Studnica múdrosti

  • 2 October 2014
  • krkavec
V žulových kameňoch v háji sa v mise leskne hladina vody. Cestu lemujú kaplnky s posvätnými obrázkami. Zdroj: http://www.lideazeme.cz/clanek/pribeh-kukuloviteho-balvanu

Dakedy sme si rozprávali príbehy. Rozprávali sme o tom, čo sme videli okolo nás. O tom, čo sa nám prihodilo, čo sme počuli od starých rodičov… Báje o kopcoch a riekach okolo nás. Príbehy tvoriace ducha nášho národa sa vždy vzťahovali k nám, k rastlinám a zvieratám okolo nás. Ku krajine v ktorej žijeme. Ku krajine, ktorej sme súčasťou. Tieto príbehy nám pomáhali pochopiť súvislosti medzi nami na našim okolím. Pretože všetko vo vesmíre je sú­vislé. Hranice medzi tebou a okolitou prírodou, ktorej si súčasťou, sú len umelé, predurčuje ich tvoj duch.

Príbeh čítaný z Knihy ale zrazu už nebol priamo pre­pojený na krajinu. Väčšinou s tebou už nesúvisí. Slová boli napísané dakde inde, dakde ďaleko od teba. Takýto príbeh je odrezaný od tvojho sveta. Od toho kúska zeme na ktorom žiješ. Keď sa do takéhoto príbehu ponoríš – odpájaš sa od okolia. Si vytrhnutý do iného sveta. Tvoj duch je odreza­ný od tela a od bytostí, ktoré ťa obklopujú. Rozptyľuješ sa. Strácaš súvis­losti.

Ak naši dávni predkovia knihy nedržali, určite to malo dobrý dôvod. Navyše, oni ich ani nepotrebovali. Zážitok, skúsenosť a ani skutočnú vedomosť kniha nena­hradí. Písmo je len istou pomôckou pre pamäť. V tej dobe si ľudia ale pamätali všetko, čo počuli a dokázali to šíriť ďalej. To až spoliehanie sa na písmo z nás spravilo zábud­livcov. Už pamäti nedávame taký význam a ona chabne.

Prečo sa utiekame k viere v písmo? Prečo hľadáme sväté knihy plné zaručených právd? Snažíme sa nahradiť Bibliu? Duch nie je o knihách. Je o ľuďoch. Všetci sme nosi­teľmi ducha – vtedy je duch silný. Vtedy je ľud veľký.

Pravdu máme na dosah. Pravda je práve, bez­pro­stredne, priamo tu! Jednou cestou k nej je vnútorné očistenie sa a uvoľnenie. Inou je prijatie spätnej väzby. Smelo sa otvor odrazu tvojich myšlienok a konaní! Bytos­ti žiaria a zrkadlia. V lesnej studničke uvidíš skutočnú „pravdu od Boha“. Je ňou tvoj život a príbeh, ktorý práve prebieha. Veď všet­ci máme priamy prístup k prameňu! K tej bájnej studnici múdrosti. Treba len uvoľniť cestu prúdu, vyčistiť ju od kalu a nánosov. Hladina sa upokojí. Voda spriezračnie... Už vidíš

Značky: 

Názory

Obrázok používateľa krkavec