Článok: Pradávna celistvosť

  • 11 September 2014
  • krkavec
Slované - Bohuslav Chropovský

Úryvky od PhDr. Dušana Třeštíka, CSc. o tom, ako vnímali svet naši predkovia a akým spôsobom bolo naše pôvodné slovenské a prírodné pojanie sveta zmenené privezeným náboženstvom:

Od pohanství k christianizaci Slovanů

(...) Základom (kresťanskej tradície) je „akt viery“. To platí v menšej či väčšej miere pre väčšinu „vysokých“ náboženstiev, vôbec ale nemožno tento model použiť pre „náboženstvo“ ar­chaických spoločností. (...) Archaickému svetonázoru je úplne cudzie naše delenie života na nezávislé oblasti, hospodársku a⁠ myšlienkovú, súkromnú a verejnú, svetskú a posvätnú, právnu a⁠ náboženskú. Tu bolo posvätné bez rozdielu všetko to, čo prekračo­valo rámec všednosti, všetko, čo malo nejaký zmysel, počínajúc obradným obrábaním polí cez obradné jedenie až po zákony a⁠ spo­ločenský poriadok. Vesmír, svet a ľudská spoločnosť tvorili nerozlučný celok, držaný pohromade ani nie tak nejakým „učením“, podobným kresťanskému, ale akýmsi obec­ným povedomím večného po­riadku. (...)

Tradice jakožto zákon

(...) Tím se „pohanství“ podstatně lišilo od křesťanství, jehož božský zákon si činil nárok na universální, všelidskou platnost a zároveň tak degradoval ty, kteří se mu nepodřizovali, na „pohany“, s nimiž byla jakákoliv komunikace na společné úrovni vyloučena. (...)

Pohané a jejich pojetí světů

Pohané byli na rozdíl od křesťanů k cizím náboženstvím naprosto tolerantní, uznávali, že každá společnost má svůj zákon a mrav, onen výše zmíněný věčný řád, tak jako nepochybovali o tom, že každá země má svůj střed (všeho, ne jen nějakého partikulárního světa). Svět pro ně byl jeden, samozřejmě ten jejich, neviděli však žádný protiklad v tom, že ostatní společnosti mají také světy. (...)

I tam, kde misionáři vystupovali agresivně, chovali se k nim pohané snášenlivě nebo spíše lhostejně. Počet mučedníků za víru z řad misionářů je tak malý, že to až zaráží. (...)

Kmen garantem normy

Kmenové shromáždění chránilo vzájemnou rovnost jedinců, jejich osobní svobodu i jejich majetek. Kmen (raněstředověký gens) tak byl prostřednictvím svého orgánu garantem svobody a vlastnictví svých příslušníků, byl vlastně jakousi asociací rovných a svobodných vlastníků půdy, germánského odalu (odtud Adel – „šlechta“) a slovanské dědiny. (...)

Slovanskou „pravdu“ můžeme chápat jako nikdy nekončící dosahování „správného“ stavu, určité nezformulované normy, která nebyla totožná s právem, měla mnohem širší platnost. Touto pravdou byl nejspíše slovanský miry. Ten nebyl nedostatkem války jako dnes, byl především smírem, rovnováhou rozdílných mínění a snah, byl vztažen na vnitřní stav společnosti a ne (alespoň ne prvotně) na její vztah k ostatním společnostem. Ukázali jsme si výše, že kmenová společnost byla světem pro sebe, proto znamená miry také „svět“. (...)

Míru se dosahuje jednomyslností (to je také jeden z jeho významů), tedy podle známé zásady slovanského sněmu, který neznal většinová rozhodnutí, právě proto, aby byl zachován nedělitelný miry, jednota řádu kmenové společnosti. (...)

Křtem se pohané zříkali nároku na nápravu křivd, svobodu a vlastnictví

Co to vše tedy znamenalo pro „pohany“ stojící před otázkou, zda přijmout křesťanství či ne? Především to, že každý, kdo se při křtu odřekl „ďábla“, to jest pohanských bohů, někdy v křestní formuli jmenovitě vypočítávaných, nezříkal se jenom jich, ale všeho toho celku, jehož byli součástí, celého míru a pravdy, včetně nároku na svou svobodu a vlastnictví. Odděloval se od kmenového společenství a stával se vlastně dobrovolným vyděděncem. (...)

Na Islandu

Křesťanství se na Island dostalo poměrně pozdě. První pokus zde učinil Islanďan Thorvaldr Kodránsson roku 981, který se pokoušel šířit křesťanství mezi svými soukmenovci. Když s tím však přišel na althing (sněm starších), dal se v debatě natolik vyprovokovat, že zabil dva oponenty a byl proto vypovězen.

Názory

viagra cialis melbourne site:au viagra 2 day shipping overnight delivery of viagra http://llviabest.com/ - buy viagra in sydney australia ’

viagra distributors viagra ireland paypal what is better viagra or cialis or levitra?? http://genqpviag.com/ - viagra for sale paypal payment ’

browse tinder for free , how to use tinder
tinder login

mexican border pharmacies online pharmacy usa canadian mail order pharmacies

viagra online rx pharmacy buy strong viagra discount viagra india

best price for cialis 20 mg overnight cialis with dapoxetine cialis canadian pharmacy

tinder website , tinder dating app
tinder online

online pharmacy no prescription viagra costs walmart canadian pharmacies top best

walgreens pharmacy board of pharmacy canadian drug stores online

prescription drugs from canada online hormones pharmacy cheap no prescription

instant cash advance west saginaw highway lansing mi payday loan arlington wa ace cash advance 77084

sydney viagra free viagra canada cheap viagra online canada

cialis consigli uso cialis fertilitet cialis senza problemi di erezione

viagra ustralia http://viagriyvik.com/ testimonials of viagra users

payday advance port charlotte payday loan places in richmond va payday loans cleburne texas

overnight delivery of cialis paypal payment for cialis price of viagra versus cialis

buy sildenafil australia sildenafil generic over the counter how to get female viagra

erectile vacuum systems plaquenil and bleeding erectile shots diagram

what do viagra pills look like http://viagraonlinejc.com/ how effective is viagra

wzj7i mtexg tuma