Kniha: Snové kamene

  • 1 August 2015
  • krkavec
Kamenný kruh pri meste Évora

Dostala sa mi do rúk kniha: Traumsteine od Sabine Lichtenfels. Už druhý raz ju čítam, napriek tomu, že je to čítanie pomalé, cudzojazyčné, so slovníkom v ruke. Kniha je zásadná, živá a nadchýnajúca. Najpodnetnejšia a najosvetľujúcejšia kniha, akú som zatiaľ v živote čítal.

Kruh z kameňov, ktorý postavili naši predkovia pred tisíckami rokov a spoločenstvo ľudí v súčasnosti, ktorí vytvárajú tzv. Healing Biotop. Na kuse zeme v Portugalsku budujú a vytvárajú ozdravujúce, liečivé prostredie, kde môžu ľudia, rastliny a zvieratá žiť v mieri – kde môžu spoločne skúmať nové a zároveň prastaré podoby spolužitia v mieri.

Je to prevratné, pretože mier dnes už skoro nepoznáme. Žijeme zväčša v ustavičnom napätí a obrnení, čo je vlastne len pochopiteľný následok vojen – vonkajšieho, ale predovšetkým vnútorného duševného násilia, ktoré sme tu za posledných pár tisícročí mali. Stále máme. Ale už vidno cestu von.

Mať pred sebou krajšiu a láskyplnejšiu budúcnosť je možné len vtedy, ak si ju vieme predstaviť – ak vieme, že je možná, ak ju vidíme... Ak ale považujeme súčasný stav za najlepší možný, za výsledok priamočiareho vývoja od nižších tvarov k vyšším – nádej nemáme. Králi a bitky, utrpenie, ťažký život predkov, hladomory, Kristus pribitý na kríži... Ak si prajeme inú budúcnosť, potrebujeme inú minulosť. Nie tieto dejiny, ktoré písali víťazi – pretože tieto sú minulosťou víťazstiev, ktoré sa konali len na papieri: vojnou boli zničení všetci.

Skutočná minulosť bola iná. V knihách presvitá pomedzi riadky. Málokedy je v písme – avšak – cítiť ju!

Keď sa pozrieš lepšie, keď sa prejdeš krajinou... Ak zhliadneš tieto kruhové kamenné svätine žiariace do okolia... Sú to odkazy. Sú to odkazy doby úplne odlišnej.

Kruh je mier.

Traumsteine – snové kamene sú spojením na vidinu, na videnie, ktoré môže byť základom pre nový zdravý zajtrajšok. Tak veľmi ho potrebujeme.

Mrzí ma, že knižka je len v nemčine. Niektoré iné knihy napísané ľuďmi z liečivého Biotopu nazvaného Tamera vyšli aj v angličtine a dostupné sú aj videá. Mojej duše sa dotkli, možno dajú nádej aj tebe.