Knižka: Muži, ženy a láska

  • 30 November 2014
  • krkavec

„To pozemské je zároveň materiálne. Slovo matka pochádza z latinského „mater“, ktoré je koreňom slova „matéria“, hmota. Nepriateľskosť voči ženám typická pre moderné duchovné nábožesntvo, usilujúce o oslobodenie sa od hmoty skrz ducha, má tak svoje dôvody i vo fakte, že ženstvo je svojou podstatou protipólom ducha. Je zemité a zmyslové a kladie tak spiritualizácií odpor. Na predobraze pohlavného aktu a plodenia je však zrejmé, že ku stvoreniu patrí oboje. Jedine v zemi je duch plodný, jedine so ženou stvorí muž nový život. Púhe „duchovno“ je rovnako tak ako púhe mužstvo samo o sebe úplne impotentné. Je dobré leda tak k sebauspokojeniu.“

– Z knižky Muži, ženy a láska od Wilfrieda Nellesa.

Čo ak je to dnešné hnanie sa za hmotou a majetkom, vrátane prevládajúceho hmotárskeho vedeckého pohľadu, spôsobené práve nadržanými mužmi? Tými, ktorí nie sú schopní nájsť svoje vnútorné naplnenie v žene? – Bez ohľadu nato, s koľkými ženami sa vyspia… Je to povrchné. Skutočnému hlbokému a tvorivému spojeniu niečo bráni… Žeby spoločenské programovanie a podmieňovanie, ktorému boli vystavení ako deti? Žeby neprijatie vlastnej matky? Neprijatie úlohy ženy-matky a jej hodnoty v spoločnosti?

Títo muži stále duchovne onanujú, sú od toho závislí – ale uspokojenie je to len prchavé – nikdy nemajú dosť… Vlastne len utekajú pred príčinou. Sú nenaplnení nie preto, že by nemali dostatok hmoty, majetku, zeme – oni si myslia, že ju ovládli, že ju majú. Možno je práve toto klam, ktorý im bráni skutočne sa so zemou, s hmotou, so ženou spojiť… Nedokážu so ženou nadviazať zdravý vzťah bez žiarlivosti, výčitiek, obviňovania, vyhrážania, pútania a strachu…

Ďalších pár zaujímavých úryvkov z tejto knižky:

„Vďaka odlišnosti sú si muži a ženy rovní a ich spojenie pôsobí tvorivo – práve preto, že sú odlišní (a síce nie nejak nepatrne, ale diametrálne odlišní). Ak túto odlišnosť znižujeme, pohŕdame ňou alebo ju potierame, obaja, muž i žena, tým strácajú. Pokiaľ ju ctíme a staráme sa o ňu, obe strany tým získavajú. Otázkou je, kde majú partneri vo vzťahu vziať silu k tomu, aby túto rozdielnosť uniesli, ctili a povedzme i podporovali – a to tak u seba, ako aj u partnera. Táto otázka nás vedie späť k našim rodičom – ženu k matke a muža k otcovi.

Mužstvo prichádza skrz otca. Ženstvo skrz matku.

Je to ťažká cesta. Zdá sa totiž, ako by priblíženie k matke a jej prijatie nutne znamenalo aj prijať jej prípadné sexuálne strachy, výhrady či morálne predsudky. To v dcére vyvoláva pochopiteľne strach – ale v skutočnosti je pravdou pravý opak: keď ako dcéra matku prijmeme do svojho srdca, vnútorne sa od nej naopak oslobodíme. Matka potom môže zostať taká, aká je, a práve preto dostane dcéra sama od svojho vlastného svedomia zvolenie byť tiež taká, aká je. Matka tak uvoľní dcére cestu k plnej ženskosti, ktorej sa možno sama bránila. Môže sa potom plne stať ženou aj pre muža.“

Názory

Рекомендую компанию ТК Ирбис Челябинск, как добросовестного и надежного партнера, готового идти навстречу клиентам. Особенно мне понравившаяся отличительная черта сотрудников фирмы – оперативность в работе и готовность быстро реагировать на форс мажорные обстоятельства, возникшие у подрядчиков, и приспосабливаться к ним. Убедился в этом лично, когда по приказу руководителя заказывал Кухню на заказ Челябинск для нашей организации. Сроки поджимали, а в последнюю неделю даже сократились на три дня. В итоге ребята работали сверхурочно, но выручили меня. Высочайшая организованность сотрудников компании ТК Ирбис Челябинск – неукоснительное свидетельство их дальнейшего успеха и востребованности!

Советую компанию ТК Ирбис Челябинск, как добросовестного и надежного партнера, готового идти навстречу клиентам. Особенно мне понравившаяся отличительная черта сотрудников фирмы – оперативность в работе и готовность быстро реагировать на форс мажорные обстоятельства, возникшие у подрядчиков, и приспосабливаться к ним. Убедился в этом лично, когда по приказу руководителя заказывал Кухню на заказ Челябинск для нашей организации. Сроки поджимали, а в последнюю неделю даже сократились на три дня. В итоге ребята работали сверхурочно, но выручили меня. Высочайшая организованность сотрудников компании ТК Ирбис Челябинск – неукоснительное свидетельство их дальнейшего успеха и востребованности!

Medicine prescribing information. What side effects can this medication cause? buy modafinil Some what you want to know about medication. Read now.

Meds information. Drug Class. https://medicals.top Actual what you want to know about drug. Get information here.

Meds information. Brand names. https://buyprozac247.top Some trends of pills. Get here.

Drugs prescribing information. Generic Name. can i get accupril prices Best information about drug. Get now.

buy lexapro without prescription

Drugs information for patients. Cautions. where can i get viagra tablets Best about drug. Read information here.

Medicine information leaflet. Long-Term Effects.
buy cheap allegra
Everything about medicament. Get information here.

Medicament prescribing information. Cautions.
cost of prednisone
Actual news about medicine. Get information here.

Pills information leaflet. What side effects?
prilosec generic in US
Actual news about meds. Get information now.

Drugs information sheet. Cautions. order doxycycline online Best news about medicine. Get information here.

Meds information for patients. Generic Name. https://lyricacvc.com All about drugs. Get here.