Kríž

  • 29 September 2015
  • krkavec
Kríže s rastlinnými črtami. Zdroj: Slovenská vlastiveda, 1943
Kríže ako rytiny stromu sveta, nad dverami do domov. Zdroj: Slovenská vlastiveda, 1943
Detvianske „totemové“ kríže. Zdroj: Slovenská vlastiveda, 1943
Trojkríž – silno cítiť, že sem sa Kristus dostal naozaj až dodatočne...
Trojkríž – silno cítiť, že sem sa Kristus dostal naozaj až dodatočne...
Zo staroslovenských predkresťanských vykopávok: Kríž štyroch strán sveta, štyroch pohľadov, živlov, názorov...

Kríž je dnes často vnímaný ako kresťanský. Kresťanstvo však nevzniklo z ničoho: len sa napojilo na už jestvujúce duchovné predstavy, ktoré sú často všeobecne platné naprieč všetkými národmi. Kríž, os, strom, socha či kôl značiaci stred sveta je jedným z týchto všehomiernych obrazov.

Kríž je v slovenskom duchovne často doprevádzaný rastlinnými črtami (koreňmi a listami, vinnou révou), často je obklopený posvätným párom, buď v podobe silových zvierat (hadov, jeleňov, holubíc, havranov, levov, drakov), duchov (anjelov), alebo dvojice svetiel, hviezd, slnka a mesiaca. Zrejme ide o spojenie mužskej a ženskej podstaty v strede sveta. Týmto posvätným zväzkom doplnenia protikladov vlastne vzniká nový život: tu pramení božská tvorivá sila.