Vedenie kmeňov

  • 13 June 2015
  • krkavec
Tribal Leadership: 5 stavov kultúry kmeňa

Prečo sa to, čo píšem, niekoho vôbec nedotkne a nezaujme, kým iného to nadchne alebo aspoň chápe, o čom hovorím?

Dlho som netušil.

Odpoveď prišla nečakane. Popri učení sa na štátnice som hľadajúc niečo o vedení pracovných skupín narazil na knižku Tribal Leadership.

Ľudská spoločnosť je v nej vysvetlená z pohľadu kmeňov a ich kultúry, duchovna: vlastne nastavenia ducha voči životu. Kmeň je skupina 50 až 120 ľudí, ktorí sa poznajú – kmeň je tvoj okruh rodiny, priateľov, známych a spolupracovníkov. Vrana k vrane sadá a v kmeni väčšinou prevažuje isté duchovné naladenie. Podľa tohto naladenia alebo prístupu k životu možno kmene rozdeliť na päť skupín:

  1. „Život je na hovno.“ – násilie, bezohľadnosť, beznádej
  2. „Môj život je na hovno.“ – utrpenie, poloha obete (inštitucionálne kresťanstvo?)
  3. „Som lepší ako ty.“ – snaha, pokrok, úspech, vykorisťovanie (kapitalistický individualizmus?)
  4. „Sme lepší ako oni.“ – skupinové myslenie, skupinové nadšenie, boj (národný socializmus?)
  5. „Život je dobrý.“– ľudskosť, cit a úcta, spoločenstvo, svet je svetlý

Slobodne spolupracovať a rozvíjať sa do šírky začíname počnúc štvrtým obdobím. Dovtedy je život predovšetkým o sebestrednosti, násilí a boji. Mier a pocit vzájomnej prepojenosti a skutočného spoločenstva prichádza až priatym obdobím. Toto piate obdobie vnímam ako náš prirodzený ľudský stav, v ktorom sme žili väčšinu času našej možno stotisíc-ročnej prítomnosti na Zemi. Až odkedy sa píšu dejiny je na Zemi prevažne boj. Dovtedy totiž neboli víťazi, ktorí by ich písali, a porazení, ktorých by bolo výkladom minulosti potrebné duchovne vykoreniť a zviazať.

A tá zásadná odpoveď na moju otázku?

Iba ľudia zo susediacich období sa dokážu vzájomne pochopiť.

Knižka dáva návod, ako z toho von. Dáva nádej.

V podobe audioknihy (v angličtine) je dostupná zadarmo.