Duchovné obrazy slovenov

  • 29 September 2015
  • krkavec
Strom života a hady ako strážci zemskej sily

Mohol by som robiť prednášku: je to takto a takto, tento znak znamená toto a tento zas toto. Od podstaty to však takto nie je – výklad je vždy iba čiastočný, neúplný, zavádzajúci... Podstata je inde, nie v slovách. Podstata je v živote. V tvojom živote. Slová ťa na ňu môže len upozorniť. Môžu ti pomôcť zvedomiť to, či si už dávno vedel. Pravda je v tebe. Hovoríš slovensky – ty si ten slovák, sloven duchom. Nesieš odkaz predkov a ich odkazy sú všade okolo nás, v našich predstavách, znakoch, obrazoch a aj vpečatené do krajiny. Pozrime sa na ne.

Spravme to takto: ja uvediem obrázok a ty sa naň zahľadíš. Nebudeš zatiaľ čítať moje vysvetlenie – naopak – ty sám skúsiš dať obraz do súvislosti s tvojím životom: Čo v ňom vidíš? Kde v ňom vidíš seba?

A úplne na začiatok: skús si zavrieť oči a minútu si ich nechaj zavreté. Predstav si svoj svet, svoj duchovný obraz sveta. Aký je? Môžeš si ho skúsiť nakresliť...

Tak poďme k obrázkom:

Kríž

  • 29 September 2015
  • krkavec
Kríže s rastlinnými črtami. Zdroj: Slovenská vlastiveda, 1943
Kríže ako rytiny stromu sveta, nad dverami do domov. Zdroj: Slovenská vlastiveda, 1943
Detvianske „totemové“ kríže. Zdroj: Slovenská vlastiveda, 1943
Trojkríž – silno cítiť, že sem sa Kristus dostal naozaj až dodatočne...
Trojkríž – silno cítiť, že sem sa Kristus dostal naozaj až dodatočne...
Zo staroslovenských predkresťanských vykopávok: Kríž štyroch strán sveta, štyroch pohľadov, živlov, názorov...

Kríž je dnes často vnímaný ako kresťanský. Kresťanstvo však nevzniklo z ničoho: len sa napojilo na už jestvujúce duchovné predstavy, ktoré sú často všeobecne platné naprieč všetkými národmi. Kríž, os, strom, socha či kôl značiaci stred sveta je jedným z týchto všehomiernych obrazov.

Kríž je v slovenskom duchovne často doprevádzaný rastlinnými črtami (koreňmi a listami, vinnou révou), často je obklopený posvätným párom, buď v podobe silových zvierat (hadov, jeleňov, holubíc, havranov, levov, drakov), duchov (anjelov), alebo dvojice svetiel, hviezd, slnka a mesiaca. Zrejme ide o spojenie mužskej a ženskej podstaty v strede sveta. Týmto posvätným zväzkom doplnenia protikladov vlastne vzniká nový život: tu pramení božská tvorivá sila.