Krátky film: Žiť s ľahkosťou

  • 17 October 2014
  • krkavec
Spoveď - spôsob života ako príspevok k zmene myslenia ľudstva

„Krátký umělecký dokument o přirozeném přístupu k životu a o kosení jako životním stylu. Petr Vido, Slovák žijící s rodinou uprostřed lesů v Kanadě, je hlavní propagátor návratu kosy do rukou lidí.“