Obrad sviežeho rána

  • 20 March 2015
  • krkavec
 Denis Collette: Sun Bible

Deň a noc sú v mieri. Je deň jarnej rovnodennosti a začína sa nové obdobie. Čistím sa, spolu so šatami zo seba púšťam naladenia starej doby. Vykračujem do sviežeho rána – nahý.

Je krásne a slnečne, slnko je už pomerne vysoko. Vítam ho. Už dlhšie mám taký dobrý zvyk: ráno si zacvičiť.

Plynulo a ladne prechádzam vlastnú zostavu živlov, je to taký ustálený tanec, v precítení tela, vo vedení... Vnímam okolie a sústreďujem sa, prijímam do seba silu slnka, svetlo sveta – rozjímam, rozprestieram sa do šírky, do výšky, do hĺbky, k zemi a nebesiam, na štyri strany sveta.

Na poludňajšiu, na večernú, na polnočnú, na východnú stranu sa ukloním, s úctou opíšuc posvätný kríž-kráž – to ustavične sa vinúce kolo života.
„Chvála za tento deň, chvála za toto áno!“ prerieknem, zaspievam a uvoľním sa do divého tanca. Nie vždy – vtedy, keď to tak cítim a tak, ako to práve cítim, vo vedení, v radosti.

Vyrušil ma otec: „Choď sa obliecť! Nepotrebujeme mať ťažkosti so susedmi!“ V dome vedľa totiž bývajú veľmi zvláštni ľudia. Za vážnou tvárou či sileným úsmevom je sused ustrašeným a sebestredným dieťaťom: bráni sa pred nami a zo strachu niekedy útočí...

Môj otec sa sporom radšej vyhne. Prečo dráždim svojou nahotou na našom zadnom dvore? Silne cítim nový začiatok, cítim silu obradu pravdy a prostého prejavenia svojej bytosti. Sme slobodní! Takto nahí sme skutočne ľuďmi, priamo sa spájame so Slnkom a Zemou, s kolom sveta a živlov, so sebou navzájom. Teraz môžeme! Už nám nehrozí náboženské prenasledovanie, rezanie nosov, vyhnanstvo či upaľovanie... Už môžeme sňať tú pretvárku, to vážne predstieranie, môžeme sa prestať brániť a báť. Je to obrad: Vstupujem do novej doby súc sám sebou.

Nepríjemný sused je nič proti tomu, čo sa dialo našim predkom v dobách zákazu našich pôvodných obradov. Nahota v nich hrala dôležitú úlohu: s Bohom sme sa totiž spájali priamo, nie cez prostredníkov, nie cez tváre a pretvárky kňazov... V svojej slabosti, vtedy, keď sa vzdáš ochrany a brnení – či už šiat alebo predstáv – práve vtedy sa môžeš spojiť s posvätnou pravdou skutočnosti. Práve teraz je dobrá doba.

Je pár silných prvkov, ktoré dokážu obriadiť náš život, pomôcť prečisteniu, sústredeniu, vyladeniu... Delím sa s vami o dobrý zvyk: o obrad sviežeho rána:

1) Na boso, Zem pod nohami a Slnko nad hlavou,
2) postupne tvárou na štyri strany sveta,
3) cvičím uvoľnene polohy štyroch živlov,
4) v spojení so sebou, samovoľne, podľa pocitu a prúdu,
5) zvyk mi pomáha prekonávať odpor,
6) po chvíli sa bytosť uvoľní a mňa prestúpi radosť,
7) posvätné slová vďaky a priania vyrieknem, možno si zatancujem,
8) s poklonou odchádzam vstriec novému dňu.

Som dobre naladený – v pravej miere, v svojom strede. Dnes sa bude dariť!

Značky: