Intimita

  • 8 December 2014
  • krkavec

Dnes používame cudzie slovo na ten pocit blíz­kosti, ktorý bol dakedy tak vše-presahujúci, že sme ho nepotrebovali pomenúvať. Žijúc v⁠ malých domoch a⁠ veľkých rodinách, nepoznali sme sú­kromie v⁠ dnešnom ponímaní. Žili sme pospolu – bola to hmotná nevyhnutnosť a⁠ často to bolo ťaž­ké. „Niekoľkí v jednej posteli...“ rozprávala mi starká, ako žili na dedine, keď bola malá.

Ľudia, ktorí zdieľajú životný priestor, pri­rodzene vy­tvoria spoločenstvo – aj keď prie­beh vzájomného prijí­mania a⁠ zlaďovania môže byť veľmi namáhavý a⁠ vyžaduje osobné obete: zmeny svojich predstáv či vier a⁠ zmierenie sa s⁠ možno nepríjemnými skutočnosťami. Tvorí sa však niečo nové – niečo, čo jednotlivca presa­huje. Je to ako kruh, ktorý sa rozhrnie a⁠ namiesto jednotlivca zahŕňa celú skupinu ľudí. Vnútri kruhu sme si zrazu neobyčajne blízki. Toto je tá intimita. Je to bytostné vzájomné cíte­nie – ktorému sa nám dnes v⁠ dobe individu­alizmu a⁠ múrov mnohoizbových domov nedostá­va.

Intimita a⁠ blízkosť úzko súvisia s⁠ ďalšími slovami, ktoré dnes už ťažšie chápeme: s⁠ cnosťa­mi: s dôvernosťou, so srdečnos­ťou, so zdieľaním, s⁠ láskou a⁠ milovaním... Tie­to pojmy sa akosi vy­tratili z⁠ našej súčasnej kultúry. Akoby sa intimitu nepatrilo zdieľať. Vlastne ani nie je príjemné a⁠ bezpečné zdieľať ju mimo náš kruh blízkosti. Ale čo ak taký spoloč­ný kruh nejestvuje? Čo ak si v⁠ ňom sám?

Všeobecne je cítiť akúsi medzeru, cítiť, že nám v⁠ me­dziľudských vzťahoch niečo chýba. Našťastie je tu trh, ktorého „neviditeľná ruka“ samočinne dopĺňa a⁠ uspoko­juje všetky naše potreby – a⁠ nie len tie hmotné.

Chýba ti láska, milovanie, objatie? Tak po­hodlné je sadnúť si pred romantický film či por­no, zjesť koláčik či čokoládu... Aj väčšina takzvaných „drog“ – tých účinných látok, často všeobecne užívaných a⁠ normálnych: cu­kor, tabak, alkohol – nám nejakým spôsobom vy­nahradzujú túto našu prázdnotu. O⁠ domácich miláčikoch nehovoriac. Priemysel a trh sa pustili zachraňovať nás – a⁠ v⁠ skutočn­osti končíme závislí na priemyselných výrob­koch a⁠ vnú­torne ešte prázdnejší.

Prečo sme prestali zdieľať intimitu v⁠ na­šej vlastnej ľudskej kultúre – v⁠ prostých kaž­dodenných prejavoch na­šich bytostí? Prečo už vídame len jej umelé napo­dobe­nin­y v⁠ konzumnej koristníckej pseudokultúre zábavné­ho priemys­lu? Možno sa bojíme... Bojím sa zdieľať svoju ľud­skosť a⁠ bytostnosť? Chce to odvahu otvo­riť sa druhému človeku a⁠ ukázať seba, aký skutočne som. Dôvernosť si vyžaduje to dôv­eru, ktorá mi umožní odhaliť svoje slabi­ny a⁠ prestať predstierať, že som taký, aký by som v⁠ očiach druhých chcel alebo mal byť – sňať tú ochrannú masku svoj­bytného samostatného individualis­tu... Nemusí to byť ľahké – obávané rany možno predsa prídu. Vedz však, ak si sa otvoril v nesprávny čas nesprávnemu človeku – môžeš za to nedostatok vlastnej sabalásky – zranil si sa vlastne sám – a možno si tú ranu potreboval – prijmi ju bez hnevu, vítaj ranu ako dar. Tie rany sú dávne a keď sa ich druhý dotkne, môže to byť začiatok ich liečenia. Chce to odvahu, je za tým strach nakopený celým stredove­kom, keď bolo nutné intimitu skrývať, pretože cirkev na­šu prirodzenosť odsu­dzovala a jej prejavy pre­nasledovala a⁠ trestala – a napriek tomu sme ju zdieľali. Aj keď nie priamo – často napríklad cez spev, cez pieseň.

Je čas znova zaplniť túto prázdnotu – v⁠ cítení aj mys­lení – v živote aj v⁠ slove. Spolutvorím a dopĺňam našu kultúru, svoje ľudské duchovno – zdieľam blízkosť. Píšem o tom, čo je mi blízke a bytost­né. Píšem smelo a dô­ve­ru­jem. Čas­to sa pri tom odkrývajú bolestivé miesta našich vzťa­hov – cítim však: je to liečivé a⁠ zbli­žujúce.

Názory

Добрый день
Нашел самую не дорогую аптеку
Лучшая Интернет Аптека

[url=https://anticancer24.ru/shop/464/desc/prazikvantel-prazheet]празиквантел инструкция +по применению цена отзывы[/url]

Prescription Drugs Without Rx Acheter Vrai Cialis Ligne 100mg Doxycycline Tablets From India buy viagra online Amoxicillin And Dairy Products Cheap 100mg Cialis Pills Generic Viagra Shipped To Po Box

Xenical Buy cheapest cialis 20mg Costa Rica Pharmacy Online Barcelona Comprar Propecia

Effets Cialis Generic cialis 40 mg Drug Interaction Coumadin Amoxicillin

Priligy Tratamiento Side Effects Of Cephalexin For Dogs Acquisto Cialis Italia buy generic cialis online Achat Viagra Lyon Where To Buy Amoxicilina Cod Accepted Milan Acheter Baclofene Belgique

Spegra (Долутеглавир / Тенофовир алафенамид / Эмтрицитабин) - Спегра (Dolutegravir/ Taf / Emtricitabine) – это лекарство для лечения людей, которые столкнулись с ВИЧ-1 инфекцией. Симптомы заболевания быстро исчезнут, и уже через некоторое время Ваше общее самочувствие значительно улучшится: Вы забудете о том, что такое боли и дискомфорт. Благодаря данному лекарству можно исключить риск летального исхода.

Вы можете Spegra (Долутеглавир / Тенофовир алафенамид / Эмтрицитабин) - Спегра (Dolutegravir/ Taf / Emtricitabine) купить в нашей аптеке на выгодных условиях. Специалисты говорят о том, что перед началом лечения необходимо обязательно обратиться в больницу. Вы сдадите назначенные анализы и пройдете диагностику организма. Доктора разработают для Вас индивидуальную схему терапии,
которая даст возможность получить максимальный эффект.

Показания к применению

Препарат содержит в составе три активных компонента,
выполняющих антиретровирусные функции.
Лекарство воздействует на организм комплексно,
поэтому Вы совсем скоро почувствуете себя лучше и
сможете справиться с опасной ВИЧ-1 инфекцией,
которая нередко приводит к летальному исходу.
Вирус не будет быстро развиваться,
и Вы не столкнетесь с непредвиденным ухудшением ситуации
со здоровьем.
Принимать медикамент необходимо по схеме,
которую разработал опытный врач, и только тогда
Вы не столкнетесь с непредвиденными изменениями самочувствия.

Противопоказания

Нужно узнать заранее, нет ли у Вас следующих противопоказаний:

• грудное вскармливание, период беременности;
• аллергия на основные компоненты, входящие в состав препарата;
• заболевания, которые иногда обостряются;
• возраст до 18-ти лет;
• заболевания кожи, дерматологические проблемы.

На Spegra (Долутеглавир / Тенофовир алафенамид / Эмтрицитабин) - Спегра (Dolutegravir/ Taf / Emtricitabine) отзывы хорошие.
Пациенты говорят, что применение таблеток позволило им
справиться с различными проблемами.
Вы можете опробовать медикамент на практике,
чтобы убедиться в его эффективном воздействии на организм,
достаточно оформить заказ.

Способ применения

На Spegra (Долутеглавир / Тенофовир алафенамид / Эмтрицитабин) - Спегра (Dolutegravir/ Taf / Emtricitabine) цена доступная.
Чтобы справиться с болезнью, достаточно принимать
по одной таблетке лекарства до или после еды утром и вечером,
четко следуя разработанной доктором схеме.

Побочные явления

Если нарушить схему терапии, можно столкнуться с такими сложностями:

• расстройства желудка;
• отсутствие сил, бессонница;
• боли в области желудка;
• резкие скачки давления;
• инфекции дыхательных путей;
• кровотечения из носа.

На Spegra (Долутеглавир / Тенофовир алафенамид / Эмтрицитабин) - Спегра (Dolutegravir/ Taf / Emtricitabine) стоимость доступная.
Помните: нужно строго придерживаться рекомендаций специалиста,
чтобы не столкнуться с проблемами.

прием препаратов +при вич

Cialis Su Precio http://cialibuy.com - Cialis Purchasing Amoxicillin With No Prescription Buy Cialis Viagra Prescription Houston

Amoxil Pas Cher http://apcialisle.com - generic 5mg cialis best price Propecia Online With Prescription Buy Cialis No Perscription Drug Websites Actos

Cialis Questions And Answers http://apcialisle.com - tadalafil cialis from india Levitra 10 Mg Schmelztabletten cialis 5mg Propecia Productividad

Kamagra Oral Jelly 20mg http://buycialisuss.com - Buy Cialis Mifepristone And Misoprostol For Sale Buy Cialis Renova Creambuy Silagra 100

Prix Du Propecia En Belgique http://cheapcialisir.com - buy cialis online Viagra Probe Kaufen Cialis Clomid Effets Indesirables

Dapoxetine Price [url=http://apcialisle.com/#]Buy Cialis[/url] Propecia Discount Pharmacy cialis price Propecia Without Rx

Precio Cialis Uso Diario [url=https://buycialisuss.com/]Cialis[/url] Como Comprar Viagra En Usa Buy Cialis Order Medrol Dose Pack

Medicamento Cialis Tadalafil https://cheapcialisir.com/ - Cialis Amoxil Clavulanique Cialis Homeopathic Amoxicillin For Pets

Amoxicillin Without Prescription Paypal https://cheapcialisll.com/ - Cheap Cialis El Viagra Femenino Cheap Cialis Amoxicillin And Creatine Counteractions