Ako sa učiť s ľahkosťou?

 • 25 February 2016
 • krkavec
Uvoľňovanie obmedzení

Ako si sa naučil hovoriť? Chodiť? Bolo to namáhavé? Trápil si sa? Musel si sa do toho nútiť?

Prirodzene prebieha učenie samovoľne a je radostné. V prírode je žiaduce, aby sa tvor učil neustále – a príroda to zabezpečila: učenie nám robí radosť! Prirodzene si dokonca pamätáme všetko, čo sme kedy zažili.

Možno to znie dnes neuveriteľne: Učenie a prirodzené a radostné a ľahké a samovoľné? Dnes však už nežijeme v prirodzenom prostredí.

Umelé učenie nie je skutočným učením. Čítanie kníh, počúvanie prednášok a kázní a učenie sa naspamäť poučky a názory iných – toto nie je ozajstné učenie. Je povrchné a bez súvislosti s nami, so skutočnosťou, so životom. Pre život je málo platné, leda pre dobrú známku či umelé uznanie – a prirodzene nám toto učenie priamo radosť nerobí. Ak predsa niečo radosť spraví, tak tá odmena... Učíme sa pre život, či pre úplatky?

Mal som pred sebou štátnice. Už druhý raz. Prvý raz som ich nedal. Teraz som sa pripravil neporovnateľne lepšie: naučil som sa – a predovšetkým som veľa popracoval na svojom vnútornom nastavení. Z výsledku úprimne žasnem. Delím sa s vami o svoj spôsob učenia :)

Duševná a duchovná príprava

Len polka práce je zvládnutie požadovanej látky. Druhá polka je duševná a duchovná príprava – správne naladenie, nastavenie, prístup a pohnútky. Týmto začnem a rozvediem to:

 1. Základ je stotožniť sa s prianím látku sa naučiť. Možno je ten titul sen mojich rodičov a nie môj, možno moja duša túži po niečom úplne inom... Ale – pre pokoj v rodine mi to treba nejak už dokončiť, keď som už zvládol tie tri roky... Vlastne to nie je také zlé. Tejto škole vďačím za vysokoškolský život, za krásne zážitky, za čas sám na seba, za samostatnosť, za odpútanie sa a nájdenie seba v novom svete. Teraz sa nastavujem tak, aby to hnutie sa učiť vychádzalo zo mňa, z môjho vnútra – aby som sa učil nie kvôli niekomu druhému, ale úprimne a zvnútra, v mojom vlastnom záujme.
 2. Ďalším krokom je spraviť si dostatok priestoru pre zmenu, pre pohyb. To skutočné učenie, učenie s pochopením súvislostí, učenie, ktoré je pre život a ktoré robí radosť, je totiž zmenou, zmenou celej mojej bytosti. Nová látka je plne začlenená, pochopená a ja sa mením. Pre zmenu sú nutné tri predpoklady: priestor, bezpečie a sila. Priestor si viem spraviť: spravím si čas a pokoj na učenie. Bezpečie súvisí v s dôverou, s dôverou v seba, v to, že to tentoraz zdarne spravím, keď sa správne pripravím, sústredím a budem konať. Silu som už získal – tým, že som si našiel zdravý prístup k učeniu: Keď pohnutie vychádza zo mňa, prirodzene sa otvára cesta nadšeniu a vnútornej sile. Naopak, keď sa učím pre niekoho druhého, z donútenia, alebo ak sám seba nútim bez toho, aby som s tým bol vnútorne plne stotožnený, tak o silu prichádzam. Silu získava ten, kto ma donútil, je to vlastne taký upírsky vzťah. Ak sa musím nútiť sám, tak som v podstate necelistvý a cez rozpory, cez praskliny a napätie v mojej bytosti mi sila uniká a mizne... Takže: dostatok času a bezpečný priestor. Zmením celý môj priebeh dňa. Teraz sa sústredím v prvom rade na učenie k štátniciam, obmedzím rozptyľovanie, surfovanie po internete, vyspávanie, chodenie na pivo... A aj si dačo doprajem, napríklad sladkosti – nech sa aj moje vnútorné dieťatko teší, nech to nie je násilné, ale príjemné. Doprajem si aj radosť a uvoľnenie, s priateľmi, v prírode – dávam si však pozor, aby to bol oddych a nie únik – aby ma toto rozptýlenie neoslabilo, ale naopak, posilnilo. Dobre mi padne telom pohýbať či si zaspievať. Teraz som v inom stave, nie v bežnom a plne si to uvedomujem.
 3. Dobré je využiť podporu skupinového poľa a vedomia. Ja som sa s mojimi spolužiakmi osobne stretol až tesne pred skúškami, nakoľko som bol v zahraničí – ale v informačnom veku a na fakulte informatiky sú aj iné možnosti. Napríklad Facebook :) Poprosil som ľudí, čo sa spoločne stretávali a vypracovávali si otázky o nahrávky z ich stretnutí. Mimo množstva postrehov a vhľadov mi hlavne pomohlo to prepojenie na nich, nacítenie ich samých, načítanie skúseností. Zrazu sa to učivo stalo oveľa rukolapnejšie, živšie a skutočnejšie.
 4. Dôležité sú dobré podklady, nie len tie slovené (slajdy, skriptá, prednášky, videá), ale aj tie žité (skúsenosti, život, prax). Na nete sa človek dostane k hromade materiálov a dobré je si všetko na začiatok preletieť práve v súvislosti s očakávanou podobou skúšky a tiež v súvislosti s vlastným zážitkom a neskorším zasadením znalostí do života. Dať si veci do súvislosti so mnou samým, s mojimi skúsenosťami a s mojou budúcnosťou. Týmto znalosti akoby ožijú a stávajú sa vedomosťami – a ja sám som oveľa viac pohnutý ponoriť sa do učenia. Je dôležité zistiť si, čo presne je očakávané ku skúške, nie len podľa pokynov, ale riadne sa do toho vžiť. Umelé prostredie skúšky býva veľmi odlišné od skutočného použitia vedomostí v živote. Pri písomkách je dobré dostať sa k otázkam z minulých rokov a pri ústnych štátniciach, mimo zoznámenia sa so skúsenosťami spolužiakov, je výborné ísť tam a naživo si to pozrieť. Štátne skúšky bývajú verejné a človek tam môže prísť, sadnúť si dozadu a vlastne sa tak začleniť do prostredia a načítať si komisiu a pole. Potom je oveľa menšia pravdepodobnosť, že človeka niečo zarazí alebo že sa nechá rozhodiť. Spoznajúc, o čo ide, cítim sa prirodzene oveľa bezpečnejšie a uvoľnenejšie.
 5. Keď už je môj cieľ ukončiť školu zosúladený s celou mojou bytosťou, s duchom aj dušou (s vedomím aj podvedomým), môžem sa oddať pocitu a vedeniu. Môžem sa nechať viesť. Ráno tesne po zobudení bývam najčistejší a vtedy mi prichádzajú vhľady a cítim, k čomu ma to tiahne. Pozorujem svoje pocity a pohnutia a ukazuje sa mi, čomu ešte treba dať pozornosť, aby som skúškou zdarne prešiel. Dokonca ma takto v oddaní moje podvedomie v noci zvyklo budiť a ja som získal dve tiché pokojné nočné hodinky na učenie a zároveň som sa aj dobre vyspal. Dakde som čítal a potvrdzuje sa mi, že keď človek v noci spí na dva razy potrebuje dohromady o hodinku menej spánku. Vlastne všetko, čo tu radím, mi nejak prišlo, buď priamo ako vnuknutie z podvedomia, alebo skrze niekoho či niečo v mojom okolí, kam mi prišlo zamerať svoju pozornosť.

Keď sa dnes ľudia v živote trápia, býva to podľa mňa spôsobené práve rozporom vo svojom vnútri. Vlny života prúdia podľa predstáv, na ktoré sa sústredíme, ktoré sme si vytvorili, či ktoré sme prijali. Keď sa ocitnem medzi dvoma protichodnými predstavami, keď je predstava mojej duše (sen) v rozpore s predstavou môjho ducha či okolia, dostávam sa do rozporu, to tlaku, úzkosti či napätia. Rozorváva ma to, väzím a ťažko sa mi hýbe, každá zmena je namáhavá. Posledné roky zažívam, že život nemusí byť stŕpnutý a útrpný, že život je naopak vo svojej podstate radostným tancom. Aj keď sa deje kadečo, v uvoľnení cez zmeny prechádzam s ľahkosťou a moje podvedomie ma vedie okolo prekážok. Naopak utkvelé predstavy mi môžu brániť prekážku obísť a nútia ma sa o ňu rozbiť, či nejak s vypätím prejsť, končiac zbytočne vysilený a zničený. Osobne mi veľmi pomáha sa s každou telesnou očistou očisťovať aj od svojich utkvelých predstáv. Sprchujem sa studenou vodou a nahlas si pri tom prajem: „Púšťam a zmývam všetko, čo mi už netreba, všetko, čo ma ťaží a púta. Ďakujem.“ Na rozviazanie vzťahov a cudzích predstáv je výborný zase ohník. Poprosím ho o uvoľnenie, predstavím si, ako rozpúšťa zauzlenie, rozkladá ho na pohol a dym, ako ten „chuchvalec“ mizne – spálim pri tom nejakú vec, čo mám spojenú s týmto vzťahom. Vzťah sa neruší, len sa čistí od predstáv. Často pálim svoje vlastné vyčesané vlasy ako všeobecné čistenie minulosti a niekedy sa zameriam na niečo určité a spálim nejaký papier či papierik, čo sa s tým spája. Pomáha to!

Zvládnutie látky

Teraz môžem pristúpiť k samotnému učeniu. Ale badám: Nechce sa mi! Lenivý som! Nedá sa mi sústrediť, myseľ mi uniká, som duchom neprítomný. Už tretí raz si čítam tú istú vetu a stále neviem, o čom je. Čím viac sa snažím, tým je to horšie. Som v napätí, prestávam si veriť, dôverovať. Tratí sa pocit bezpečia. Ešte viac sa nútim: Veď ja musím! Musím to spraviť, musím sa to naučiť!

Tadiaľto ale cesta nevedie. Možno by som to nejak na silu predtlačil a možno tú skúšku s vypätím aj spravil, naučené by som však veľmi rýchlo zabudol. Odpor totiž budí odpor. Keď tlačím a tlačím, v okamihu, ako povolím, nastupuje spätný ťah. Všetko násilím naučené sa vymaže. A najbližšie sa mi bude učiť ešte ťažšie.

Je však aj iná cesta. Cesta uvoľňovania obmedzení. Obmedzenie je práve tá zábrana, čo mi bráni, aby som látku vstrebal samovoľne, radostne, aby som sa učil prirodzene a s ľahkosťou si vec v pravú chvíľu vybavil. Obmedzenie je zábrana, ktorá vo mne vznikla na základe predchodzieho silenia – je to odpor voči učeniu, ktorý sa prejavuje namáhavým rozpamätávaním sa, lenivosťou, únikom do nevedomia, rozptyľovaním, odkladaním na poslednú chvíľu, nudením sa, zabíjaním času, obavami, zovretím... Je to známka, že nie som v pocite dôvery a bezpečia. Uvoľňovanie obmedzení je spôsob, aby postupne spriechodniť to zovretie prúdu učenia spôsobené odporom. Spôsob je veľmi jednoduchý:

 1. Rozoznám najvýraznejšie obmedzenie. V mojom prípade je to odpor k skúšaniu pred tabuľou a odpor ku všetkému, čo len vzdialene pripomína matematiku. Ak sa tieto dva odpory stretnú, napríklad pri štátnicovej otázke o kryptografii, som stratený. Zovrie ma to tak, že zo seba nedostanem súvislú vetu – skrátka: okno. Toto sa mi stalo v lete a preto som štátnice na prvý raz nespravil.
 2. Využijem obmedzený priechod do najväčšej možnej miery. Pri váženom zachmúrenom docentovi mi pôjde odpovedať na otázku veľmi ťažko. S mojím otcom je to podobné, ale predsa je to priechodnejšie, tak si to nacvičím najprv s ním. Alebo radšej ešte skôr so spolužiakom. Je veľmi dôležité, aby som zacítil správnu mieru, aby som sa cez ten úzky priechod, ktorý necháva obmedzenie, práve dostal – aby prúd začal prúdiť. Keď začne prúdiť, obmedzenie sa začne pomaly uvoľňovať. Ak to však prepísknem a narazím naň, zabolí to a ja sa zase zavriem. Keď narazím na múr, dotknem sa ho a on mojej rany – tento múr upúta moju pozornosť. Pozornosť je sila a múr zosilnie. Takže: jemne a s citom – prajem si múr nie zhutňovať, ale rozpúšťať. Malou štrbinou začína prúdiť sila a tak, ako si prúd vody pomaly rozširuje otvor v hrádzi, tak aj moje učenie ide ľahšie a ľahšie. Pomaly, ale isto.
 3. Podriadim všetko ostatné uvoľňovaniu tohto jedného obmedzenia. Napríklad prispôsobím môj chod dňa tak, aby som v tú dobu, kedy sa mi učí najlepšie, mal čas a priestor a bezpečie a silu. Prispôsobím sa môjmu otcovi a zariadim si všetko tak, aby sme si mohli odpovedanie nanečisto spolu vyskúšať.
 4. Uvoľním obmedzenie. Ako? Keď som sa náhle cítim zovretý a napätý, keď si prehrávam priebeh skúšania a zrazu sa cítim s malou dušičkou – ľahnem si na postel. Cez oči si dám šatku, ktorá mi pomáha navodiť pocit bezpečia. Sústredím sa na tlkot vlastného srdca, na svoj vlastný dych. Poteším sa, že si obmedzenie uvedomujem: teraz ho môžem osloviť a čo viem osloviť, dokážem zámerom meniť. Oddychujem – s každým výdychom si predstavujem, že sa obmedzenie v duchu rozpúšťa, pozvoľna uvoľňuje. Sústredím sa do svojho vnútra, do tmy, na žiaru svojho srdca. Nesnažím sa – práve naopak. Postupne, nenásilne, jemne sa dostavuje pocit pokoja, spokojnosti. Pomáha mi tiež zjedenie niečoho malého, hlavne sladkého – naplnenie detskej potreby. Až ukojené a prijímané vnútorné dieťatko sa môže cítiť bezpečne a môže sa uvoľniť. Ako uvoľnený sa po pár minútach zas vraciam učeniu.
 5. A dokola. Keď sa mi podarilo obmedzenie spriechodniť a uvoľniť, pokračujem znova od prvého bodu: Nachádzam a pracujem s ďalším rozoznaným obmedzením a tak dookola. Inak, tento návod, o ktorý sa tu delím, som nevymyslel, ale prečítal som si ho v skriptách k štátniciam. Postup je známy pod názvom Theory of Constraints a používa sa v obore Business Process Management.

Alma mater a autority

To, že som štátnice na prvý raz nespravil malo ešte ďalšie dôvody. Jedným z nich bol môj vzťah k univerzite. Uvedomil som si, že nikdy som nedal fakulte (a jej predstaviteľom) plnú dôveru, vlastne som sa nezačlenil, ani svojich spolužiakov skoro nepoznám. Stretával som sa predovšetkým s ľuďmi študujúcimi všetko iné ako informatiku a duchom žil predovšetkým na internáte. Školu som riešil akoby len pomimo. S tým je spojené, že som vždy išiel cestou najmenšieho nutného úsilia, aby som ešte prešiel. Učil som sa pre známky, vlastne pre Éčka. Vnútorne som však v duši cítil, že to nie je správny prístup. Nikdy som sa nestal plne súčasťou školy, školy ako matice. Kým však niekam plne neprídeš, nemôžeš odtiaľ odísť. Musel som svoju univerzitu, svoju alma mater (z lat. Matka živiteľka) plne prijať a zmeniť svoj prístup, aby som ju mohol opustiť a aby ma ona s požehnaním pustila. Musel som sa plne oddať štúdiu, aby som sa už necítil podvedome previnilo, že učenie „šidím“ a moje svedomie ma mohlo pustiť tiež. Čiže, musel som prenastaviť môj duchovný vzťah k Veľkej Matke, ktorý sa premietol do vzťahu s univerzitou. Podarilo sa mi to mimo iného skrze prijatie mojej vlastnej pokrvnej matky, prijatie jej, takej aká je. Čo jej mám čo vyčítať, čo mi na nej má čo vadiť? Veď mi dala všetko, čo mám – dala mi život!

Na pozadí tiež vyvstal môj vzťah s autoritami: Vzťah k učiteľovi, k profesorovi, k tomu vážnemu pánovi – a prenesene vlastne môj vzťah k otcovi a k Otcovi – k Bohu. Skúšaný pred tabuľou som sa zovrel a dostal „okno“ preto, že som sa necítil ohrozený, očakával som útok a čokoľvek, čo prišlo, som teda za útok pokladal – hoc aj položenú otázku. Nechal som sa rozhodiť a hneď som sa obrnil, uzavrel, zovrel. A zovrelo sa nielen moje telo a ja som sa dostal do napätia, zovrel sa aj prúd živy vo mne, zovrel sa aj prietok porozumenia a aj tok spomienok. Zrazu som sa na nič nedokázal rozpamätať a ocitol sa ako za závojom. „Jen mlžil,“ poznačil si vtedy na okraj predseda komisie.

Spätne som si uvedomil, že neprijímam autority, nedôverujem autorite. Skôr, ako môže dôjsť k spojeniu, samosebou predpokladám ohrozenie a uzavriem sa. Prečo? Pretože som sa ako dieťa stretával predovšetkým s falošnými autoritami, s ľuďmi, ktorí nie sú skutočnými pánmi učiteľmi – stretol som sa len s namyslenými pánmi a paniami, ktorí ma nútili podrobiť sa ich vôli nie preto, že je to pre nás oboch dobré a pomôže mi to. Oni ma nútili preto, aby mi ukradli silu, aby ma ponížili, že niečo neviem, že som malý, neschopný, aby ma dostali do napätia a z tohto napätia si ako upíri potiahli prúd mojej sily. Väčšina učiteľov na našich základných a stredných školách je žiaľ tohoto rázu a smutné je, že aj veľa rodičov a starých rodičov. Prečo to robia? Pretože sami nedospeli na skutočných učiteľov: ostali vnútri deťmi a autoritu len predstierajú. Len to hrajú! Robia to zo strachu, aby nebolo odhalené, že sú len uviaznutými deťmi. Robia to preto, že sami nemajú silu a sú odkázaní na to, aby si ju nasali od iných, od detí napríklad. Silu nemajú preto, že nie sú celiství, neprijali Matku Zem, Otca Boha, nestali sa teda plne deťmi a zákonite ich to nepustilo ďalej stať sa plne dospelými. Sú v odpore sami so sebou a cez tento rozpor im uniká sila. Je to začarovaný kruh strachu, potreby, zovretia a násilia, kruh detí a detských rodičov. Je to dlhá reťaz predkov a ja som na jej konci.

Toto nie sú len štátnice. Toto je veľká vec. Skrze prijatie svojho vlastného pokrvného otca, cez prijatie toho, aký je, toho, že aj keď sa tak často chová detinsky, nevedome a ustrašene – napriek tomu je Otcom. Dal mi život, čo mu mám čo vyčítať?!

Chvála vám. Rodičia moji. S pokorou, s úctou a vďakou sa pred vami skláňam.

Predstúpil som pred komisiu. Znova. Už som iným človekom. Stojím v svojej mužskej sile. Som zajedno s mužmi, prúdi to a my sa chápeme – už sa necítim ako trestané dieťa, teraz tam stojím vyrovnaný, ako rovný pred rovnými. Ide to krásne hladko. Viem skoro všetko a čo nie, o tom sa uvoľnene rozprávame. Bolo to prirodzené. Veľká Matka univerzita ma s požehnaním prepustila. Páni mi potriasli rukou.

Nakoniec nešlo až tak o to, aby som sa naučil niečo o riadení a informatike.

To skutočné, čo som sa naučil je neporovnateľne cennejšie: Naučil som sa prekonávať svoje obmedzenia. Bol to obrad prechodu. Prešiel som prah a stal som sa dospelým mužom.

Obrázky zbierky: 

Názory

Meet a man for real meetings and sex!
My nickname on the site krista2020
https://cutt.us/lidia2020

whoah this blog math is fun dictionary wonderful i really like studying your

articles. Stay up the good work! You realize, many people

are looking round for this info, you could help them

greatly.

You made some decent points there. I looked on the web to find

out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web

site.

my web page :: fun places for a birthday party

Порнуха бесплатно только тут mypersonalwhore.info

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, excellent blog!

My website fun math equations

Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these things, thus I

am going to let know her.

Also visit my blog :: promo codes for house of fun slots

Hi, i believe that i saw you visited my web site thus i came to go back the want?.I'm attempting to in finding issues to improve my

site!I guess its ok to make use of a few of your concepts!!

my blog post ... fun lake toys - Judson,

Guys just made a web-page for me, look at the link:
http://cake.bluxeblog.com/25552219/ Tell me your guidances. Thanks.

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look

of your web site is excellent, as well as the content!

my homepage: lacey spring fun fair

It's actually a cool and useful piece of info. I am glad that you simply

shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this.

Thanks for sharing.

my webpage :: fun facts about st patrick [Leo]

I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this

post is written by him as nobody else know such detailed about my

trouble. You're amazing! Thanks!

Have a look at my web site :: fun things to do in anaheim

Привет всем участникам!
Нашел удивительную фотоподборку на этом сайте: http://agentmdk.ru :
самые красивые девушки красивые девушки года
интересные видео дня интересное видео смешное
http://agentmdk.ru/interesnoe/13616-novaya-naberezhnaya-na-meste-byvshey... Новая набережная на месте бывшей промзоны
Демотиваторы (30 фото) Демотиваторы (30 фото)
http://agentmdk.ru/interesnoe/11015-fotografii-turistov-na-fone-prosnuvs...

Hello to all, how is the whole thing, I think

every one is getting more from this web site, and your views are pleasant in favor

a theory of fun for game design new people.

Wonderful goods from you, man. I have bear in mind your stuff prior cheap fun things to do in orlando and you are just too fantastic.

I really like what you've obtained here, certainly like

what you're saying and the best way by which you assert it.

You are making it entertaining and you still care for to keep it smart.

I can't wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appearance.

I must say that you've done a fantastic job with this.

In addition, the blog loads super fast for me on Safari.

Outstanding Blog!

My blog: chattanooga has fun

Having read this I believed it was very informative. I appreciate you finding

the time and effort fun things to do in december put this content together.

I once again find myself personally spending a lot of time both

reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

Sexy pictures each day
http://topmenshirts.hotblognetwork.com/?baby

homemade porn thunbs female fucking male porn hub operating room surgery porn fetish perfect passwords porn hottest babes fo porn

Meet a man for real meetings and sex!
My nickname on the site krista2020
https://cutt.us/madam2020

Guys just made a web-site for me, look at the link:
e-learning development Tell me your guidances. THX!

I like the helpful info you supply on your articles.

I will bookmark your weblog and take a look at again here frequently.

I am slightly sure I will be told plenty of new stuff proper right here!

Best of luck parx play for fun the following!

My brother recommended I might like this blog. He was totally right.

This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this

info! Thanks!

Have a look at my website :: fun places to eat in ct (Fidelia)

Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp a lot

approximately this, like you wrote the e book in it or something.

I think that you just can do with a few percent to drive the message

home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.

A great read. I'll certainly be back.

Visit my web site ... fun thanksgiving

I like the valuable information you supply on your articles.

I'll bookmark your weblog and test again here frequently.

I am slightly sure I will be told many new stuff proper right

here! Best of luck for the following!

my site - bamboo fun tablet

Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your put up is simply

nice and i can assume you're knowledgeable in this subject.

Well together with your permission let me to grab your RSS

feed to keep updated with drawing close post. Thanks one million and

please keep up the gratifying work.

Also visit my page ... go have fun - Kimberley,

Thanks for every other informative web site. Where else may just I get that type of information written in such an ideal

method? I have a challenge that I am simply now working on, and I have been at the look out

for such information.

Feel free to visit my website - polaris fun center (Otis)

Thanks , I have just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I

have found out so far. However, what in regards to the conclusion? Are you positive

concerning the source?

Look into my homepage ... fun website games

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog

posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.

Studying this info So i am glad to express that I've an incredibly excellent

uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much

indubitably will make certain fun places to eat in new orleans do not forget this web site

and give it a glance regularly.

Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment fun things to do in franklin tn support you.

Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more

on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate fun places for a birthday party little bit further.

Kudos!

Great beat ! I would like to apprentice while you amend

your site, how can i subscribe for a blog site?

The account helped me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered

bright clear idea

Here is my blog ... fun psychology experiments (Natisha)

Представьте партнеру, какие именно ласки вам милы.

Такая забава очень возбуждает, особенно мужчин, кроме того, это самая чувственно совсем сводит пару.

Какой-никаким бы ни был недалёким и родным человек – каждый из нас

неповторим и имеет собственные эрогенные зоны

и крапинки возбуждения. Не стесняйтесь явить, что вам приятно

– у вас совсем благодарный зритель.

Сейчас о медли. Ежели в движение нескольких

лет жить в однообразном графике,

где нет пространства инстинктивности и новым открытиям, сексуальное желание может начать угасать само собой.

Так будто старайся освобождаться от привычки

и сыщи часик на любовное времяпрепровождение с

супругом утром, во время обеденного интервала, а еще не ограничивайся одним половым актом,

ежели вы оба хотите расширения.

Не стесняйся разговаривать о сексе и обсуждать с супругом любовные факторы

– так появляется доп степень доверия, а ему наверное придутся сообразно душе твои фантазии.

Важно! Удостоверься, будто вы пребывайте одни

и никто никак не прервет вас «на самый-самом интересном селе», а еще заблаговременно позаботься о гигиене.

«Половой документ – это лишь небольшая часть сексуальных отношений.

Эротические материалы и аксессуары еще приветствуются,

ежели предусматривается единодушие двух партнёров.

Высококачественные эротические и даже порнографические материалы содействуют продолжению абстрактного и чувственного эксперимента человека,

однако они различные для всякого возраста»,

- что психотерапевт.

Сексапильные игры

На данном пространстве большая часть женщин обычно задумывается:

это точно не для нас/ его наверное не заведет/ мы станем ощущать себя неудобно/ как самая вообщем (нужное

подчеркнуть). Ежели ты задумалась, как изготовить мужу приятное в любовном плане, стремимся разогнать твои сомнения: ролевые забавы — это не только халатик медсестрички либо каперейти к этим ребятамая-либо другая

униформа (однако и эти варианты располагают пространство

существовать!). Попытайтесь вместе с

супругом закрутить какой-никакой-или сценарий, в

котором вы пара будете ощущать себя

особенно, только в то ведь время достаточно

твердо.

http://tochmash.ua/user/MariettaLatimer/

Hey would you mind letting me know which hosting company you're using?

I've loaded your blog fun things to do in utah for free 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you suggest a good internet hosting provider at a

fair price? Kudos, I appreciate it!

Real Sex Model Meet Rich Daddy!
For sexual pleasures in real life!
Paid!
Freebies fuck!
https://cutt.us/madam2020

Thanks for the good writeup. It in fact was a amusement

account it. Look complex to far brought agreeable from you!

By the way, how can we communicate?

my page - cheap fun socks

My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type

on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform.

I have heard excellent things about blogengine.net.

Is there fun jobs that pay well without a degree (Brigida) way I can transfer all my wordpress

posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

Very nice blog post. I certainly love this site.

Stick with it!

Feel free to surf to my web-site - fun things to do in montgomery al

(Mose)

Greate article. Keep posting such kind of information on your

blog. Im really impressed by your blog.

Hi there, You've done an excellent job. I'll certainly digg it and individually recommend fun things to do that don t cost money my

friends. I'm confident they'll be benefited from this website.

https://www.dealsinelectronics.com/ - The Husqvarna Automower 450X - Top of the range model in the X-line series from the world leaders in robotic mowing. Smart enough to negotiate the challenges of large and complex lawns – like multiple narrow passages, obstacles, tough terrain and slopes up to 45%. GPS-assisted navigation and a host of features including Automower® Connect make it the intelligent way to keep your lawn green, healthy and perfectly mowed. Is a robot mower designed for medium to large lawns of up to 5,000m² in size. It can handles slopes up to 45%, has built in GPS and mobile phone connectivity.

Get the best looking lawn on the street in no time when you use the https://www.dealsinelectronics.com/ - Husqvarna 450X Automower Lawnmower!

This intelligent device has a set it and forget it operation. The 450X Automower automatically navigates through your yard with ease. It avoids obstacles and cuts your grass to the ideal height. It can also handle narrow passages and tough terrain.

https://www.dealsinelectronics.com/ - Buy Now Husqvarna Automower 450X WINNER - "Best Luxury Robotic Lawn Mower 2020" available only on DealsInElectronics.com.

Great delivery. Great arguments. Keep up the great effort.

my site ... taiga fun facts

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has aided me out loads.

I hope to contribute & aid different customers like its

helped me. Good job.

my blog lying is themost fun lyrics

When someone writes an article he/she maintains the thought

of a user fun places for kids in nj his/her brain that

how a user can know it. So that's why this post is outstdanding.

Thanks!

After I originally commented I seem fun pc games to play with friends

have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and

now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.

Is there an easy method you are able to remove me from that service?

Thanks a lot!

Guys just made a web-page for me, look at the link:
https://sc.youth.gov.hk/TuniS/www.okirobo.com
Tell me your prescriptions. Thanks.

Useful information. Lucky me I found your site accidentally,

and I am surprised why this accident did not came about in advance!

I bookmarked it.

My website: shore fun pediatrics (Dixie)

Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is

analyzing these things, therefore I am going to inform her.

Look into my web blog fun games for adults online

What's Going down i'm new fun songs to play on ukulele this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided

me out loads. I am hoping to give a contribution & help other customers

like its helped me. Good job.

singapore news wonhosingapore news

Why viewers still use fun songs to play on guitar;

Ryder, read news papers when in this technological globe the

whole thing is accessible on net?

Stránky