dá | apresenta} {útil | útil | valioso} {dados | informações | fatos} para nós, continue assim. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {amigos | amigos | colegas}, {agradável | agradável | bom | exigente} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} e {bom | agradável | bom | exigente} { argumentos | urgência} comentou {aqui | neste lugar}, estou {realmente | na verdade | na verdade | verdadeiramente | genuinamente} gostando deles. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} {amigos | companheiros | colegas}, como está {tudo | tudo | a coisa toda}, e o que você {deseja | desejo | desejo | gostaria} de dizer {a respeito | sobre | sobre | sobre o tópico} deste {artigo | postagem | peça escrita | parágrafo}, na minha opinião é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {incrível | notável | incrível} {para | projetado para | a favor de | em apoio} a mim. |

É {incrível | notável | incrível} {para | projetado para | em favor de | para me apoiar} ter um {site | site | site | página da web}, que é {benéfico | útil | útil | valioso | bom } {for | projetado para | em favor de | em apoio de} minha {experiência | conhecimento | know-how}. obrigado admin |

É {incrível | notável | incrível} {visitar | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} este {site | site | site | página da web} e ler as opiniões de todos os {amigos | amigos | colegas} {a respeito | concernente | a respeito | sobre o tema} deste {artigo | postagem | texto | parágrafo}, embora eu também esteja {agudo | ansioso | zeloso} de obter {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento}. |

Por que {usuários | pessoas | espectadores | visitantes} ainda {use | fazem uso de} para ler jornais quando neste {mundo | globo} tecnológico {tudo | tudo | tudo} está {disponível | acessível | existente | apresentado} na {net | web}? |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, {sim | sim | sim | claro} este {artigo | postagem | texto | parágrafo} é {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {nice | agradável | bom | exigente} e eu aprendi muitas coisas com ele {sobre | sobre | sobre | sobre o tópico de} blogs. obrigado.

{Olá | E aí | Olá | Olá}, {sempre | para todos os tempos | todo o tempo | constantemente | todas as vezes} eu costumava verificar as postagens de {blog | weblog | página da web | site | site} aqui {no início | em as primeiras horas} na {manhã | amanhecer | romper do dia | luz do dia}, {porque | desde | as | pela razão que} eu {gosto | amo | gosto} para {aprender | obter conhecimento de | descobrir} mais e mais. |

{Olá | E aí | Olá | Olá} a todos, é a minha primeira {visita | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} neste {site | site | site | página da web} e {artigo | post | pedaço de escrita | parágrafo} é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} frutífero {para | projetado para | em favor de | em apoio a mim, continue postando {tais | estes | esses tipos de} {artigos | postagens | artigos ou resenhas | conteúdo}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, este fim de semana é {bom | agradável | bom | exigente} {para | projetado para | em favor de | em apoio} a mim, {porque | desde | as | pelo motivo que} neste {tempo | ocasião | ponto no tempo | momento} estou lendo este {ótimo | enorme | impressionante | maravilhoso | fantástico} {informativo | educacional} {artigo | postagem | texto | parágrafo} aqui em minha {casa | casa | residência}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, {tudo | tudo | tudo} está indo {bem | bem | som | perfeitamente | bem} aqui e, claro, todos estão compartilhando {dados | informações | fatos}, isso é {realmente | realmente | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {bom | ótimo | excelente}, continue escrevendo. |

{Um impressionante | Um excelente} compartilhamento! {Eu tenho | Eu} acabei de encaminhar isso para um {colega | amigo | colega de trabalho | colega de trabalho} {que era | quem tinha sido | quem estava} {fazendo uma | conduzindo uma} pequena {pesquisa | lição de casa} sobre esta. E ele {de fato | na verdade} {comprou | pediu} me {café da manhã | almoço | jantar} {porque | simplesmente porque | devido ao fato de que} {eu encontrei | descobri | me deparei com} para ele ... lol. Então, {deixe-me | permitir-me} reformular isso .... {Obrigado por | Obrigado pela} refeição !! Mas sim, {obrigado | obrigado} por gastar {tempo | tempo | algum tempo} {para discutir | falar sobre} este {assunto | problema | tópico | assunto} aqui em seu {site | site | site | site da internet | página da web | blog}. |

uau, este {blog | weblog} é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} {eu amo | eu realmente gosto | eu gosto} {ler | estudar} seus {artigos | postagens}. {Stay | Keep} up the {good | great} trabalho! {Você sabe | Você entende | Você percebe | Você reconhece | Você já sabe}, {muitos | muitos | muitos} {pessoas são | indivíduos são | pessoas são} {caçando | procurando | procurando} {ao redor | redondo} para esta {info | informação}, {você pode | você poderia} {ajudar | ajudá-los} muito. |

{Saudações | Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Eu sei que isso está meio fora do assunto {entretanto, | no entanto | no entanto | mas} eu pensei em perguntar. Você estaria interessado em {trocar | negociar} links ou talvez convidar {escrever | autorar} um blog {artigo | postagem} ou vice-versa? Meu {site | site | blog} {vai ao longo | discute | endereços | cobre} muitos dos mesmos {assuntos | tópicos} que o seu e eu {sinto | acredito | acho} que poderíamos nos beneficiar muito uns dos outros. Se {acontecer de você ser | você pode estar | você está | você está} interessado, sinta-se à vontade para {enviar | atirar} em mim um {e-mail | e-mail}. Estou ansioso para ouvir de você! {Awesome | Terrific | Soberbo | Maravilhoso | Fantástico | Excelente | Ótimo} blog, a propósito! |

{Este site | Este site | Este excelente site | Este site | Esta página} {realmente | verdadeiramente | definitivamente | certamente} contém {todos os | todos os} {informações | informações | informações e fatos} {Eu queria | Eu necessário} {sobre isso | em relação a este} assunto e não sabia a quem perguntar. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, Eu {quero | desejo | desejo | gostaria} de me inscrever neste {blog | weblog | página da web | site | site} para {levar | obter | obter} {últimas | mais recentes | mais recentes | mais atualizadas | mais quentes} atualizações, {então | portanto | portanto} onde posso fazer isso, {help | assist | help out}. |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, é {bom | agradável | bom | meticuloso} {artigo | postagem | artigo | parágrafo} {referente | referente | sobre | no tópico de} impressão de mídia, todos nós {saber | estar familiarizado com | entender | estar ciente de} mídia é uma {ótima | enorme | impressionante | maravilhosa | fantástica} fonte de {dados | informações | fatos}. |

{Ei | E aí | Olá | Olá | Ei | Olá | Olá | Olá} você está usando Wordpress para sua plataforma de {blog | site}? Eu sou novo no mundo dos blogs, mas estou tentando começar e {criar | configurar} o meu próprio. Você {precisa | requer} qualquer {codificação | codificação html} {conhecimento | experiência} para fazer seu próprio blog? Qualquer ajuda seria {muito | realmente} apreciada! |

{Olá | E aí | Olá | Olá}, depois de ler este {incrível | notável | incrível} {artigo | postagem | texto | parágrafo}, estou {também | também | também} {feliz | contente | alegre | encantado} em compartilhar minha {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento} aqui com {amigos | companheiros | colegas}. |

{Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} Estou tão {grato | contente | animado | feliz | emocionado | encantado} Encontrei sua {página do blog | página da web | site | site | site | site | weblog | blog}, realmente encontrei você por {erro | erro | acidente}, enquanto estava {pesquisando | navegando | pesquisando | procurando} no {Digg | Askjeeve | Aol | Bing | Google | Yahoo} por algo mais, {Mesmo assim | Independentemente | De qualquer forma | De qualquer forma} Estou aqui agora e gostaria apenas de dizer {muito obrigado | kudos | saudações | obrigado | muito obrigado | obrigado} por um {fantástico | maravilhoso | notável | incrível | tremenda} postagem e um blog completo {emocionante | emocionante | interessante | agradável | divertido} (também adoro o tema / design),Não tenho tempo para {ler | navegar | examinar | percorrer | ler} tudo no {minuto | momento}, mas {book-marcado | salvo | marcado} e também {adicionado | incluído | adicionado} seus feeds RSS, então, quando eu tiver tempo, voltarei para ler {muito mais | muito mais | muito mais | mais}, por favor, continuem {incrível | excelente | fantástico | excelente | ótimo} {jo | b | trabalho}. |

{Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Este é o meu {primeiro | primeiro} comentário aqui, então eu só queria dar um grito rápido e {dizer a você | dizer} que {genuinamente | verdadeiramente | realmente} gosto de {ler | ler} suas {postagens | artigos | postagens } Você pode {sugerir | recomendar} qualquer outro blog / site / fórum que {examine | lidem com | cobrem} os mesmos {assuntos | tópicos}? {Muito obrigado | Obrigado pelo seu tempo | Muito obrigado | Agradecemos | Muito obrigado | Muito obrigado | Obrigado | Obrigado}! |

{Saudações | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} Estou tão {grato | contente | animado | feliz | emocionado | encantado} Encontrei sua {página do blog | página da web | site | site | site | site | weblog | blog}, realmente encontrei você por {erro | erro | acidente}, enquanto eu estava {pesquisando | navegando | pesquisando | procurando} no {Digg | Askjeeve | Aol | Bing | Google | Yahoo} por algo mais, {Mesmo assim | Independentemente | De qualquer forma | De qualquer forma} Estou aqui agora e gostaria apenas de dizer {muito obrigado | kudos | saudações | obrigado | muito obrigado | obrigado} por um {fantástico | maravilhoso | notável | incrível | tremenda} postagem e um blog completo {emocionante | emocionante | interessante | agradável | divertido} (também adoro o tema / design), nãot tenho tempo para {ler | navegar | examinar | percorrer | ler} tudo no {minuto | momento}, mas eu {book-marcado | salvo | favorito} e também {adicionado | incluído | adicionado} seus feeds RSS, então, quando eu tiver tempo, voltarei para ler {muito mais | muito mais | muito mais | mais}, Por favor, continuem {incrível | excelente | fantástico | excelente | ótimo} {trabalho | trabalho}.

{Porque | Desde | As | Por causa de que} o administrador deste {site | site | site | página da web} está funcionando, sem {dúvida | hesitação | incerteza | pergunta} muito {em breve | rapidamente | rapidamente | em breve} será {famoso | bem conhecido | renomado}, devido ao seu conteúdo de {qualidade | recurso}. |

Eu fui para {dizer | informar | dizer | transmitir} meu irmão mais novo, que ele também deve {visitar | ir ver | fazer uma visita | fazer uma visita rápida} este {blog | blog | página da web | site | web site} regularmente para {take | get | get} atualizado de {mais recente | mais novo | mais recente | mais atualizado | mais quente} {news | information | reports | gossip | news update}. |

{Ei | Olá | Olá | Olá}, acho que seu {blog | site | site} pode estar com problemas de compatibilidade do navegador. Quando vejo o seu {blog | site do blog | site da Web} no {Firefox | Safari | Ie | Chrome | Opera}, parece bom, mas ao abrir no Internet Explorer, há algumas sobreposições. Eu só queria avisar você rapidamente! Fora isso, {ótimo | incrível | incrível | muito bom | excelente | ótimo | maravilhoso | fantástico | excelente} blog! |

{I | Meu parceiro e eu | Minha esposa e eu | Nós} amamos seu blog e achamos que {quase todos | muitos | muitos | a maioria | a maioria | quase todos} seus posts são {apenas o que | exatamente | exatamente o que | o que exatamente | exatamente o que | exatamente o que} estou procurando. {Você | Você | poderia} oferecer a escritores convidados para escreverem conteúdo {para você | disponível para você | para você pessoalmente | para você | para atender às suas necessidades | no seu caso}? Eu não me importaria de {compor | criar | produzir | publicar | escrever} um post ou elaborar sobre {a lot of the | muitos dos | a maioria dos | alguns dos | alguns dos | vários dos} assuntos você escreve {em relação a | concernente | sobre | em relação a | relacionado a | com relação a} aqui. Mais uma vez, incrível {web site | site | weblog | web log | blog | site}! |

{Excelente | Excelente | Maravilhoso | Bom | Ótimo | Fantástico | Excelente | Excepcional | Excelente} postagem {mas | entretanto, | entretanto} Eu estava {pensando | querendo saber} se você poderia escrever um pouco mais sobre este {tópico | assunto }? Eu ficaria muito {grato | grato} se você pudesse elaborar um pouco mais {mais | mais}. {Obrigado | Abençoado | Kudos | Agradecemos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Este é o | Aqui está o} {certo | perfeito} {blog | site | site | site | página da web} {para qualquer um que | para qualquer pessoa que | para todos que} {deseja | realmente deseja | gostaria to | deseja | espera} {descobrir mais sobre | entender} este tópico. {Você percebe | Você entende | Você sabe} {tanto | muito} é quase {difícil de | difícil} discutir com você (não que {eu realmente | eu pessoalmente | eu realmente} {gostaria | de precisar} para ... HaHa). {Você definitivamente | Você certamente} colocou {um novo | um novo | novo} toque em um {tópico | assunto} {que foi | que foi | que foi} {escrito sobre | discutido} {por anos | por muito tempo | por muitos anos | por décadas | por muito tempo}. Coisas {Ótimo | Excelente | Maravilhoso}, apenas {ótimo | excelente | maravilhoso}! |

Seção {bonita | atraente} de conteúdo. Acabei de descobrir seu {blog | weblog | site | web site | site} e no capital de acesso para afirmar que {adquirir | obter} {de fato | realmente} gostei das postagens de seu blog. {Any way | Anyway} {I will | I will} subscrever os seus {augment | feeds} e até mesmo eu conquista que você acessa de forma consistente {rapid | fast | rapid}. |

{Você pode nos contar mais sobre isso | Eu gostaria de saber mais | Você tem algum vídeo disso}? Eu {care | like | love | want} para descobrir {more details | some additional information}. |

{Apreciando | Admirando} o {trabalho árduo | dedicação | tempo e energia | persistência | compromisso | tempo e esforço} que você colocou em seu {site | site | blog} e {em profundidade | informações detalhadas} que você {presente | fornece | oferece } É {incrível | ótimo | bom | bom} encontrar um blog de vez em quando que não é o mesmo {desatualizado | indesejado | desatualizado | antigo} refeito {material | informação}. {Wonderful | Fantastic | Excellent | Great} read! Eu {salvei | marquei} seu site e estou {incluindo | adicionando} seus feeds RSS à minha conta do Google. |

{Bonito | Atraente} {parte da | seção de | componente para | porção de | componente de | elemento de} conteúdo. Eu {simplesmente | acabei de} topar com seu {blog | weblog | site | site | site} e na capital de acesso {para reivindicar | dizer | para afirmar} que {adquirir | obter} {de fato | realmente} {gostei | amou} suas postagens no {blog | weblog}. {De qualquer forma | De qualquer forma} {Eu | Eu estarei} me inscrevendo {para seu | em seu | em seu | em seu} {aumento | feeds} {ou mesmo | e até} Eu {cumprimento | realização | sucesso} você {get entry to | access | get right of entry to | get admission to} {consistently | persistently | constant} {rapid | fast | rapid}. |

Informe se você está procurando um {autor do artigo | redator do artigo | autor | redator} para o seu {site | weblog | blog}. Você tem realmente {ótimo | bom} {posts | artigos} e eu {believe | think | feel} que seria um bom trunfo. Se você quiser tirar um pouco da carga, eu {absolutamente adoraria | realmente | adoraria} escrever algum {material | artigos | conteúdo} para o seu blog em troca de um link para o meu. Por favor, {envie | explosão | atire} em mim um {e-mail | e-mail} se estiver interessado. {Atenciosamente | Kudos | Saudações | Obrigado | Muito obrigado | Obrigado}! |

Este {post | texto | informação | informação} é {inestimável | inestimável | vale a atenção de todos}. {Onde | Como | Quando} posso saber mais? |

Eu {gosto | tenho prazer em | tenho prazer em | aprecio | prazer em | me divirto com | saborear | saborear | saborear}, {conduzir a | causar | resultado em} {eu descobri | descobri} {exatamente | apenas} o que {Eu costumava ser | Eu estava} {dando uma olhada | procurando | dando uma olhada} para. {Você | Você} encerrou minha caça de {4 | quatro} dias {longa | longa}! Deus te abençoe homem. Tenha um {bom | ótimo} dia. Tchau |

Que {material | informação | dados | material} de não ambigüidade e preservação de {precioso | valioso} {experiência | conhecimento | familiaridade | conhecimento} {a respeito | concernente | a respeito | no tópico de} {inesperado | imprevisto } {sentimentos | emoções}. |

{Boa postagem | Boa postagem}. Eu aprendo {algo novo | algo totalmente novo} e desafiador em {blogs | sites | sites} Eu stumbleupon {todos os dias | todos os dias | em uma base diária}. {Sempre será | É sempre} {interessante | empolgante | útil | útil} {para ler | para ler} {conteúdo | artigos} de outros {escritores | autores} {e praticar | e usar} {um pouco | algo} {de seus | de outros} {sites | sites | sites}. |

{Isto é | Isso é} {muito | realmente} {interessante | fascinante | chamativo}, {Você é | Você é} {um excessivamente | um excessivamente | um blogueiro muito} {profissional | habilidoso}. {Eu | me inscrevi} no seu {feed | feed rss} e {ansioso para | ansioso para | sentar-se para | ficar acordado} {em busca de | buscando | procurando | em busca de | no caçar | procurando por} {mais | extra} de sua {ótima | maravilhosa | fantástica | magnífica | excelente} postagem. {Além disso | Além disso}, {Eu | Eu} compartilhei seu {site | site | site} em minhas redes sociais |

{Awesome | Tremendo | Notável | Incrível} {coisas | questões} aqui. {Estou | Estou} muito {satisfeito | contente | feliz} {to peer | to see | to look} your {article | post}. {Obrigado | Obrigado} {muito | muito} e {Estou | Estou} {dando uma olhada | procurando | dando uma olhada} {para frente | à frente} para {touch | entrar em contato} com você. Você pode {por favor | gentilmente} me mandar um {email | e-mail}? |

Bonito! {Isso foi | Isso foi} {realmente | extremamente | um incrivelmente} maravilhoso {post | artigo}. {Obrigado por | Obrigado por | Muito obrigado por} {fornecer | fornecer} {esta informação | esta informação | estes detalhes}. |

{Obrigado | Obrigado}, {Eu | Estive} {recentemente | apenas} estive {pesquisando | procurando} {informações | informações} {aproximadamente | sobre} este {tópico | assunto} por {algum tempo | anos | há muito tempo} e o seu é o {melhor | maior} {eu | eu} {found out | veio | descoberto} {até agora | até agora}. {No entanto | Mas}, e {sobre o | em relação ao | em relação ao} {conclusão | linha de fundo}? Você tem {certeza | positivo | certo} {sobre o | em relação ao | em relação ao} {fonte | fornecimento}? |

{Obrigado | Obrigado} um {grupo | muito} por compartilhar isso com todos {pessoas | pessoas | de nós} você {realmente | na verdade} {perceber | reconhecer | compreender | reconhecer | saber} o que {você é | você é } {falando | falando} {aproximadamente | sobre}! Marcado como favorito. {Favor | Atenciosamente} {também | adicionalmente} {falar com | discutir com | buscar conselhos de | visitar | consultar} meu {site | site | site} =). Nós {terá | pode ter | poderia ter | pode ter} um {link | hiperlink} {troca | comércio | mudança | alternativo} {acordo | contrato | acordo} {entre | entre} nós |

Não tenho certeza {por quê | exatamente por quê}, mas este {blog | site | site | site | weblog} está carregando {extremamente | incrivelmente | muito} lento para mim. Alguém mais está tendo este {problema | problema} ou é um {problema | problema} da minha parte? Vou verificar novamente {mais tarde | mais tarde} e ver se o problema ainda existe.

{Obrigado | Obrigado} pela {auspiciosa | boa} redação. É {verdade seja dita | de fato | na verdade | na realidade | na verdade} {costumava ser | era | já foi} uma conta de {entretenimento | diversão | lazer | diversão}. {Olhar | Olhar} {complexo | complicado | avançado} para {longe | mais} {trouxe | introduzido | adicionado | entregue} agradável de você! {A propósito | No entanto}, como {pode | poderia} nós {manter contato | manter uma correspondência | comunicar | estar em contato}? |

{Eu era | Eu costumava ser} capaz de encontrar bons {info | informações | conselhos} em seus {posts | artigos do blog | artigos | conteúdo}. |

{Obrigado | Obrigado} por {qualquer outro | outro | algum outro | todos os outros} {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} {artigo | postagem}. {Onde | O lugar} else {pode apenas | pode | poderia} {qualquer um | qualquer pessoa} obter esse {tipo de | tipo de} {informação | informação} de tal {um | ideal} {modo | método | meios | abordagem | maneira} de escrever? {Eu tenho | Tenho} uma apresentação na {próxima | subsequente} semana, e {Eu sou | Estou} {no | no} {procure | pesquise} tais {informações | informações}. |

{Obrigado | Obrigado} por compartilhar suas {informações | pensamentos}. Eu {verdadeiramente | realmente} aprecio seus esforços e {estou | estarei} esperando por seus {próximos | mais} {post | escrever ups} {obrigado | obrigado} mais uma vez. |

Eu blog {com bastante frequência | com frequência | com frequência} e {realmente | verdadeiramente | genuinamente | sério} {aprecio | obrigado por seu} {conteúdo | informações}. {O artigo | Este artigo | Este ótimo artigo | Seu artigo} {realmente | realmente} despertou meu interesse. {Irei | Irei | Irei} {bookmark | book mark | anotar} {your site | your website | your blog} e continuo procurando por novos {information about | details about} {uma vez uma semana | uma vez por semana}. Eu {inscrevi-me | optei por} seu {feed RSS | Feed} {também | também}. |

{Simplesmente | Apenas} {quero | desejar | desejo} dizer que seu artigo é tão {surpreendente | incrível | surpreendente | surpreendente}. A {clareza | clareza} {for your | on your | in your | to your} {post | submit | publish | put up} é {simplesmente | apenas} {espetacular | bom | excelente | legal | ótimo} {ei | e que eu} {pode | poderia} {pensar | assumir | supor} {você é | você é} {um profissional | conhecedor | um especialista} {neste | neste} assunto. {Bem | Ótimo} {com sua | junto com sua | junto com sua} permissão {permitir | deixe-me} {pegar | agarrar | agarrar | agarrar | agarrar} seu {RSS feed | feed} para {ficar | manter} {atualizado | atualizado} com {chegando perto | se aproximando | chegando perto | próximo | iminente | iminente} post. {Obrigado | Obrigado} {um milhão | um milhão | 1.000.000} e, por favor, {continue | continue | continue} o trabalho {gratificante | recompensador | agradável}. |

{Obrigado | Obrigado} por {qualquer outro | outro | algum outro | todos os outros} {blog | site | site | site} informativo}. {Onde | O lugar} else {pode apenas | pode | poderia} {Estou recebendo | Eu recebo} esse {tipo de | tipo de} {informação | informação} escrito em um método {perfeito | ideal} de {maneira | | significa | abordagem | maneira}? {Eu tenho | Tenho} um {projeto | empreendimento | desafio | empreendimento | missão} em que {Eu sou | Estou} {simplesmente | agora} {executando | operando | trabalhando} e {Eu tenho | Eu estive {no | no} {relance | olhar} para tais {informações | informações}. |

{Simplesmente | Apenas} {quero | desejar | desejo} dizer que seu artigo é tão {surpreendente | incrível | surpreendente | surpreendente}. A {clareza | clareza} em sua postagem é {simplesmente | apenas} {espetacular | bom | excelente | legal | ótimo} e eu {posso | poderia} assumir {você é | você} um especialista neste assunto. {Bem | Tudo bem} com sua permissão, {permitir | deixe-me} pegar seu {RSS feed | feed} para mantê-lo {atualizado | atualizado} com a próxima postagem. Um milhão de agradecimentos e, por favor, {continue | continue | continue} o trabalho {gratificante | recompensador | agradável}. |

{Útil | Útil | Valioso} {informações | informações}. {Sorte} minha {eu encontrei | Eu descobri} seu {site | site | site} {acidentalmente | por acaso | por acidente | sem intenção}, e {estou | estou} {surpreso | atordoado | chocado} por que esta {reviravolta do destino | coincidência | acidente} {não | não} {aconteceu | aconteceu | ocorreu} {antecipadamente | antes}! Eu marquei.

Você tem um {problema | problema} de spam neste {site | site | blog}; Eu também sou um blogueiro e estava {curioso sobre | querendo saber | imaginando} sua situação; {muitos de nós | nós} {criamos | desenvolvemos} alguns bons {procedimentos | métodos | práticas} e estamos procurando {trocar | negociar | trocar} {soluções | estratégias | métodos | técnicas} com {outras pessoas | outros} , {por que não | certifique-se de | por favor} enviar-me um {e-mail | e-mail} se estiver interessado. |

Isso é {muito | realmente} interessante, {você é | você} um blogueiro muito habilidoso. {Eu | me inscrevi} no seu {feed | feed rss} e estou ansioso para buscar mais de sua {ótima | maravilhosa | fantástica | magnífica | excelente} postagem. Além disso, {I have | I've} compartilhado seu {site | web site | website} em minhas redes sociais! |

{Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postado | {escrito | digitado | composto} | dito | publicado} | Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postado | {escreveu | digitou | composto} | disse | publicado} | Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postou | {escreveu | digitou | composto} | disse | publicado} | Eu {acredito | acho | acho que} {o que você | tudo} {postado | {escrito | digitado | composto} | dito | publicado} | {O que você | Tudo} {postado | {escrito | digitado | composto} | dito | publicado}} {{foi | foi na verdade} muito {lógico | razoável} | fez {muito | uma tonelada de | um monte de | muito} sentido}. {Mas | Porém}, {e quanto a isso? | {Pense sobre | considere | pense sobre} isso,} {e se | suponha que} você {fosse {escrever | criar} um {assassino | incrível} {título | {título | título do post}}? | adicionou um pouco de {conteúdo | informações}? | {escreveu | digitou | compôs} um título cativante {título | título do post}?} {I {ain ' t | não estou} {dizendo | sugerindo} seu {conteúdo | informação} {não | é} {bom | sólido}. | Não {não estou | estou} {dizendo | sugerindo} seu {conteúdo | informação } {is | is not} {good | solid} | Quer dizer, eu {não quero | não desejo} dizer a você como administrar seu {blog | site}}, {mas | no entanto} { e se | suponha que} você adicionou {a {title | post title} | algo | a {headline | {title | post title}}} {que chamou a atenção de {people | a person | folk's}? | to {Maybe | possivelmente} {get | grab} a atenção de {people | a person | folk's}? | isso faz as pessoas {want | want} mais?} Quero dizer,% BLOG_TITLE% é {um pouco | meio} {vanilla | plain | chato}. Você {poderia | deve | deve | deve} {espreitar | olhar | olhar} para o Yahoo ' s {home | front} page e {watch | see | note} como eles {create | {write | create}} {post | news | article} {headlines | title} to {get | grab} {viewers | people} { interessado | clicar | para abrir os links}. Você pode {adicionar um vídeo | adicionar um vídeo relacionado | tentar adicionar um vídeo} ou uma {imagem relacionada | imagem relacionada | imagem | imagem} ou dois para {obter | agarrar} {leitores | pessoas} {interessado | animado} sobre { o que você | tudo} {escreveu | tem a dizer}. {Apenas minha opinião | Na minha opinião}, {poderia | poderia | seria} {trazer | tornar} seu {posts | {blog | site}} {um pouco mais animado | um pouco mais interessante}. |

{Incrível | Muito bom | Soberbo | Maravilhoso | Fantástico | Excelente | Ótimo} {site | website | blog} que você tem aqui, mas eu estava {curioso | querendo saber | curioso sobre | imaginando} se você conhecia algum {fórum de discussão de usuário | quadros de mensagens | fóruns da comunidade | quadros de discussão | fóruns} que cobrem os mesmos tópicos {falado | discutido} {neste artigo | aqui}? Eu {realmente adoraria | realmente gostaria} de fazer parte de {grupo | comunidade online | comunidade} onde posso obter {conselho | feedback | respostas | opiniões | comentários | sugestões | feedback} de outros {conhecedores | experientes } {indivíduos | pessoas} que compartilham o mesmo interesse. Se você tiver alguma {recomendação | sugestão}, por favor me avise. {Deus te abençoe | Muito obrigado | Kudos | Saúde | Muito obrigado | Obrigado | Agradeço | Obrigado}! |

{Olá | Olá | Olá | Ei | E aí | Bom dia | Olá} muito {bom | legal} {blog | site | site | site} !! {Guy | Man} .. {Beautiful | Excellent} .. {Amazing | Superb | Wonderful} .. {I will | I will} bookmark your {blog | website | web site | site} e pegue os feeds {também | Além disso}? {Estou | Estou} {satisfeito | contente | feliz} {encontrar | procurar | pesquisar} {tantos | numerosos | muitos} {úteis | úteis} {informações | informações} {aqui | bem aqui} {no | dentro do} {post | enviar | publicar | colocar}, {precisamos | gostaríamos | queremos} {desenvolver | trabalhar} {mais | extra} {estratégias | técnicas} { a este respeito, {obrigado | obrigado} por compartilhar. . . . . . |

Hoje, eu fui para a {praia | beira-mar | em frente à praia} com meus {filhos | filhos}. Eu encontrei uma concha do mar e dei para minha filha de 4 anos e disse: "Você pode ouvir o mar se colocar isto no seu ouvido." Ela {colocou | colocou} a concha no ouvido e gritou. Havia um caranguejo eremita dentro e beliscou sua orelha. Ela nunca quer voltar! LoL Eu sei que isso está {completamente | inteiramente | totalmente fora do assunto, mas eu tinha que contar a alguém! |

Continue {trabalhando | isso por favor | escrevendo}, ótimo trabalho! |

Ei, eu sei que isso está fora do tópico, mas gostaria de saber se você sabia de algum widget que eu pudesse adicionar ao meu blog que automaticamente tweetou minhas atualizações mais recentes do Twitter. Eu estive procurando por um plug-in como este por algum tempo e esperava que talvez você tivesse alguma experiência com algo assim. Por favor, deixe-me saber se você encontrar alguma coisa. Eu realmente gosto de ler seu blog e estou ansioso por suas novas atualizações.

{Agora | Atualmente | No momento} {parece | parece | parece | parece} que {BlogEngine | Movable Type | Drupal | Expression Engine | Wordpress} é a {melhor | top | preferida} plataforma de blogging {lá fora | disponível } agora mesmo. (pelo que li) É isso que {você | você está} usando no seu blog? |

Aw, esta foi {realmente | muito | extremamente | incrivelmente | excepcionalmente} {boa postagem | boa postagem}. {Tomando o tempo | Encontrando o tempo | Gastando algum tempo | Demorando alguns minutos} e esforço real {para fazer um | para criar um | para produzir um | para gerar um} {muito bom | ótimo | bom | realmente bom | top notch | superb} artigo ... mas o que posso dizer ... Eu {procrastino | adio as coisas | hesito} {muito | muito} {e nunca | e não} {parece | conseguir} obter {qualquer coisa | quase tudo} feito.

Uau, isso foi {estranho | estranho | incomum}. Acabei de escrever um comentário {extremamente | realmente | muito | incrivelmente} longo, mas depois que cliquei em enviar meu comentário não {apareceu | apareceu}. Grrrr ... bem, não vou escrever tudo de novo. {De qualquer forma | Independentemente | De qualquer forma | De qualquer forma}, só queria dizer {ótimo | excelente | maravilhoso | fantástico | excelente} blog! |

WOW exatamente o que eu estava {procurando | procurando}. Vim aqui pesquisando por {% keyword% |% meta_keyword%} |

{Greate | Excelente} {artigo | peças | postagem}. Continue {escrevendo | postando} esse tipo de {informação | informação} em seu {blog | página | site}. Estou realmente impressionado com {your blog | your site | it}.

{Olá | Ei | Olá} lá, {Você | Você} {executou | fez} {um ótimo | um excelente | um fantástico | um incrível} trabalho. {Eu irei | Eu irei} {definitivamente | certamente} cavar e {da minha parte | pessoalmente | individualmente | na minha opinião | na minha opinião} {recomendar | sugerir} aos meus amigos. {Estou | Estou} {certo | confiante} {eles vão | eles vão} ser beneficiados com este {site | site | site}. |

{Posso | Posso} {apenas | simplesmente | simplesmente} dizer que {alívio | conforto} {encontrar | descobrir | descobrir} {alguém que | alguém que | alguém que | uma pessoa que | um indivíduo que | alguém que} {realmente | realmente | verdadeiramente | genuinamente} {sabe | entende} {o que é | o que são} {falando sobre | discutindo} {na internet | na web | na rede | online | no a Internet}. {Você definitivamente | Você certamente | Você realmente} {sabe como | entender como | perceber como} trazer {um problema | um problema} à luz e torná-lo importante. {Mais pessoas | Mais e mais pessoas | Muito mais pessoas} {precisam | têm que | devem | deveriam | ou deveriam | realmente precisam} {leia isto | olhe para isto | verifique isso} e entenda este lado {de a | de sua} história. {Não consigo acreditar | É surpreendente | Fiquei surpreso que | Fiquei surpreso} {você não | você não está

{Ontem | Outro dia | Hoje}, enquanto eu estava no trabalho, minha {irmã | prima} roubou meu {iPad | iphone | apple ipad} e testou para ver se ele pode sobreviver a {trinta | quarenta | 40 | vinte e cinco | 25 | 30} pés caídos, apenas para que ela possa ser uma sensação no youtube. Meu {iPad | apple ipad} agora está {quebrado | destruído} e ela tem 83 visualizações. Eu sei que isso está {completamente | inteiramente | totalmente} fora do assunto, mas eu tive que compartilhar com alguém! |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você se importaria se eu compartilhasse seu blog com meu grupo {facebook | twitter | zynga | myspace}? Há muitas {pessoas | pessoas} que eu acho que realmente {apreciariam | apreciar} o seu conteúdo. Por favor, me avise. {Obrigado | Saudações | Obrigado | Muito obrigado} |

{Olá | Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá}! Esta postagem {não poderia | não poderia} ser escrita melhor! {Lendo | Lendo} esta postagem me lembra do meu {old | good old | anterior} colega de quarto! Ele sempre continuou {falando | conversando} sobre isso. Vou encaminhar este {artigo | página | postagem | artigo} para ele. {Bastante certo | Bastante certo} ele terá uma boa leitura. {Obrigado | Obrigado | Muito obrigado} por compartilhar! |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você sabe se eles fazem algum plug-in para {proteger | salvaguardar} contra hackers? Estou meio paranóico sobre perder tudo em que trabalhei duro. Alguma {sugestões | recomendações | dicas}? |

{você é | você é} {na verdade | na verdade | realmente | na realidade | verdadeiramente} um {perfeito | bom | excelente} webmaster. O {site | site | site} carregando {velocidade | velocidade | ritmo} é {incrível | incrível}. {Parece | Parece | Parece} que {você está | você} fazendo qualquer truque {único | distinto}. {Também | Além | Além | Além disso}, Os conteúdos são {obra-prima | obra-prima}. {você | você} {realizou | fez} um {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} {tarefa | processo | atividade | trabalho} {neste | neste} {tópico | assunto | assunto}! |

{Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! {Eu sei | Eu percebo | Eu entendo} isso é {meio que | um tanto | meio fora do assunto {mas | no entanto} {eu tinha | eu precisava} perguntar. {Executando um | operando um | construindo um | gerenciando um} bem estabelecido {blog | site} {like | such as} seu {take a | requer a} {muito | grande quantidade | grande quantidade de} trabalho? {Eu | sou} {completamente novo | totalmente novo} em {blogging | operando um blog | escrevendo um blog | executando um blog} {mas | no entanto} eu escrevo em meu {diário | diário} {diário | em uma base diária | todos os dias | todos os dias}. Eu gostaria de começar um blog para que eu {possa | ser capaz de | facilmente} compartilhar {minha | minha | minha | pessoal} experiência e {pensamentos | visualizações | sentimentos} online. Por favor, deixe-me saber se você tem {qualquer | qualquer tipo de} {sugestões | ideias | recomendações} ou dicas para {novos | novos} aspirantes a {blogueiros | proprietários de blogs}. {Agradeço | Obrigado}! |

Hmm, mais alguém está {experimentando | tendo | encontrando} problemas com o carregamento de {imagens | fotos} neste blog? Estou tentando {descobrir | descobrir | determinar} se é um problema da minha parte ou se é o blog. Quaisquer {feedback | feed-back | respostas | sugestões} seriam muito apreciados. |

{Ei | Olá | Olá | Ei | Olá | Olá | Olá} só queria dar um {rápido | breve} aviso e avisar que algumas das {imagens | fotos} não estão carregando {corretamente | devidamente}. Não sei por que, mas acho que é um problema de vinculação. Eu tentei em dois {navegadores | navegadores de internet | navegadores da web} diferentes e ambos mostram os mesmos {resultados | resultados}. |

{Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá} {excelente | ótimo | ótimo | fantástico | excepcional | excelente | excelente} {blog | site}! A execução de um blog {assim | semelhante a este | semelhante a este} {leva a | requer a} {muito | quantidade massiva | grande quantidade | grande quantidade de} trabalho? {Tenho | Não tenho} {nenhum | muito pouco | virtualmente nenhum | absolutamente nenhum} {conhecimento de | experiência em | compreensão de} {programação | programação de computadores | codificação} {mas | no entanto} eu {era | tinha sido} na esperança de começar meu próprio blog {em breve | em um futuro próximo}. {De qualquer forma | De qualquer forma | De qualquer forma}, {se você | deve ter} alguma {sugestões | recomendações | ideias} ou {dicas para | técnicas para} novos proprietários de blog, por favor, compartilhe. {Eu sei | Eu entendo} isso está fora de {tópico | assunto} {mas | não obstante | no entanto} {Eu apenas | Eu simplesmente} {precisava | precisava | queria} perguntar. {Obrigado | Muito obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Ei | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá | Olá}! Estou no trabalho {navegando | navegando} seu blog com meu novo {iphone | iphone 4 | iphone 3gs | apple iphone}! Só queria dizer que adoro {ler | ler} o seu blog e espero ansiosamente por todas as suas postagens! {Continue | Continue} o {excelente | ótimo | fantástico | excelente | excelente} trabalho! |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Este é um assunto fora do assunto, mas preciso de alguns {conselhos | ajuda | orientação} de um blog estabelecido. É {difícil | muito difícil | muito difícil | difícil | difícil} criar seu próprio blog? Eu não sou muito técnico, mas posso descobrir as coisas muito {rápido | rápido}. Estou pensando em {criar | configurar | fazer} o meu próprio, mas não tenho certeza de onde {iniciar | começar}. Você tem alguma {dicas | pontos | ideias} ou sugestões? {Obrigado | Muito obrigado | Agradeço | Vivas | Obrigado | Muito obrigado} |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você usa o Twitter? Eu gostaria de segui-lo se isso for {ok | ok}. Estou {definitivamente | sem dúvida | absolutamente} gostando do seu blog e estou ansioso para novas {atualizações | postagens}. |

{Olá | Ei | Olá} lá, {Você | Você} fez {um ótimo | um excelente | um fantástico | um incrível} trabalho. {Vou | Vou} {definitivamente | certamente} cavar e, pessoalmente, {recomendar | sugerir} aos meus amigos. {Estou | Estou} {certo | confiante} {eles vão | eles vão} ser beneficiados com este {site | site | site}. |

{Olá | Olá | Olá | Bom dia | Olá | Olá | Olá | Olá}! Você sabe se eles fazem algum plug-in para {ajudar | auxiliar} com {SEO | Otimização de mecanismos de pesquisa}? Estou tentando classificar meu blog para algumas palavras-chave direcionadas, mas não estou obtendo {resultados | ganhos | sucesso} muito bons. Se você souber de algum, por favor, compartilhe. {Obrigado | Kudos | Agradeço | Saudações | Obrigado | Muito obrigado}! |

{Ei | Olá | E aí | Oi | Ei | Oi | Ei | Olá} isso é {meio | um pouco | meio fora do assunto, mas eu estava {pensando | querendo saber} se os blogs usam editores WYSIWYG ou se você tem que codificar manualmente com HTML. Estou começando um blog em breve, mas não tenho {conhecimento | habilidades | experiência | know-how | especialização} de codificação, então queria obter {conselho | orientação} de alguém com experiência. Qualquer ajuda seria {muito | enormemente} apreciada! |

Esta é a minha primeira vez {visite | vá ver | faça uma visita | faça uma visita rápida} aqui e eu estou {realmente | na verdade | de fato | verdadeiramente | genuinamente} {impressionado | feliz | agradável} para ler {todos | tudo} em {um | só | único} lugar. |

É como se você lesse minha mente! Você {parece | parece} saber {tanto | muito} sobre isso, como se tivesse escrito o livro nele ou algo assim. Eu acho que você {poderia | pode} fazer com {algumas | algumas} fotos para levar a mensagem para casa {um pouco | um pouco}, mas {diferente de | em vez de} isso, isso é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente} blog. {Uma ótima | Uma excelente | Uma fantástica} leitura. {Eu | Eu irei} {definitivamente | certamente} voltarei. |

Uau, layout do blog {incrível | maravilhoso | incrível | incrível | maravilhoso | excelente | fantástico}! Há quanto tempo você bloga? você {fez | fez} blogar parecer fácil. A aparência geral do seu {site | site | site} é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente}, {muito menos | assim como} o conteúdo! |

Uau, {incrível | maravilhoso | incrível | incrível | maravilhoso | excelente | fantástico} {blog | weblog} {layout | formato | estrutura}! Há quanto {tempo | longo} {você | você já} {blogou | administrando um blog}? você {faz | tornou} {blogar | publicar um blog} {olhar | parecer} fácil. {O total | O todo | O todo | O total | O geral} {relance | aparência} do seu {site | site | site} é {ótimo | maravilhoso | fantástico | magnífico | excelente}, {muito menos | como { de forma inteligente | bem | ordenada} como} o {conteúdo | material de conteúdo}!

}

Also visit my web page :: Laguna Web Marketing - Tudo de

SEO em um site apenas!

This post is priceless. Where can I find out more?

Also visit my web blog lose 50 pounds in 2 months diet plan

Appreciation to my father who informed me about

this webpage, this web site is genuinely awesome.

Also visit my web blog :: adultfrinendfinder

cheap cialis generic online cialis 2.5 mg online canadian pharmacy cialis brand

cialis over the counter no prescription cialis cheapest cialis 20 mg

how to get cialis discount cialis for daily use best price paypal cialis canada

cost daily cialis where to purchase cialis online cialis 20mg coupon

buy cialis united states purchase real cialis online 20 mg cialis best price

cialis from canada no prescripti brand cialis online canada cialis online 60mg

cialis generic price in us where to buy cialis in south africa cost of prescription cialis

brand cialis online usa best cialis online canadian pharmacy canadian cialis 10mg

generic cialis canada sublingual cialis real cialis for sale online

purchase generic cialis online order cialis cheap where can i get cialis pills

cialis 20mg cost generic cialis 2017 usa buy cheap cialis

cialis pills for men cheap discount cialis cost cialis 20 mg

canadian pharmacy cialis for daily use cialis online safe cost for cialis for daily u

5mg cialis order cialis without prescription prescription cialis uk

can you buy cialis over the count cialis compare prices where to buy cialis for women

viagra femenino sildenafil prescription online using viagra

cheap cialis in canada where can you buy cialis cheap cialis daily canada

cialis genuine buy generic cialis 10 10mg cialis cost

canadian cialis 5mg buy cialis 2.5 mg online brand name cialis from canada

generic cialis online paypal how to get cialis preion in canada cialis daily for sale

buy soft cialis 5mg cialis from canada brand cialis 5 mg

buy cialis online paypal discount cialis online canada purchase cialis uk

cialis 20 mg discount coupon cialis pharmacy coupon no prescription cialis canada

cialis soft tabs original cialis 5mg pharmacy cialis price australia

cialis 100mg for sale buy cialis online paypal buy cialis

cialis for sale buy cialis online in india cialis mexico online

viagra knock offs viagra 25mg vs 50mg overnight delivery viagra us

buying cialis online cialis over the counter at walmart cialis 10mg price

buy generic viagra canada viagra time to work buy viagra with no perscription

Stránky